Yasadışı Otel Yasal Oldu

Gökçeada’da yasadışı yapılan 7 mahkeme kaybeden ve Gökçeada halkının 'ucube otel' diye adlandırdığı Masi Otel de yeni planda turizm merkezine alınmış. Sit alanında yapıldığı ve üzerinde yıkım kararı olan otel yeni planla kurtarılmış oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Balıkesir-Çanakkale 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Gökçeada’yı da vurdu. Adanın sit kapsamında olan güney sahilleri turizm bölgesi ilan edilerek imara açıldı. Kentsel sit alanında yapıldığı mahkeme kararıyla belirlenen, inşaat ruhsatları ile işyeri açma ruhsatları mahkeme kararıyla iptal edilen Bademli Köyü’ndeki Masi Otel’in bulunduğu alan da turizm merkezi yapılarak otel yasal hale getirilmiş. Gökçeada Gönülleri Derneği plana itiraz edecek dilekçeyi Çanakkale Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sundu.

Sit Alanları İmara Açıldı

Alt ölçekli planlara emsal olan 1/100 bin ölçekli plan bölgeye yoğun yapılaşma öngörüyor. Nüfus yoğunluğunu 4 katına çıkaran planda yeni yapılaşma alanları belirlendi. Bozcada’yı ”betonada” statüsüne getiren plan Gökçeadalı çevrecileri de ayağa kaldırdı. Yeni planda adanın güney sahilleri tamamen turizm fonksiyonuna alınarak imara açılıyor. Kat yükseklikleri ve yapı yoğunluğu ise alt ölçekli planlarda ortaya çıkacak. Ada sakinlerinin bir kısmı kuzey sahillerinin imara açılmamasına tepki gösterirken çevreciler güney sahillerine getirilen yoğun imar izninin adayı beton yığını haline getireceğinden endişe duyuyor.

Eski Bademli Köyü bir Rum köyüydü. Adaya hakim bir tepede manzarası ile adanın balkonu deniyordu. Köy kentsel sit alanıydı. Köylüler çivi bile çakarken kurula soruyordu. 2011 yılında birden Masi Otel inşaatı yükselmeye başladı. Çatı arası ile tam 6 kat yükselen otel inşaatına Gökçeada Gönüllüleri Derneği yasal mücadele başlattı. 3 yıl süren mücadelede tam 7 dava kazanıldı. Otelin sit alanında kaldığı mahkeme kararıyla tespit edildi. Otel inşaatına izin veren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar ile inşaat ruhsatı iptal edildi. Ayrıca gönüllüler Gökçeada Belediyesi tarafından verilen otelin işletme ve yapı kullanım izinleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına açtıkları davayı da kazandılar. Ancak tüm bu davalara karşı otelin yıkılması gerekirken bu yaz otel misafir ağırladı.

Otel Sit Alanı Dışına Çıktı

Yeni Çevre Düzeni Planı’nda da otelin bulunduğu alan turizm alanı gösterildi. Ayrıca Bademli Köyü Kentsel Sit alanı olarak gösterilirken otelin bulunduğu alan kentsel sit alanı dışına çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan itirazda bu durumun altı çizilerek şöyle denildi; ”Plan lejantında (K) Kentsel Sit Alanı ibaresi Gökçeada Bademli köyü için görülememiştir. Lejantla ilgili alan için (K) ibaresi olmaksızın çizgilerin Kentsel Sit alanının ifade ettiği varsayılsa da bu kez kentsel sit alanının iptal edilen Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 24.12.2004 tarihli kararı doğrultusunda hazırlandığı tespit edilmiştir. Oysa bu karar Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. ”

“Dava açacağız”

Gökçeada Gönüllüleri Derneği’nden yapılan açıklamada “Yıllardır açtığımız tüm davaları kazandık. Çevre Düzeni Planı yapılırken bu davaların hiçbiri dikkate alınmamış. Yıkılması gereken Masi oteli sit dışına çıkarıp, turizm alanına dahil etmişler. Böylelikle sil baştan yeniden dava açacağız. Plana da itirazımızı yaptık” denildi.

Etiketler

Bir cevap yazın