“Van’ın Kültürel Çevresi” Kitabına Katkı Çağrısı

İstanbul Aydın Üniversitesi, hazırladıkları "Van'ın Kültürel Çevresi" e-kitabında yayınlamak üzere makale çağrısı yapıyor.

Özetleri kabul edilen yazarlara değerlendirme sonucu ile birlikte tam metin yazım kuralları da gönderilecektir. Kitap yazım dili İngilizce ve Türkçe çift sütunlu olacak. Kitap için bir hakem kurulu belirlenmiştir. Gönderilen makaleler orijinal olmalı ve sadece bu kitap için hazırlanmış olmalıdır. Makalenin herhangi bir kısmı başka bir yerde yayınlanmış olmamalıdır. Kabul edilen kitap bölümleri özgeçmiş, ekler ve referanslarla beraber 7000 kelimeyi aşmamalıdır.

Hedef Kitle: Mimarlar, kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı olan akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler.
Konular: Van kenti kentsel ve kırsal alanlarını konu alan; mimari, kentsel tasarım, kentsel planlama, peyzaj, tarihi alanlar, etnografik peyzaj, yapılı çevre, geleneksel çevre, kültürel ve doğal kaynaklar, biyolojik çeşitlilik, yaşam kalitesi, yerel kimlik.
Makale Gönderimi: Özetler yazarların özgeçmişleri ile beraber 06.02.2017 tarihine kadar [email protected] ve [email protected] adreslerine eş zamanlı gönderilmelidir. Kitabın e- book olarak Istanbul Aydın Üniversitesi tarafından basılması öngörülmektedir.

Önemli tarihler:

  • Özet gönderim tarihi: 06.02.2017
  • Özet değerlendirme sonucu: 09.02.2017
  • Tam metin gönderme tarihi: 10.03.2017
  • Tam metin kritiklerinin gönderilmesi: 21.04.2017
  • Tam metinlerin son hallerinin gönderilmesi: 28.04.2017


Editör:
Prof.Dr. Bilge IŞIK, Istanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Yardımcı editör: Yrd.Doç.Dr. Gökçen Firdevs Yücel CAYMAZ, IAU, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Hakem Kurulu: Doç.Dr. Muge AKKAR ERCAN, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü; Doç.Dr. Mücahit YILDIRIM, Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Şu ana kadar özetleri kabul edilen makaleler:

1. An Evaluation of Rural Settlements in the Province of Van within the Context of the Legal Framework and

Regulations / Yasal Çerçeve ve Mevzuatlar bağlamında Van İli Kırsal Yerleşmeleri üzerine bir değerlendirme, Gülhan Benli, School of Fine Arts Design and Architecture, Istanbul Medipol University
2. Rural Settlement Pattern and Structural Characteristics in the Erçek Basin of Van / Van İli Erçek Gölü Havzası’nda Kırsal Mimari ve Yerleşme Özellikleri, Alev Erarslan, Faculty of Architecture and Design, IAU
3. Development of the Comparative Risk Analysis with Fuzzy Model Approach for Sustainable Rural Development: The
Example of Van / Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Fuzzy Modeli Yaklaşımı ile Karşılaştırmalı Risk Analizinin Geliştirilmesi: Van İli Örneği, Ufuk Fatih Küçükali, Faculty of Architecture and Design, IAU
4. The Role of Climatic Characteristics in Formation of Van Provience Rural Architecture ID / Van İli Kirsal Mimari Kimliğinin Oluşumunda İklimsel Özelliklerin Rolü, Şefika Ergin Oruç, Dicle University, Faculty of Architecture
5. Madrasas as Educational Buildings in Van / Van’da Eğitim Yapıları Olarak Medreseler, Seyhan Yardımlı, Faculty of Architecture and Design, IAU
6. Sun Architecture in VAN, the Akdamar Church / Van’da Güneş Mimarisi, Akdamar Kilisesi, Fatma Sedes, Architectural Restoration Program, IAU
7. Influences of 2011 Erciş Earthquake on Rural Housing in Van / 2011 Erciş Depreminin Van İli Kırsal Konutlarına Etkisi, Caner Göçer, Istanbul Technical University, Faculty of Architecture
8. Extend of the Eco-Village Applications in Van within the context of Sustainability / Van’da eko-köy uygulamalarının sürdürülebilirlik bağlamında yaygınlaşması, Pelin Karaçar, School of Fine Arts Design and Architecture
9. ‘Polat Yörükoğlu Evi’, An Example of the Van Traditional Civil Domestic Architecture / Geleneksel Van Sivil Konut Mimarisinde Bir Örnek, “Polat Yörükoğlu Evi’, Şahabettin Öztürk, Faculty of Engineering and Architecture, Yuzuncu Yil University

Fotoğraf Kaynağı: amormoi.com

Etiketler

Bir cevap yazın