Zaha Hadid Architects’ten Çalışan Mülkiyeti Modeline Geçiş

Zaha Hadid Architects (ZHA), yakın zamanda kurulan Employee Benefit Trust aracılığıyla çalışan mülkiyeti modeline geçiş yaptı.

Çalışan mülkiyeti, bir şirketin çalışanlarının şirketlerinde hisse sahibi olduğu veya şirketlerindeki hisselerin değerine ilişkin haklara sahip olduğu herhangi bir düzenleme için kullanılan bir terim. Basit hisse hibelerinden yüksek düzeyde yapılandırılmış planlara kadar birçok biçim alabilen geniş bir kavramı ifade ediyor.

ZHA, çalışanlarına fayda sağlamak amacıyla varlıkları elinde tutmak için yakın zamanda kurulan Employee Benefit Trust aracılığıyla çalışan mülkiyeti modeline geçiş yaptığını duyurdu. Trust’ın harici hissedarı olmadığından, bu dönüşüm ile birlikte tüm kârın işe, çalışanlara, ekipmana ve tesislere, tüm çalışanların yararına olacak şekilde yeniden yatırılması öngörülüyor. Böylece, yapılı çevrenin kalitesini yükseltmek için dünya çapındaki vizyoner müşteriler, topluluklar ve endüstri uzmanlarıyla yapılan çalışmalara öncelik verilmesi hedefleniyor.

“Bence, deneylerin bir sonu olmamalı.”
Zaha Hadid (2011)

Ekip, Zaha’nın savunduğu deney ve keşif arayışına dayanarak, her yeni tasarımla mekânsal olarak daha yaratıcı, yapısal olarak daha verimli, teknolojik olarak daha gelişmiş ve daha sürdürülebilir hale gelen bir proje repertuarı sunmak için yeni fikirleri ve teknolojileri benimsediğini dile getiriyor ve çalışan mülkiyeti modeline geçişi şu şekilde aktarıyor:

“Eşi benzeri görülmemiş küresel zorluklarla dolu bir dönemde kusursuzlaşan ve kendini işine adamış 500’den fazla profesyonelden oluşan bir ekibe dönüşen ZHA, iş birliği içinde çalışan birçok insanın oluşturduğu kültüre derin bir bağlılık etrafında inşa edildi. Sorun çözmeye yönelik bu kolektif ve çok disiplinli yaklaşım, uygulamanın 42 yıl önce Zaha Hadid tarafından kurulmasından bu yana başarımızın temel taşı oldu.

Zaha’nın geleceğe yönelik sarsılmaz iyimserliği ve buluşun gücüne olan inancı, kurduğu mimari pratiğin DNA’sında saklı. Ve onu, yaratmasına yardım edenlere, tüm çalışanlarımıza cömertçe hediye ediyor.
Gelecek için olağanüstü vizyonu ve pratiği onlarca yıldır birlikte çalıştığı arkadaşlarına ve meslektaşlarına emanet etme cömertliği ile Zaha, ekibimizin her üyesine 40 yıldan fazla bir süre önce başladığı işi beslemesi, geliştirmesi ve sürdürmesi için yetki verdi.

Genç nesil mimarlar, mesleğimizin daha erişilebilir ve eşitlikçi olmasını talep ediyor. Bağımsız ve şeffaf organizasyon sistemleri ve yapıları tarafından desteklenen ZHA’nın çalışan mülkiyeti modeli, karar vermemizi yönlendiren beceri ve çeşitliliği geliştirecek, ekibimizin her bir üyesine geleceğimizi şekillendirmede söz hakkı verecek.”

Kaynaklar

Etiketler

Bir cevap yazın