1. Ödül, Bölgesel Cephe Tasarım Yarışması

Proje Raporu

Kayseri ili Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesinde K35D03D3C Pafta 7802 Ada 5 Parsel’de yer alan Başyazar Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ firmasına ait fabrika idari yapısı için hazırlanan cephe önerisi, nitelikli ve çağdaş yapısal yaklaşımla insana, doğaya ve aralarındaki nesnel ilişkiye katkı sağlamayı amaçlamıştır. Mevcut ticari ve üretim yapısına ek olarak inşa edilen bu yapı için önerilen cephenin ihtiyaçlara cevap vermesi düşünülmüştür.

Yönetim ofisi işlevindeki bu tip hacimlerde, mevcut üretim yapılarına nazaran cephe karakterinde farklılaşmaya gidilmesi, bir vizyon göstergesi olması ve temsil yönünün kuvvetli kalabilmesi için gereklidir. İşlevselliğin ve uygulanabilirliğin sağlanması ön planda tutularak nitelikli ve özgün sonuç ürüne ulaşmanın hedeflendiği bir yapma biçimi söz konusudur.

Mevcut yapıda zemin kat ve 1.kata ait cepheleri organize ederken, cephe taşıyıcılarının konumlandırılması konusunda iç mekan bölümlenmelerine uygun olacak şekilde hareket edilmiştir. Zemin katta giriş avlusuyla birlikte bulunması öngörülen karşılama ve danışma bankosunun arkasında marka kimliğinin de ön plana çıkacağı bir sırt duvar öngörülmüştür. Kullanıcıları 1.kattaki ofis alanlarına ulaştıran düşey sirkülasyon elemanının da bu sırt duvarına rağmen görünür kılınmasına özen gösterilmiştir.

Yapının cephesini saran alüminyum panel elemanlar, derinlik, genişlik ve uzunluk olarak değerlendirildiğinde düzenli bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu yüzeylerin ritmine uyum sağlayan dikey cam yüzeylerin devamlılığı kurgulanan cephe karakterini vurgulamaktadır. Bu düzen ve panel çerçevelerinde çeşitlilik gösteren açılar sayesinde, özellikle yaz ve kış dönemlerini de dikkate alarak güneşin doğuş ve batış açılarının yıl içindeki dağılımlarıyla birlikte, her mevsim optimum şekilde güneş ışığından faydalanmayı sağlamaktadır.

Yapının mevcut mimari çizimlerinde yer alan çatı penceresiyle aydınlatılan düşey sirkülasyon boşluğu ve atrium alanını desteklemek ve yapının içindeki mekansal kaliteyi artırmak için ön cephenin orta bölümün merkez alınması tasarımı tetikleyen adım olmuştur. Kurgulanan düzenli açıklıkar ise çalışma alanlarındaki optimum ışık düzeyini sağlaması ve düzenli bir görüntü oluşturması için tercih edilmiştir. Böylesine bir yapısal kurgunun oluşturduğu çeper, hem yapı iskeleti için hem de kullanıcısı olan firma misyonu için sağlam bir karakter demek olacaktır. Tercih edilen renkler, tonlar ve bütünsellikleri tamamıyla bu karakteri yansıtma çabasının eseridir. Cam yüzeyler, metal takviyeli güçlendirilmiş PVC’den üretilen  kaplamalar ve kullanışlılığı kadar net görünümü için tercih edilen Alüminyum kompozit paneller bu soyut yaklaşım ve düşünceyi somuta dönüştürecek olan malzeme seçimleridir.

Söz konusu her iki cephenin de temsil ettikleri anlamlar için, doluluk oranları, dinamik etkileri, biçim tekrarlamaları farklılık göstermektedir. Bu karşılaştırmayı grafik anlatımla görmek, kütle plastiği ve biçim grameri hakkında bize daha fazla şey hissettirecektir. Ön cephenin sahip olduğu sorumluluğun fazla olmasından ve de özellikle girişi tariflemesinden ötürü, bir anlamda monoblok bir kütle olarak ele alınıp üst döşemeden çatı seviyesine kadar olan alınlık yüzeyi kullanılarak farklılaşması ve dikkat çekmesi sağlanmıştır. Kullanılan malzemelerin hem birbirleriyle hem bir araya geliş ritimleri sayesinde cepheye derinlik kazandırılmıştır. Cephe boyunca devam eden açılı panellerin özellikle ön cephenin ortasında daha da incelmesiyle hassasiyet içeren bir görünüm elde edilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın