1. Mansiyon (Profesyonel Kategorisi), Building 4Humanity Uluslararası Tasarım Yarışması

1. Mansiyon (Profesyonel Kategorisi), Building 4Humanity Uluslararası Tasarım Yarışması

Building 4Humanity Uluslararası Tasarım Yarışması’nda, profesyonel kategorisinde 1. mansiyon ödülü kazanan proje.

Proje Kurgusu

Proje kurgusu; sınırları sosyal ve fiziki açıdan kaldırmak üzerine kurulmuştur.

Proje alanı Reyhanlının güney-batısında yer almaktadır. Etrafında park alanı, tarım alanları, teras evler ve bölgesel hastane yer almaktadır. Bölgenin Suriye sınırına yakınlığı ve son zamanlarda inşa edilen sınır duvarının insanlar için oluşturduğu engeller, seyahat ve geçiş özgürlüğünü kısıtlaması nedeniyle tüm Sınırları kaldırmaya ve buradan elde edilen malzemeyi insanlara yeni barınaklar, sosyal merkez ve pek çok farklı amaç için kullanmaya karar verdik. Portatif ve taşınabilir sınır duvarlarını taşıyıcı sistem olarak kullandık. Silindirik gözlem kullelerini ise çatıları kapatmak ve mekanlara ulaşımda merdiven olarak kullandık. Böylece hem sınırları kaldırdık hem de insanlara yeni yaşam mekanları sunmuş olduk. Proje alanında öncelikli olarak şehirle entegrasyonu sağlamak amacıyla varolan sokaklar devam ettirilmiştir. Bu sokakların farklılaşması ve kılcallaşması irili ufaklı iç bahçe ve meydanlar oluşturulmuştur. Park alanına yakın olanlar mahremiyet dikkate alınarak konut olarak belirlenmiştir. Ana caddeye yakın olan kısımlar ve iç kısımlar da ise atölyeler, kurslar ve çocukların eğitimi için ayrılmış mekanlar konumlandırılmıştır.

Analiz

Türkiye  ülkede 3,6 milyondan fazla Suriyeli barındırıyor. Suriyeli nüfusun %90’ı kampların dışında yaşıyor. Savaştan en çok kadınlar ve çocuk mülteciler zarar gördü. Bu çocukların yüzde 40’ının eğitime ve temel hizmetlere erişimi yok. Tasarım yaklaşımımız, savaşın olumsuz etkisini en aza indirmek ve yerel halk ile mültecilere bağlantı ve entegrasyonu arttırmaları için uygun ortamı sağlamaktır.

Suriyelilerin Şehrin Günlük Yaşamına Entegrasyonu

Reyhanlı, Cilvegözü sınır kontrol noktasından 12 km uzaklıkta 100.000 nüfuslu bir ilçedir. Konumu nedeniyle yaklaşık 120.000 Suriyeli mülteci burada kalıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, savaştan en çok acı çeken kadın ve çocuklar, bu nedenle hedef kitlemizi bunlar oluşturuyorlar. Aile sisteminin çekirdeği olan kadınların, Türk ve Suriyeli mültecilerin entegrasyonunda önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Türk ve Suriyeli kadınların işbirliği içinde kullanabileceği bir entegrasyon merkezi oluşturmak. Bu sistemle, hem Türkler hem de Suriyeliler bilgilerini paylaşabilir, sosyal bağları artırabilir ve kültürel ve ekonomik hayata sosyal bütünleşmeyi teşvik edebilir. Bu sistem kadınlar tarafından yönetilen bir kooperatif tarafından yönetilecek ve tüm faaliyetlerden ve üretimden elde edilenlerin üyelerin ihtiyaçları ve çalışkanlıklarına göre dağıtılması hedeflenmektedir. Toplu iş ve üretimin gelişmesini amaçlayan bir sistem bu İnsanların etkileşimi, birbirlerini anlama ve birlikte çalışmanın bir sonucu olarak birlikte yaşamayı öğrenme planlanmıştır. Önerilen program, gelecekteki park olarak adlandırılan alandaki tarımsal faaliyetlere yöneliktir. Bu arazi tarımsal faaliyetler için kullanılabilir. Hasat ürünleri, ihtiyaç duyduğu kadar kendileri kullanabilir, kalan kısmını projede önerilen pazar alanında satılabilir. Bu şekilde kooperatifin bir geliri ortaya çıkıyor. Projede bir çok atölyelere yer verilmiştir. Bu atölye ve el sanatları kurslarında çeşitli projeler düşünülmüştür. Bu atölyelerin üretiminin pazar bölgesinde satılması sistemin gelir ve sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Demonte ve Yeniden Yapılanabilir Malzemeler

Proje alanı Reyhanlı’nın güney-batısında yer almaktadır. Bölgede Park alanları, tarım alanları, teras evleri ve bölgesel hastaneler var. Bölgenin Suriye sınırına yakınlığı ve yakın zamanda inşa edilmiş sınır duvarının insanlar için oluşturduğu engeller ve seyahat ve geçiş özgürlüğü kısıtlamaları bulunmaktadır. Tüm sınırları kaldırmaya ve buradan elde edilen materyali yeni barınaklar için kullanmaya karar verdik. Taşınabilir sınır duvarlarını destekleyici sistemler olarak kullanacağız. Çatılara ve merdivenlere, mekanlara erişmek için, kapatmak için silindirik gözetleme kuleleri kullanılacaktır. Tüm bu duvarlar ve silindirik parçalar demonte edilebilir ve gelecekteki bir projede tekrar kullanılabilirler. İnşaat için, yerel halk çalışabilir ve bu da şehir için bir gelir olacaktır.

Tasarım Stratejisi

Proje alanında, şehirle bütünleşmeyi sağlamak için mevcut caddeler devam ettirilmiştir. Bu caddelerin farklılaşması ve kılcal sirkülasyonu ile insanların sosyalleşip bütünleştiği büyük ve küçük iç bahçeler ve meydanlar kurulmuştur. Sirkülasyon göbekleri sadece dikey sirkülasyon yapıları değil, aynı zamanda farklı işlevsel yapılar arasında bağlanabilir niteliktedir.

__

Architectural Report

Turkey has accommodate more than 3.6 million Syrians in the country. 90%  percentage of the living outside the refugee camps in urban or peri-urban areas. 70% percentage of the refugees are women and children, who are most suffered from this war and compulsory migration. 40% percent of these children have no access to the education and basic services. Our design approach is to to minimize this negative affect of the war and provide a health environment for locals and refugees to increase connection and integration.

Syrians Integration To The Daily Life Of City

Reyhanlı is a town with a population of 100.000, 12 km from the Cilvegözü border check-point. Due to its location, nearly 120,000 Syrian refugees are staying here. As we mentioned before, women and children who suffered the most from the war. They constitute our target group. We believe that women, who are the core of the family system, will play an important role in ensuring the integration of Turkish and Syrian refugees. To create an integration center that Turkish and Syrian women can use collaboratively. With this system, both Turks and Syrians  can  share their knowledge, enhance social bond and promote social integration to cultural and economical life. This system will be managed by a cooparative which is managed by women and it is aimed to distribute what is obtained from the all activities and production according to the members’ needs and hardwork. Such a system in which collective work and production is aimed  will enhance the interaction of people, understanding each other and learning to live together as a result of working together. The proposed program aims at agricultural activities in the area which is named as future park. The harvest can be used by the women as much as their need and the rest  can be sold at the market area which is proposed in the project. By this way, The cooperative woud have an income. In addition, there will be various projects in the workshops and handicraft courses. The sale of the production of these workshops in the market area is aimed to provide income and continuity of the system.

Demountable And Reconstructable Materials

The project area is located in the south-west of  Reyhanlı. There are park areas, agricultural areas, terrace houses and regional hospitals. Due to the closeness of the region to the Syrian border and the obstacles posed by the recently built border wall for people and the restriction of freedom of travel and passage, we decided to Remove All Borders and use the material obtained from there for new shelters, social center and many other purposes. We will use portable boundary walls as supporting systems. Cylindrical observation towers will be used to  close the roofs and staircases to access the spaces. All these walls and cylindrical parts are demountable and they can be reused in a future project. For the construction, local people can work and this would be an income for the city.

Design Strategy

In the project area, the existing streets have been continued in order to ensure integration with the city. By differentiation and capillary circulation of these streets, large and small inner gardens and squares which people get socialized and integrated have been established. Circulation cores are not only the vertical circulation structures but also they have connective quality between different functional buildings. Settlement of buildings designed by shifting of masses and solid void relations. This provides public spaces in different scales.  There are elevated circulation axis which provides different perspectives and accessibility through the settlement of area. With similar aspect, we propose that the future park area can be used as agricultural purposes. The agricultural areas are integrated with our proposal and the river is used as water source for efficiency. The areas close to the park area have been determined as housing by considering privacy. The parts close to the main street and the inner parts are planned as workshops, courses for handicrafts and schools for the education of children.

Etiketler

Bir cevap yazın