Zaha Hadid’le Katmanlar, Mekanlar ve Kentler Üzerine Bir Deneyim

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından, Nurus sponsorluğunda düzenlenen ARKIMEET konferansı, Pritzker Ödüllü ilk kadın mimar Zaha Hadid'i ağırladı.

14 Kasım Çarşamba günü İş Sanat’ta gerçekleştirilen konferansta Zaha Hadid Kartal-Pendik projesi hakkında da bilgi verdi.

Zaha Hadid, konferansta ve öncesinde verdiği basın toplantısında çeşitli başlıklar altında mimarlık hakkındaki düşüncelerini ve projelerini açıkladı. “Her yapının bir konsepti olmalı” diyen mimar önceki mimarlık anlayışlarının aksine mimaride fonksiyonelliğin geri plana atıldığını söyledi.

Hadid; “Mimari Tasarım Kaynakları” başlıklı sunumuna kentsel tasarım çalışmalarından çeşitli örneklerle başladı. Kentsel tasarım çalışmaları kapsamında öncelikle kenti analiz ettiğini ve bütün bu analizlerin kenti anlamayı sağladığını belirtti. Hadid; suyun kenarında bulunan bir yarımadada tasarladığı New York’taki 2012 Olimpiyat Oyunları için yaptığı çalışmalarda yere saplanmış bir kalem görüntüsündeki binaları göstererek saydamlığı ön planda tuttuğunu belirtti. Bunun yanında zemin altında sporcular için alanlar yaratan Hadid, bu alanların olimpiyatlar sonrasında bir kamu haline gelebileceğini de vurguladı.

Kentsel tasarım çalışmalarının ardından çeşitli tasarımlardan örnekleri izleyicilerle paylaşan Hadid, Roma’da tasarladığı Çağdaş Sanat Merkezi çalışmasında arazideki diagonal sistemi tasarımının da bir parçası haline getirdiğini söyledi. Bu diyagonal hatların farklı mekanlar yaratabileceğini gören ve mekanları birbirinin üstüne gelebilecek şekilde katmanlar şeklinde tasarlayan Hadid, bu katmanları yaratırken yapısal bir amaç güttüğünü de ekledi. Burada sergilenecek bir serginin düşey sınırlar izlenerek kümelenebileceğini belirten Hadidi tasarımında “katmanlar” ve “iç içe geçen mekanlar”ı daha iyi anlamamızı sağlayan çeşitli iç mekan fotoğraflarını izleyicilerle paylaştı. Almanya’da tasarladığı BMW binasında da benzer mekanları bulabileceğimizi belirten Hadid bu binadaki teraslanmaların otomobillerin geçişine imkan sağladığını belirtti. Yine Almanya’da tasarladığı Bilim Müzesi’nin mini bir kent planlama çalışması ile başladığını belirten Hadid, proje alanının yakınındaki Berlin – Frankfurt tren istasyonunu da dikkate alarak tasarıma başladığını söyledi. Beton ve çeliğin uyumunun hayata geçirilmiş başarılı örneklerinden biri olan bu çalışmada Hadid, betonla bile saydamlığa izin verilebileceğini belirtti.

Hadid, doğanın kendisini uzun bir zaman diliminde nasıl etkilediğini gösteren tasarım çalışmalarından örnekleri izleyicilerle paylaştı. Bunun ardından daha inşa edilmeden yeni Ortadoğu’nun sembolü haline gelen Abu – Dabi’deki Sanat Merkezi’nde kümeler fikrine geri döndüğünü söyleyen Hadid bu binayı suyun üzerine uzanan bir yarımada gibi düşündüğünü ekledi.

Dubai, Bakü, Katar, Trablusgarp ve Şam’daki projelerinde çeşitli örnekler gösteren Hadid, izleyicilerin sabırsızlıkla bekledikleri Kartal-Pendik projesinin detayları ile sunumuna devam etti. Kartal – Pendik Proje’sinde, asıl amacın sahili ana yollarla bağlamak ve bir ağ sistemi oluşturmak olduğunu belirten Hadid, bölgenin topoğrafyasının ve peyzajının da ağ sistemine fikir verdiğini ekleyerek projede kentsel donatı alanına da fazlasıyla yer verildiğini vurguladı.

Son zamanlarda obje tasarımlarına merak saldığını belirten Hadid, yine doğadan kabuklardan ve su damlalarından esinlenerek tasarladığı objelerden ve enstalasyon çalışmalarından çeşitli örnekleri izleyicilerle paylaştı.

Sunumunun ardından izleyicilerden gelen soruları cevaplandıran Zaha Hadid, Irak’ın yeniden yapılandırılması ile ilgili soruya bu durumun bir parçası olmaktan gurur duyacağını söyleyerek cevap verdi. Bilimkurguya meraklı olup olmadığı ile ilgili soruya ise mimarların da geleceği projeksiyonlayarak bilimkurgu filmleri ile aynı şeyi yaptığını belirtti.

Kartal Belediye Başkanı Arif Dağlar’ın da katıldığı konferansta, Zaha Hadid, mimarlar, gayrimenkul yatırımcıları ile mimar adayları ve akdemisyenlerden oluşan 850 kişilik bir davetli grubuna seslendi. Alışılagelmiş kısa sunumlarının dışına çıkan Hadid, 1.5 saatlik konuşmasını salondan gelen diğer soruları cevaplayarak tamamladı.

Etiketler

Bir cevap yazın