Yapı Kataloğu Mimarlık Ödülleri’nin Soru ve Cevapları Yayınlandı

Son teslim tarihi 15 Ekim olan Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri'nin soru ve cevapları yayınlandı.

SORU 1: Katılımcı T.C. dışından bir meslek mensubu ise Meslek Odası kaydı aranacak mıdır?
CEVAP 1: Evet, kendi memleketine ait oda kaydı ile yarışmaya katılabilir, veya Türkiye’den yarışmaya katılabilecek bir ekibin içinde (Ekip lideri olamaz) yarışmaya katılabilir.

SORU 2: Şartnamede yer alan ”ALTIN ÇEKÜL Malzeme Yarışması’nda ödül alan yapı malzemelerinin , Mimarlık Ödüllerine katılan projelerde kullanılması desteklenmektedir” ibaresi, yarışmada değerlendirme kriterleri arasında mıdır?
CEVAP 2: Şartnamede belirtildiği üzere afet ve acil durumlarda kullanılabilecek yaşam birimlerinin tasarım ve çözümlerinde, son teknolojinin kullanıldığı yenilikçi tasarım süreçlerini içeren, ekolojik dengeyi göz önünde bulunduran ve malzemelerin şimdiye kadar bilinen özelliklerine ek olarak sahip olmadığı bir özelliğin kazandırıldığı bir tasarım oluşturulması amaçlanmaktadır. Tüm projeler bu doğrultuda değerlendirilirken iki projenin eşit derecede beğenilmesi halinde, bu maddeye uyan projeye öncelik verilir.

SORU 3: ”Profesyonel” tanımını açar mısınız?
CEVAP 3: Kendi işine sahip veya bir işletmede mesleğini ücret karşılığı yapan gerçek kişilerdir.

SORU 4: Bu durumda üniversitelerde veya belediyelerde ücretli çalışan akademisyen veya meslek personeli yarışmaya katılabilir mi?
CEVAP 4: Evet katılabilir. Ancak ekip lideri olabilmesi için oda kaydı olmalıdır, aksi durumda ekip üyesi olarak katılabilir.

SORU 5: 1. Aşamada yapılan teslim, 2. Aşamaya kalınması halinde aynen mi sunulacaktır, geliştirilebilir mi?
CEVAP 5: İçerik değişikliğine neden olacak bir tasarım geliştirmesi yapılmayacaktır, ancak sunum şekli zenginleştirilebilir.

SORU 6: Şartnamede ”Proje dili Türkçe ya da İngilizcedir.” yazmaktadır. 2. Aşamaya kalınması halinde sunum hangi dilden yapılacaktır ?
CEVAP 6: 2. Aşamada yapılacak sunumlar T.C. vatandaşları tarafından Türkçe , diğer ülke vatandaşları tarafından ise İngilizce yapılacaktır.

SORU 7: Taşınabilir birimde yaşayacak kaç birey göz önünde bulundurulmalıdır?
CEVAP 7: Katılımcının kurgulayacağı senaryoya bağlı olarak düşünülmelidir.

SORU 8: Birimlerin yaşam süresi önemli midir?
CEVAP 8: Katılımcının kurgulayacağı senaryoya bağlı olarak düşünülmelidir.

SORU 9: Taşınılabilir birim acil durum, afet haricinde de kullanılabilir bir yer ya da ihtiyaç malzemesi mi olmalıdır?
CEVAP 9: Katılımcının kurgulayacağı senaryoya bağlı olarak düşünülmelidir.

SORU 10: Şartnamede “Yarışmaya ulusal ve uluslararası; 40 yaş ve altı (Doğum yılı: 1 Ocak 1980) profesyonel Mimarlık ve İçmimarlık ofisleri sahibi, Mimarlar ve İçmimarlar bireysel ya da ekip olarak katılabilirler.” ibaresi yer alıyor. Bu durumda, 40 yaşın üstündekiler yarışmaya katılamıyor mu?
CEVAP 10: Katılabilirler, fakat Ekip Lideri olamazlar. Bu koşul ekip liderleri için geçerlidir. 40 yaşın üstündeki mimarlar/içmimarlar danışman olarak ekipte yer alabilirler. Ekip liderleri kesinlikle 40 yaş ve altı olmak zorundadırlar.

SORU 11: Ekip liderleri ofis sahibi olmak zorunda mıdır?
CEVAP 11: Ekip lideri değil; fakat ekipten en az bir kişinin bir mimari/içmimari ofiste çalışıyor olması gerekmektedir.

SORU 12: Lisans öğrencileri yarışmaya katılabilir mi?
CEVAP 12: Lisans öğrencileri yarışmaya ekip lideri olarak katılamazlar; fakat ekipte yardımcı olarak yer alabilirler. 40 yaş ve altı olan, odaya kaydı bulunan ve bir ofiste çalışan bir mimarı/içmimarı ekip lideri olarak gösterip yarışmaya katılabilirler.

SORU 13: Yüksek lisans/doktora öğrencileri yarışmaya katılabilirler mi?
CEVAP 13: Yüksek lisans/doktora öğrencileri eğer Mimarlar/İçmimarlar odasına kayıtlı ise, bir ofise bağlı olarak çalışıyorlarsa ve 40 yaş ve altındalarsa yarışmaya ekip lideri olarak katılabilirler.

SORU 14: Ofis sahibi değilim ve bir ofiste de çalışmıyorum. Yine de yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 14: Yarışmaya ekip lideri özelliklerini sağlayan bir mimar/içmimar ile ekip kurarak katılabilirsiniz.

SORU 15: Mimarlar/İçmimarlar odasına kaydım yok, yine de yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 15: Mimarlar/İçmimarlar odasına kaydı olmayanlar yarışmaya ekip lideri olarak katılım sağlayamaz. Fakat yarışmaya katılım koşullarını sağlayan bir ekip lideriyle birlikte bir ekipte yer alabilirler.

SORU 16: Proje paftalarında katılımcılardan istenen bütün maddelerde yer alan ölçek kullanımı zorunlu mudur? Jüri tarafından esneklik sağlanabilir mi?
CEVAP 16: Proje paftalarında katılımcılardan istenen maddelerde yer alan ölçek kullanımı yarışmacılara önerilmektedir; fakat tavsiye edilen ölçek kullanımının kısıtlayıcı olduğu düşünülürse yarışmacı tasarladığı projeye göre kullanması gereken ölçeği kendisi belirleyebilir.

SORU 17: İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan ekipler fiziksel sunum mu yapacak yoksa dijital sunum mu?
CEVAP 17: İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan ekiplerin jüri karşısında fiziksel sunum yapması tercih edilecektir; fakat ulusal pandemi sürecine bağlı olarak ikinci değerlendirme sunumları tamamen dijital ortamda da gerçekleştirilebilir. İkinci aşamaya geçen ekiplere nihai karar o günün şartlarına bağlı olarak yazılı bir şekilde bildirilecektir.

SORU 18: İkinci aşamada istenen maketlerde istenen ölçek nedir?
CEVAP 18: İkinci aşamada istenen maketlerde ölçek kısıtlaması bulunmamaktadır.

SORU 19: İlk aşamada teslim ettiğim animasyonu ikinci aşamaya kalmam halinde geliştirebilir miyim?
CEVAP 19: Evet, “tasarımın değişmemesi koşulu” ile sunumu geliştirebilirsiniz.

SORU 20: Jüri paneli 6 kişiden oluşmaktadır. Karar verme aşamasında eşitlik olduğu takdirde jüri neye göre karar verecek?
CEVAP 20: Eşitlik olması halinde jüri üyeleri sonuca ulaşıncaya kadar değerlendirmeye devam edeceklerdir.

SORU 21: Şartnamede “Düzenlenmeye başlandığı yıldan en son yapıldığı yıla kadar ALTIN ÇEKÜL Yapı ürün ödülü sahibi yapı malzemelerinin, Mimarlık Ödülleri’ne katılan projelerde kullanılması, yenilikçi ürünlerin desteklenmesi bakımından teşvik edilmektedir.” ibaresi yer almaktadır. Tasarlanan projelerde bu ürünleri kullanmak zorunlu mudur?
CEVAP 21: Geçmiş yıllarda ALTIN ÇEKÜL Yapı Ürün Ödülü sahibi yapı malzemelerin tasarlanan projelerde kullanılması değerlendirmeye ek katkı sağlayacaktır; fakat zorunlu değildir. ALTIN ÇEKÜL Ödül programında geçmiş yıllarda ödül alan ürünlerin yer aldığı listeyi “Şartname_Eki_4” dosyasında bu belgeye ek olarak bulabilirsiniz.

SORU 22: Şartnamede “Yarışma sponsoru firmalar da ürün kataloglarını mimarlarla paylaşacaktır; fakat bu ürünlerin kullanılması zorunlu olmayacaktır.” ibaresi yer almaktadır. Tasarlanan projelerde bu ürünleri kullanmak zorunlu mudur?
CEVAP 22: Bu firmaların sağladığı ürün kataloglarında yer alan malzemelerin tasarlanan projelerde kullanılması değerlendirmeye ek katkı sağlayacaktır; fakat zorunlu değildir. Yarışma sponsor firmalarının sağladığı ürün kataloglarına “YK_MimarlikOdulleri_SponsorFirmaKataloglar” klasöründen ulaşabilirsiniz.

“Şartname_Eki_4” ve “YK_MimarlikOdulleri_SponsorFirmaKataloglar” dosyalarına bu linkten ulaşılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın