1. Mansiyon, Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması

AÇIKLAMA RAPORU

Alanın Tanımı;

Gebze Kent Merkezi’nin doğusunda, konut ve ticaret işlevlerini içeren yapıların oluşturduğu kentsel doku ile sanayi tesislerinin arasında kalan büyük bir alanın Yeni Bağdat Caddesi’nden cephe alan 19.244 m² yüz ölçümüne sahip arsa, Gebze Hükümet Konağı tasarım alanı olarak tarif edilmiştir. İmar planında alanın büyük bölümü Millet Bahçesi olarak ayrılmış ve projelendirilmiş olmakla birlikte farklı büyüklükte kamu ve özel parsellerle de komşuluk içerisindedir. Yeni açılacak imar yolları ile birlikte üç cephesi yola açılabilen alanın bir cephesi Millet Bahçesi Meydanı olarak düzenlenen alana bitişiktir.

Kuzeydoğu-güneybatı ekseninde uzayan parsel alanı yine bu eksende yaklaşık 10m kot farkına sahip olmakla birlikte kısmen düzensiz bir ağaç dokusu da alana karakterini kazandırmaktadır.

Yerleşim Kararları;

Üst ölçekli analizler ekseninde alanın çevredeki açık alanlara entegre edilmesinin – bu açık alanlarla ilişkilenmesinin kentsel mekan sürekliliğine katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Özellikle Millet Bahçesi ve Meydanı arasında kalan yapı alanının Hükümet Konağı işlevine ayrılmasıyla kopukluk yaratıyor gibi görünen durumu bu alanları açık mekanlarla tekrar bağlayarak istenen bütünlüğe kavuşturması hedeflenmiştir.

Bu eksende alan kullanımı için marjinal sayılabilecek bir karar verilip Ana Hükümet Konağı yapısı parselin sivrilen ucunda konumlanarak alana ilişebilecek bir noktada ele alınmıştır. Kent Merkezi’nden alana yaklaşırken kolaylıkla algılanabilecek olan kitlenin pozisyonunun bu anlamda bir avantaj sağlayacağı düşünülmüştür. Konferans Salonu-Yemekhane ve otoparkları içeren kitle ise güneyde yeni açılacak olan yol sınırına paralel tek katlı bir yapı olarak çözülmüş, çevresindeki açık alanlarla ölçekli bir ilişki kurması sağlanmıştır. Bu yapının çatısı aynı zamanda +8.00 kotundan yapıya ulaşımı sağlayan bir platform olarak değerlendirilmiştir.

Mimari Ölçek;

Tasarım mevcut Hükümet Konaklarının kamu yapı imgesini barındıran sert kurgusuna alternatif oluşturacak bir yapılanma modeli önermektedir. Bu model farklı kotlardan [0.00, +4.00, +8.00] yapıyı erişilebilir kılarak kamu yapısının kamusal kullanım senaryosunu oluşturur. Gebze kent merkezine ulaşan Yeni Bağdat Caddesi boyunca yaya aksı oluşturan kurgu, genel yerleşimin tariflediği içe çekilme ile üst giriş platosunu oluşturur.

Yapının tektoniği mevcut arazinin eğimi, mevcut ağaçlar, Millet Bahçesi ve Meydanı gibi önemli girdiler üzerinden kurgulanır. Mevcut ağaçlara en az zarar verecek bir biçimde konumlanma çabası yapıyı güney- batı yönündeki üçgenleşen alana iter. Bu yerleşim farklı iki kotun yapı içinde bağlanması, cadde boyunca güçlü ama davetkar bir kamu yapısı imgesi oluşturmasını sağlar. Yapının program parçalarından yemekhane ve konferans salonu kamusal kullanım senaryolarının bir parçası olarak güneyde yatay bir platform olarak meydan ana yapı bağlantısını sağlar. Bu platform hem Millet bahçesine hem de kuzeyde yoğunlaşan kent parkına bakar.

Yapının yoğun kullanılan işlevleri farklı kotlardan kentlinin kolay ulaşabileceği düzlemler ile var olur.

Yapısal Detaylar;

Yapı malzemeleri cephede tuğla ve genişletilmiş alüminyum panellerin birlikte kullanıldığı bir kurguya sahiptir. Doğal havalandırmayı sağlayan cam yüzeylerin dışına geçirgen alüminyum cidarlar önerilmiş yapının hızlı ısınması önlenmiştir.

Bu kurgu çağdaş bir kamu yapısının yenilikçi niteliklerini de göz ardı etmeden tarihsel referanslarla halkın belleğine yerleşmiş kamu yapısı imgesine referans vermektedir. Yapı girişlerindeki asimetrik boşluklar kentsel niş olarak girişleri tariflemekte ve korunaklı saçaklar oluşturmaktadır. Yapının yoğun tesisat gereksinimini müdahale edilebilir ve hızlı imal edilebilir kılmak adına zeminde yükseltilmiş döşeme sistemi önerilmiştir.

Etiketler

Bir yanıt yazın