“Yarışmayla Yap”ılan Kayseri İç Kalesi’nin Düzenleme Projesi Tamamlanıyor

Kayseri Belediyesi tarafından 2008 yılında açılan Kayseri İç Kalesi'nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için İki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması ile projelendirme süreci başlayan yapının şantiyesi devam ediyor.

Ekim 2008’de sonuçlanan yarışmada 1. ödülü Doğan Zafer Ertürk, Emel Birer, Kadir Uyanık’ın oluşturduğu tasarım ekibi aldı. Kasım 2011’de inşaatına başlanan proje, müze iç mekan uygulamalarının ardından tamamlanacak.

Kalenin restorasyonundan sonra tüm projeyi bitmiş olarak görmenin çok uzun sürmeyeceğini söyleyen Kadir Uyanık’tan yarışma sürecini değerlendirmesini istedik.

Kale, içerisi ve dışarısını ayırırken, aynı zamanda sosyal bir sınır haline de gelmiş. Dönem dönem farklı amaçlara hizmet eden kalenin eski dokusundan hiç bir iz kalmamış. Şehrin belleğinde önemli bir yer tutan, farklı yaşantı ve sosyal sürece tanıklık eden, şehrin gelişim merkezinin tam ortasında yer alan Kayseri İç Kalesi’nin dönüştürülerek kültür ve sanat ortamına kavuşması için 2008 yılı ocak ayında 2 aşamalı bir yarışma düzenlendi.

Gabriel’in Kayseri İç Kalesi’nde yaşadığı döneme ilişkin çizimlerde de görülen farklı katmanların izlerinden, yeni bir katman oluşturuldu ve kalenin günümüze ulaşmış iki kapısını birleştiren bir sokak tasarlandı. Yarışmanın sonuçlanmasının ardından 2 buçuk yıl süren, kalenin iç kısmındaki binalarda ve duvar çeperlerindeki yapıların yıkılması, esnafın taşınması sürecine geçildi. Sözleşme imzalandıktan bir yıl sonra ise Kayseri’de Kültepe Höyüğü kazısında çıkan eserlerin sergilenmesi amacıyla yapının kapalı ve açık arkeoloji müzesine dönüştürülmesi kararlaştırıldı

Program dönüşümü ve projelendirme aşamasında, kültür ve sanat ortamı ile ilgili tasarlanan açık alanlar ile yapının iç mekanı yarışma projesindeki halini korudu, hatta bizce daha da gelişti. Yaklaşık 1 yıl süren yeniden projelendirme sürecinde, müze gibi korunaklı bir programa sahip bir yapı yaparken, projenin ana teması olan yapının ve çevresinin kamusallığından asla vazgeçmedik.

Eksikleri ve artıları ile yıllara yayılan bir çalışmanın ürünü olan projeyi, şantiyede gerçek ölçekte görmenin mutluluk verici olduğuna değinen Kadir Uyanık, mimarın başarısının yapıyı tasarlamanın ötesinde, şantiye sürecinde ortaya çıkan olumsuzlukların yüklenici, işveren ve idare ile bağlantı noktasında, mümkün olduğunca çözüm üretebilmesiyle de ilgili olduğunu söylüyor.

Projenin yapım sürecinden tarihler:

  • Yarışmanın ilanı: Ocak 2008
  • Yarışmanın sonuçlanması: Ekim 2008
  • Sözleşme imzalanması: Temmuz 2011
  • İnşaat başlangıcı: Kasım 2013
Etiketler

Bir yanıt yazın