1. Ödül (Cevdet Kılıçlar – Necdet Yıldırım Mezarı), İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması

1. Ödül (Cevdet Kılıçlar – Necdet Yıldırım Mezarı), İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması

Proje Raporu

Cevdet Kılıçlar ve Necdet Yıldırım: hayatları, inançları ve ölümleri müşterek olan iki şehit… Bir yolun iki yolcusu.

Cevdet Kılıçlar ve Necdet Yıldırım’ın mevcuttaki yanyana duran mezarlarına dikkatle baktığımızda her ne kadar birbirinin aynı olarak tasarlanmış ve birbirinden hiçbir farkı yokmuş gibi dursalar da aslında içten içe razı olmayacağımız bir şekilde ‘ayrı’dırlar. Çünkü mevcut mezarlar ‘’teki meydana getiren iki’’ değil, ‘’ikiyi meydana getiren tekler’’ görünümündedir. Halbuki onların hayatları ve geride bıraktıkları hatıralar bize tek bir hakikati işaret eder.

Bu düşünceler doğrultusunda ele alınan mezar tasarımı mevcut görünümlerinin aksine bir yaklaşım önermektedir: İki mezar alanını bir bütün olarak ele alıp tek mezar anıt alanı tasarlamak. Bunun sonucu olarak öneri tasarım, iki mezarı tek mezar görünümü içinde meydana getirir.

TASARIM DÜŞÜNCESİ: İki mezar alanında tek mezar anıtı.

Tasarımda toprak zemine serbest oturan yekpâre bir taş kütlesi bulunur. Oldukça mütevazi biçimde toprak ile aynı düzlemde durur ve teklik-birlik vurgusu yapar. Üzerinde bulunan ince bir derz çizgisi ile yekpâre taş iki kısıma ayrılır ve taşın altında yatan iki kişiyi işaret eder. Zemin taşının ucunda ise göğe doğru yükselen neredeyse birbirine değecek kadar yakın duran iki taş kütlesi ile mezar artık güçlü bir şekilde iki şehidi vurgular ancak bunu tek mezar anıtı görünümü içinde sürdürür. Baş şahidelerinin üzerinde yer alan kuşakta yazan ayet-i kerîme*,birbirinden bağımsız ve ayrı duran iki taşı birbirine bağlarken, mezarda yatanların şehâdet haberlerini bize verir.


* وَلَاتَحْسَبَنَّالَّذ۪ينَقُتِلُواف۪يسَب۪يلِاللّٰهِاَمْوَاتاًۜبَلْاَحْيَٓاءٌعِنْدَرَبِّهِمْيُرْزَقُونَۙ. .AR
TR. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın! Bilâkis onlar diridirler; Allah’ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde rableri yanında rızıklandırılmaktadırlar. (3:169)*

Etiketler

Bir cevap yazın