1. Mansiyon, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

DURAK MEKAN

Teknolojik gelişmeler ve yarattıkları küreselleşme durumu sonucunda insan yaşantısının hızı oldukça artmış insanın sürekli geçiş halinde olduğu bir yaşam biçimine dönüşmüştür. Bu değişimler sonucunda insanın doğa ile ilişki kurma eğilimi değişmemiş hatta daha da artmıştır. Bu gelişmelerin ve geçiş haline bir duraksamak istenildiğinde hep doğa ile ilişki kurulmuştur.

Arazinin bulunduğu Bolu şehri de doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve tarih boyunca bu güzellikleri kaybetmemiş bir şehirdir. Bu bağlamda Bolu Türkiye\’nin iki metropolü olan Ankara ve İstanbul şehirlerinin arasında bulunan ve doğa ile bir durak noktası haline gelmiş bir şehirdir. Üniversitenin bulunduğu konum itibariyle uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği bir kurum haline gelmiştir. Yapılan analizler sonucunda yapılacak olan öğrenci merkezinin bir durak mekan olması hedeflenmiştir. Yapılan tasarım için durak mekan kavramı toplanma, bekleme, uğrama, bağ kurma ve bir arada olmak gibi hedefler üzerine kurulmuştur. Bu durak mekân ile hem doğanın içinde bulunan üniversitenin güzelliklerini keşfetmek, hem de uluslararası öğrencileri bir araya getirmek, erişilebilir, sürdürülebilir tasarım yapmak hedeflenmiştir.

İlk olarak yapılan analizler sonucunda arazinin bulunduğu noktanın üniversitenin alt ve üst kampüs olarak ayrılan bölgelerin tam ortasında, geçiş bölgesinde olduğu görülmüştür. Üst kampüsteki yerleşimlerde yurt ve fakülteler, alt kampüsün içerisinde spor salonu ve fakültelerin olması nedeniyle iki bölgenin de aktif olduğu ve öğrencilerin iki nokta arasında sürekli hareket halinde olduğu görülmüştür. Analizler sonucunda bu iki nokta arasında mesafenin uzak olması ve Bolu şehrinin Karadeniz ikliminden dolayı kışları bol yağışlı yazları ise sıcak geçtiğinden bu iki nokta arasında yaya şeklinde ulaşımın zor olduğu görülmüştür. Yapılan tasarım ile bu sorun ele alınarak öğrenci merkezi bir durak mekân haline gelmiştir. Bu şekilde yaya konforu da sağlanmıştır. Tüm öğrenci kitlesini hedef alan ve ihtiyaçlarını karşılayan erişilebilir bir tasarım yapılmıştır. Kampüs işlev analizi sonucunda öğrencilerin vakit geçireceği alanların çok olmadığı görülmüştür. Bu yüzden yapılacak olan öğrenci merkezi her öğrencinin ihtiyacını karşıladığı gibi öğrencilerin fakülteyi daha benimsemesini, eğlenilecek mekanlar sayesinde güzel vakit geçirebilecekleri, fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri mekanlar tasarlanmıştır.

Kampüs yerleşimine bakıldığında kampüslerin birbirinden parçalı olduğu ve doğanın kendi eşiğini oluşturduğu görülmüştür. Bu yüzden kütle kurgusu yapılırken parçalı ama birbirlerine bağlı şekilde, yeşil dokunun sürekliliği sağlanmıştır. Bolu kentinin 3 tepe üzerine yerleşmiş bir şehir olmasından yola çıkılarak 3 farklı kütle tasarlanmıştır. Bu 3 kütle işlevsel amaca göre ayrılmıştır. Kütleler yaya sirkülasyonuna göre parçalanmıştır. Konferans salonu, rektörlüğe yakın tarafta konumlanırken öğrenci merkezi kısmı ise kütüphane aksında yerleştirilmiştir. Ormanın sürekliği sağlanması için arazinin kuzeyinde bulunan orman ile güney batısında bulunan orman arasında yeşil koridor oluşturulmuştur. Bu şekilde doğanın sürekliliği sağlanmıştır. Burada yapılan kırıklık ile kütlenin öğrencileri yeşil dokuya yönlendirmesi hedeflenmiştir. 3 ayrı kütlenin birbirinden bağımsız olması istenmediğinden üst katta iki kütle birleştirilmiş ve yeşil koridor mimari ile tanımlanmış ve yapı doğaya fiziksel bir çerçeve oluşturmuştur. Kütüphaneden, rektörlükten ve işlek yollar dan gelen yaya akslarını güçlendirmek için bu alanlarda yarı açık mekanlar kullanılmıştır. Bu yaya omurgaları geçici sergi alanları ile canlı tutulmaya çalışılmıştır. Kütlelerde yapılan teraslar ile Bolunun eşsiz güzelliklerini izleyecekleri seyir durakları oluşurken bu mekanlar sayesinde toplanma alanları oluşturulmuştur.

Malzeme seçiminde ise dil bütünlüğünü bozmamak için kampüs yapılarının malzemeleri analiz edilmiş ve malzemeler arasında dil bütünlüğü olmadığı görülmüştür. Burada yapılacak öğrenci merkezi uluslararası olduğundan herkese hitap eden bir kütle olması hedeflenmiştir. Yapılan tasarımın Durak mekan olması istenildiği için hiçbir yapının dilini bozmadan kendini var eden nötr, yalın malzemeler seçilmiştir. Evrensel, yalın, bütünleşmeyi ifade eden brüt beton ile Bolunun yüzde 51’i olan Orman dan dolayı ve doğal sürdürülebilir malzeme olan ahşap malzeme kullanılmıştır. Cephede şeffaf bina cephesi istenilmiştir. İç mekanda da doğa ile iletişim güçlü tutulmuştur.

Mekanları oluştururken kütlelerin kendisinin durak mekan oluşturması istenilmiştir. Bu durak mekanlar ile çevrenin okunup deneyimlenmesi hedeflenmiştir. Ve her durak mekanlar ayrı bir konsept ile oluşturulmuştur. Konferans salonundan çıkan bilgi durağı yapılan seminer sonucunda isteyen kişilerin konuşup tartışacağı ortamı oluşturmuş, seyir durağında öğrencilerin doğayı hissedebilecekleri, teknoloji durağı sayesinde gelişen teknolojiden haberdar olacakları aynı zamanda kendi tasarımlarını başkalarına ulaştırabilecekleri, yeşil durak sayesinde ormanın eşsiz güzelliklerini fark edecekleri, eğlence durağı sayesinde eğlenebilecekleri, hayvanların da bu durak mekanlarda yer edebilecekleri bir erişilebilir tasarım yapılmıştır.

Konferans salonunun planı çözülürken yaya aksının en yoğun olduğu kuzey yönünden giriş alınmıştır. Arazinin verdiği eğim sayesinde kot farkı kullanılmıştır. Öğrenci merkezi planı çözülürken zemin katta öğrencilerin eğleneceği vakit geçireceği alanlar oluşturulurken, birinci katta ise topluluk ve diğer ofisler bulunup etkileşimi artıracak ve tartışma ortamları oluşturacak mekanlar oluşturulmuştur. Ortadaki teras ise iki kütleyi birbirine bağlarken bir aradalığı güçlendirecek aynı zamanda yeşil sürekliliğini yapının içinde de devam ettirilecektir. Terasın döşemesini delip geçen ağaç ise konsepti güçlendirirken aynı zamanda doğaya saygıyı anlatmaktadır. Strüktürü beton oluştururken, büyük açıklığı geçmek için ard germe sistem kullanılmıştır.

Yapılan binanın ekolojik mimariye uygun olması hedeflenmiş ve teraslar oluşturulmuştur. Bolu’nun iklimi avantaja çevrilerek yağmur suyunun atık su deposuna giderek lavabolarda ve bahçelerde kullanılması hedeflenmiştir. Cephelerde rüzgâr paneli ve güneş paneli sayesinde doğal enerji kullanılmıştır.

Peyzaj ögelerinde ise kullanılan kent mobilyaları öğrenci merkezi için tasarlanmıştır. Yapılan dinlenme duraklarında öğrencilerin bilgisayar kullanmak istediklerinde rahatça kullanabilmeleri için güneş panellerinden elde edilen enerjiyi şarj ünitelerinde kullanabileceklerdir. Bisiklet kullanıcıları ve engelli öğrencilerin rahatlıkla öğrenci merkezinde hareket edebilmeleri için rampa kurgusu kullanılmıştır. Bolu’nun ünlü göllerini temsilen su ögelerine yer verilmiştir. Yansıtıcı cepheler ile suyun şırıltısını duyarak hissedilmesi hedeflenmiştir. Günümüzün gelişen teknolojisine uyum sağlanarak mobil uygulama tasarlanmıştır. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler için mobil uygulama birden fazla dil ile çalışır. Mobil uygulama takvim, planlayıcı, fakülte ile ilgili bilgiler içerirken aynı zamanda topluluk etkinlikleri ve öğrenci merkezindeki ayrıcalıkları sunar. Uygulama içerisindeki Bolu’nun tanıtımı sayesinde farklı ülkelere kültürel değerler aktarılmış olur. Mobil uygulama öğrenci merkezini daha aktif hale getirecek, okul ile bağı arttıracak ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap oluşturacaktır.

 

Etiketler

Bir yanıt yazın