Yerel Miras ve Küreselleşme

Yıldız Teknik Üniversitesi- Katar Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen "Contemporary Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle East" sempozyumu 22 Kasım tarihinde 6 seans ile devam etti.

Sabah seanslarındaki sunumlardan biri İrem Maro Kırıs’ın “Re-exploring Late Ottoman Buildings in Today’s İstanbul” sunuşuydu. 1890-1920 yılları arası inşa edilen, periyodun mimari ve kentsel gelişimini yansıtan seçilmiş 10 adet yapının orijinal inşa edildikleri zaman ve günümüzdeki durumları olmak üzere iki çerçeden incelenmesi yapıldı. Zamanının modern yapılarının, şu ana kadar fiziksel ve fonksiyonel açıdan geçirdikleri değişimlerden bahsedildi. 

Aynı seanstan bir diğer sunuş “A Study on the Effect of Transportation Systems to the Evolution of the City Image: The Case of Istanbul” ile Efsun Ekenyazıcı Güney’inkiydi. İstanbul’daki kentsel ulaşımın başlangıcından günümüze kadarki gelişimi incelenerek zaman içinde kentin yaşadığı önemli politik, sosyo-kültürel, ekonomik değişimlerin beraberinde gelen önemli ulaşım kararlarından bahsedildi. Bu durumun sadece trafik problemi olarak görülmemesi gerektiği ve kentsel imgenin oluşumunu da son derece etkilediği üzerinde duruldu.

“Places of Global Flows: The Case of Dubai” ile Hussam H. Salama, küresel akışlarla ilgili sunumunda bilginin ve fikirlerin ışık hızında yayıldığından ve çıkış noktası ile hedef arası yolun giderek kısaldığından bahsetti. Akışlarla ilgili mekanları oluşturan tüm sermaye, insan ve bilgi hareketleri küresel kenti oluşturan temel kritiklerden olduğundan bahsedilerek, sermayenin, insanların ve bilginin kullandığı mekanlar için Dubai’den örnekler verildi. 1980′ lerden günümüze küresel akışlar açısından Dubai örneği üzerine konuşuldu.

Bir diğer sunuş Adnan Zoranic tarafından gerçekleştirilen “Modern Architecture and Mediterranean Context” oldu. Akdeniz’den farklı örnekler üzerinden yapılan incelemelerle modernizmin etkileri, yansımalarının bu ülkelerdeki farklılıkları ve benzer olan karakteristik özelliklerden bahsedildi.

“Appropriating the Urban Structure of the Great Cities Future Plans and the Local Heritage: An Analytical Comparative Study Based on Variant Cases” ile Ahmed Khaled Ahmed Elewa’nın sunuşu üzerine uzunca konuşuldu. Küreselleşmenin yerel mirası etkilediğinden, iyi bilinen büyük küresel kentlerin hem küresel kent fikrini yansıttığından hem de yerel mirasa da sahip çıktığından bahsetti. Kahire, İstanbul ve Londra’nın tarihi merkezleri, ulaşımları ve kent merkezindeki yapı tiplerinden bahsederek karşılaştırmalarda bulunuldu. 

İlgi çeken bir diğer sunuş ise Ana M. Moya Pellitero, Çiğdem Canbay Türkyılmaz, Emrah Türkyılmaz ve Josue Da Silva Eliziario’nun “Urban Rehabilitation: Reinventing a Productive Landscape: İstanbul, Golden Horn Case Study” sunumu oldu. 2009 yılında Barcelona’da, 2010 yılında Covilha’da ve 2011 yılında İstanbul’da yapılan 3 workshop çalışmasından bahsedilen sunuşta İstanbul Haliç çevresi için öğrenciler tarafından geliştirilen kentsel rehabilitasyon ve üretken kent parçası modelleri, 1 hafta süren workshop boyunca ilerleyişi ve sonuç ürünlerle beraber anlatıldı.

Etiketler

Bir cevap yazın