Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler belirlendi!

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik uyarınca Yapı Araştırma Derneği-İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulunun gerçekleştireceği teknik onay yayımlama faaliyetleriyle ilgili genel esasları belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren yeni düzenleme uyarınca, Kurul, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Avrupa Teknik Onay Kuruluşu, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında da Ulusal Teknik Onay Kuruluşu olarak teknik onay yayımı yapacak.

Türkiye’yi yurt dışındaki ilgili kuruluşlar nezdinde temsil edecek olan kuruluş, yapı mevzuatının geliştirilmesi ve uluslararası çalışmalar çerçevesinde geliştirilen uyumlaştırılmış yöntemlerin ülkeye kazandırılması amacıyla, yapı ile ilgili temel gerekler çerçevesinde ARGE faaliyetlerini de yürütecek.

Etiketler

Bir cevap yazın