1. Mansiyon, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Yarışma alanı Manisa için, yeni kimliği ile çok boyutlu ve dinamik bir kentsel odak noktası olma potansiyeli taşımaktadır. Alanın kentin diğer bölgeleri ile bağlanarak kent merkezini kaydırma gücüne sahip olması alanın en önemli verilerindendir. Programda yer alan işlevsel çeşitlilikler, ‘kamusallık’ ile ‘özellik’ arasında farklı düzeylerde kullanımlar içeren kentsel mekânları akıcı bir ilişki ile çözümlemeyi de gerekli kılmaktadır. Gün ve saatlere bağlı olarak uç değerlerde değişken yoğunluğa sahip olması beklenen pazarın yarışma alanında çözümlenmesi öneri proje için hem başlıca sorunsal hem de öneri projeyi şekillendiren en önemli etkenlerden biri olmuştur. Mevcut durumda üstü örtülerek gizlenen Kumludere ise öneri rehabilitasyon sonrasında alan için çok önemli besleyici değere sahip olacaktır.

Rehabilitasyon sonrası kısmen üzeri açılan Kumludere etrafında uzanan rekreasyonel alanlar, öneri proje ile eklemlenerek kentsel odağın ‘kontrollü’ bir şekilde yarışma alanına kaydırılmasına yardımcı olacak bir promenad/lineer odak görevi üstlenmektedir.

Çevresel verilerin yönlendirmesi sonucu öneri projede yarışma alanı arsa verilerinden de yararlanılarak farklı kotlarda iç içe geçen iki meydanın oluşturduğu bir platform üzerinde kurgulanmıştır. Üst meydan tören alanı, belediye halk ve protokol girişi gibi daha özel işlevlere olanak sağlarken alt meydan önerilen kentsel promenad ile eklemlenen ve alana sosyal bir kimlik kazandıracak rekreasyonel/ticari ‘ağaçlı pazar’ meydanı olarak şekillenmiştir.

Ağaçlı pazar meydanı etrafında yer alan çeşitli işlev ve boyutlardaki ticari birimler, alanın farklı gün ve saatlerde de çekici ve nitelikli bir kamusal mekân olarak kent yaşamına katılmasında güçlü bir rol oynamaktadır. İki kottaki meydan ile bağlanan kütle de gündüz nikâh salonu olarak, akşamları ise bir kent sahnesi işlevini üstlenerek çok amaçlı bir şekilde bu hareketliliği desteklemektedir.

Pazar alanı Kumludere’nin yanındaki ‘ağaçlı meydan’ ile bütünleşerek görüntü kirliliği yaratmadan kendisini göstermekte ve doğu-batı yönündeki parçalı lineer yapısı ile kullanıcıları belediye meydanının altındaki yarı kapalı ve kapalı bölümlere yönlendirmektedir. Pazar alanı diğer ana işlevlerin çalışmasını olumsuz etkilemeden, farklı zamanlarda pazara ve kent meydanına dönüşebilecek şekilde kurgulanmıştır. Pazar yükleme-boşaltma alanı kapalı, yarı kapalı ve açık alana 15 kamyonet için aynı anda çalışarak verimli dağılımı sağlarken yaya trafiği ile kesişmeyecek şekilde yarı kapalı pazar alanının sonunda konumlanmış, gereken yüksekliklere uyulmuştur. Öneri açık pazar alanı standları modüler ve katlanabilir olarak tasarlanarak kolay kurulum, depolama ve esnek çözümlere göre faklı şekillerde bir araya getirilebilme olanağı sağlarken, modüllerle birlikte gelen üst örtü sistemi alanın pazar harici kullanımı esnasında ortada üst örtüye dair bir konstrüksiyon bırakmayarak görüntü kirliliğini engellemektedir. Modüler parçalı tasarım, kulanım sürecinde de bakım ve tamir olanaklarını daha ekonomik hale getirecektir.

İşlevsel çözümlerin ön planda olduğu belediye hizmet binası, meydan etrafındaki diğer binalarla uyumlu, ancak farklılaşan kütlesel yapısı ile ayrışan bir mimariye sahiptir. Giriş holü atriyumunun etrafını saran katlarda kurgulanan hizmet birimleri kolay algılanan ve yönlendirici özelliği ile öne çıkan bir yapıdadır.

Farklı sosyal-kültürel işlevleri ve marketi ortak bir çatı altında toplayan alanın güneyindeki lineer kütle ise aynı zamanda alana giriş-çıkışları tanımlayan ve yönlendiren bir biçimlenişe sahiptir. Belediye hizmet binası ile temas halindeki bu kütle, bünyesindeki salonların çok amaçlı olarak esnek kullanımına da olanak vermektedir. Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde yer alan market bölümü daha rahat servis alacağı bir noktada değerlendirilmiş ve aynı zamanda kapalı pazar alanının devamı niteliğinde de ilişkilendirilmiş, gerekli yüksekliklere uyulmuştur.

Kapalı otopark hem yarışma alanını destekleyen hem de yakın çevre açısından gereken işlevsel özelliğe sahiptir. Kapalı otopark, belediye hizmet binası, market ve meydanlar ile düşey yaya bağlantıları ile bağlanmakta ve yarışma alanı etrafındaki tüm caddelere araç giriş-çıkış olanağı sunmaktadır. Kapalı otopark bağlantıları, Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinden ve Mimar Sinan Bulvarı üzerinden geçen promenadı Barbaros Mahallesi’ne bağlayan ve genişliği yeniden ele alınarak sadeleştirilen üst bağlantı kolunun altından görüntü kirliliğine sebep olmayacak şekilde gizlenerek giriş-çıkış olanağı sunmaktadır. Ayrıca 3206. Sokaktan bağlanan protokol girişinden de belediye, makam ve misafir araçları için gerektiğinde kullanılmak üzere ilişkilenmektedir.

Belediye hizmet binası iç mekânları verilmiş olan ihtiyaç programındaki kapasite ve alanlara uygun olarak geliştirilmiş, tasarımda ihtiyaç programında belirtilen tüm gerekliliklere uyulmuştur. Tüm proje içerisinde ihtiyaç programında belirtilen mekânlara eksiksiz yer verilmiş ve mekânlar işlevsel verimi en üst düzeyde tutacak şekilde ilişkilendirilerek konumlandırılmıştır. Mimari cephe karakteri yeniden ele alınarak tasarlanmıştır.

Belediye meclisi oturma düzeni bir kent parlamentosu niteliğinde ele alınarak tasarlanmıştır. Genel kurul üyeleri, dinleyiciler, basın ve davetliler için gereken kapasitede yerler ayrılmış başkanlık kürsüsü önünde kâtiplere yer verilmiştir. Grupların ayrışık düzende oturabileceği göz önünde bulundurulmuştur. Salon ayrıca, görsel-işitsel yayınların yapılmasına uygun teknik mekânlar ile donatılmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın