1. Ödül, Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

1. Ödül, Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

DİYALOG 

Mimarlık kendimiz ile dünya arasında uzlaşma sanatıdır ve bu aracılık duyular yoluyla gerçekleşir.

Mekân durağan ve tektonik olmanın ötesinde farklı alanlarda tartışmaya açık pek çok anlam ve kavramı içerisinde barındıran bir olgudur. Varoluşumuzun derin köklerinden yola çıkarak kendine bir ruh yaratan mekân olgusu mimarlığın ve şehirciliğin benliğinde her zaman fark edilir.  Kentsel dokusu içerisinde barındırdığı geçmiş medeniyetlerin kalıntılarıyla derin bir tarihe sahip Bursa’da çok katmanlı bir yapı ile oluşan mekanlar kendine has birçok Genius Loci (Yerin Ruhu) oluşturur.  Bunların en belirgini kentin merkezi çehresini tanımlayan erken dönem Osmanlı Mimarisi ve şehirciliğinin yarattığı mekân olgusudur.

Bursa’nın köklü Roma İmparatorluğu’ndan fethedilmesiyle beraber şehrin sahip olduğu yerleşik mekan olgusu, göçmen yapıya sahip Osmanlı Beyliği’nin devletleşmesinde büyük rol oynamıştır. Bursa’nın bir başka imparatorluk olacak devletin ilk başkenti olarak kapsayıcı, insanı merkeze alan, mimarisinin çevre ve şehir ile bağ kurmaya yarayan bir aracı olarak yeniden kendi mekansal olgusunu, ruhunu yaratır. Bursa’da Orhan Gazi’nin yaptırdığı İmaret gibi bu mekân olgusunu barındıran günümüzde modüler olarak kabul edilebilecek çekirdekten etrafa yayılan megaron planla oluşan mekân olgusu göze çarpar. Tasarım temel ilkeleri buradan yola çıkarak modüler bir yaklaşım içerisinde, her dönemde gelişime ve çeşitliliğe izin verecek şekilde belirlenmiştir.

Oturma birimleri; göçmen bir toplumun yerleşik hayata geçtiğinde bile evin bir unsuru olan, mekanı tek başına tanımlayabilen SEDİR’den ilham alınarak tasarlanmıştır. Sedir, insanları birbirine yönlendirerek toplanmaya, konuşmaya ve bağ kurmaya olanak sağlar. Diyalog serisi oturma elemanların üst kısım inceliği, mindere atıf yaparken kullanıcının rahatını ve ergonomisini gözetir, ahşabın canlılığı ile betonun soğukluğunu birleştirerek konforlu bir alan yaratır. Ahşap unsurlar, sedirin tarihsel ahşap iskeletine atıfta bulunurken, ana malzeme olarak beton, tasarıma dayanıklılığı ile sürdürülebilirlik, çok kullanımlık ve uzun ömürlülük sağlar. 60×60 boyutlarındaki modülleri ile eklemlenerek dikey ve yatay yönde büyür, farklı kullanımlara ve farklı insan gruplarının kullanımına olanak sağlar. Taşıma ve yerleşim konularında da avantaj sağlayan modül sistemi, farklı oturma ve yönlenme ihtimallerini sunarak kent sakinlerine kentsel mekanlarda sosyalleşme alanı yaratır ve şehir hayatını seyretme olanağı sunar.  Saksı birimleri belirlenen üretimin bütünlüğü içerisinde, tasarıma ve farklı mekânsal senaryolara kusursuz bir biçimde entegre olarak tasarımda kendine yeşil katman olarak yer bulur.

Yüksek Aydınlatma modülü eklemlenebilir yapısı sayesinde diğer modüller gibi farklı kullanımlara olanak sağlar, şarj modülleri ile yenilikçi ve yine bu modüllerin enerji kaynağı olacak solar paneller ile çevreci bir yaklaşım sunar. Bollard ise orantısal modüler yaklaşımın devamı olarak, kullanımda çeşitlilik ve üretimde kolaylık sağlar.

Bilgilendirme modülleri, yönlendirme, tanıtım gibi alanlarda kullanılabilecek olup, evrensel tasarım sunmayı hedefler. Ana tasarım ilkesine uygun olarak, Yayalara Yönelik Bilgi Panosu, Şehir Haritası ve Yönlendirme Levhası olarak aynı dilde üretilir, fakat ihtiyaç doğrultusunda biçim alır.

Çöp kutusu birimleri, sürdürülebilirlik odağında planlanmış; atıkları türlerine göre seçilimini sağlayacak bir şekilde dönüşüm döngüsüne katkıda bulunması amaçlı tasarlanmıştır.

Sınır Elemanları şehir akışını dikkate alarak fiziksel bir çeper üretmekten öte olgusal anlamda mekânı sınırlayarak eylemini gerçekleştirir.

Tasarlanan sistem şehri ve şehrin mekanlarını yeniden tanımlayarak, kent ile diyalog kurar. Şehrin ve kentlinin döngüsel iletişiminden ilham alır. Kentin hafızasına kentlinin belleğinden seslenir. Kentli, ahşabın sıcaklığını, betonun gücünü hissederken, suyun ve kentin sesini duyar; farklı senaryoları ile kenti izler, kenti anlamlandırır, mekânlaştırır. Proje bir bütün olarak Bursa’nın zengin ruhu ile diyalog kurar, Bursa’yı deneyimler.

Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması’nın Sonuçları Açıklandı

Etiketler

Bir cevap yazın