Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Soru Yanıt Dosyası Yayınlandı

İstanbul Planlama Ajansı'nın desteğiyle İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından açılan "Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak" adlı yarışmanın soru ve cevapları yayınlandı. Tasarımların son teslim tarihi 6 Ocak 2021, posta ile teslim alım için son gün 13 Ocak 2021.

A- KATILIMLA İLGİLİ SORULAR


1. Yarışmaya öğrencilere tamamen kapalı mı? Ekip içinde bir mezun mimar ve geri kalan ekip elemanlarının mimarlık öğrencisi olması gibi bir durum söz konusu mu, değil ise; yarışmanın 3-4. sınıf öğrencilerine açılması talebin de bulunuyorum.

Öğrenciler proje müellifi olamaz. Öğrenciler ekipte yardımcı olarak yer alabilirler.

2. Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak adlı yarışmaya öğrenciler de katılabiliyor mu?

Öğrenciler proje müellifi olamaz. Öğrenciler ekipte yardımcı olarak yer alabilirler.

3. Yarışma şartnamesinde öğrenciler ile ilgili bir ibare göremedim. Sadece ekip başının peyzaj mimarı veya mimar olması yetiyor mu?

Öğrenciler proje müellifi olamaz. Öğrenciler ekipte yardımcı olarak yer alabilirler. Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olanlar proje müellifi olabilirler. Ekip temsilcisi proje müelliflerinden biri olmalıdır.

4. Mimarlık lisans son sınıf öğrencisiyim. Şartnameyi okuduğumda lisans eğitimini tamamlamış olma zorunluluğu olduğunu gördüm. Mimarlık öğrencisi olarak yarışmaya katılım sağlayabiliyor muyum?

Öğrenciler proje müellifi olamaz. Öğrenciler ekipte yardımcı olarak yer alabilirler.

5. Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak adlı yarışmaya katılmak istiyorum ancak 4. sınıf mimarlık öğrencisiyim. Şartnamenizde öğrenci kısmı için net bir durum bulamadım. Bu yarışmaya Katılabilme hakkım var mı?

Öğrenciler proje müellifi olamaz. Öğrenciler ekipte yardımcı olarak yer alabilirler.

6. Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak konulu yarışma için katılacaklarda “Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olmak.” şartı aranmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama 4. sınıf öğrencileri de bu yarışmaya katılabilir mi? Gerekli şartları sağlayan ekip üyeleri arasında bir öğrenci olarak yarışmaya katılınabilir mi?

Öğrenciler proje müellifi olamaz. Öğrenciler ekipte yardımcı olarak yer alabilirler.

7. Yarışmaya ekip olarak katıldığımız takdirde müellifler dışında ekipte yardımcı olarak mimarlık öğrencileri yer alabilir mi?

Evet.

8. Yarışmaya katılım koşulları içerisinde “Sanat, Tasarım, Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olmak.” diye bir madde bulunmaktadır. Ancak yine de sormak istiyorum. Mimarlık öğrencilerinin bu yarışmaya katılma hakları bulunuyor mu? Yani ekip içerisinde yer alabilirler mi?

Öğrenciler proje müellifi olamaz. Öğrenciler ekipte yardımcı olarak yer alabilirler.

9. Yarışmaya sadece lisans eğitimi almış olanlar mı katılabilir yoksa ekip bir mimar ile birlikte eğitimine devam edenler de katılabilir mi?

Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olanlar proje müellifi olabilirler. Öğrenciler ekipte yardımcı olarak yer alabilirler.

10. Bu yarışmaya Orman Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı bölüm mezunları bireysel olarak katılabilir mi?

Evet.

11. Ben Mimarlık mezunuyum ve Mimar Sinan’ı Anmak isimli yarışmaya başvurmak istiyorum. Fakat iç mimarlar da bu yarışmaya katılabiliyor mu ve ekip sınırı var mı merak etmiştim. Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olanlar proje müellifi olabilirler. İç mimarlar da bu yarışmaya katılabilirler.

Ekiplerdeki kişi sayısına dair bir sınırlama yoktur.

12. İç mimarlar da yarışmaya katılabiliyor mu?

Evet.

13. İç mimar da katılabiliyor mu? İç mimar odasına kayıt olmaları gerekli mi?

Evet. Türkiye’den yapılacak katılımlarda TMMOB’ye bağlı odaların birinden bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesinin kimlik zarfında yer alması gereklidir.

14. Yarışma ile ilgili emin olmak istediğim iki durum var: Şartnamede yarışmaya ekip olarak katılma şartı yok. Bu durumda “bireysel katılım” da olabilir mi? Katılım koşullarında “mimarlık alanı” ile “mimarlık, şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı” bölümleri kastediliyor sanırım, doğru anlamış mıyım?

Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılmak mümkündür.

Şartnamede belirtilen “Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olma” şartı Şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı bölümleri için de kapsayıcıdır.

15. Tasarım ve sanat okumuş olan, her türlü Güzel Sanatlar bölümünü kapsamakta mıdır acaba? Mesela Grafik Tasarımı? veya Seramik ve Cam?

Evet.

16. Mimarlık ve tasarım fakültesi, şehir ve bölge planlama bölümünü bitirdim bu yarışmaya katılabiliyor muyum yoksa mimarlık fakültesi değil mimarlık lisansını mu bitirmiş olmam gerekiyor?

Şartnamede belirtilen “Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olma” şartı Şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı bölümleri için de kapsayıcıdır.

17. Yarışma şartnamesinin 10. sayfasında katılımcılarda aranacak koşullar içerisinde “Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olmak” ibaresi mevcut. 14. sayfada ise kimlik zarfı içerisine konulmak üzere TMMOB’den alınacak üye tanıtım belgesi istenmiştir. Yarışmaya katılacak ekiptekilerin Mimarlık lisans eğitimi almış olması yeterli midir? Yoksa ekipteki herkesin Mimarlar Odası üyeliği de gerekmekte midir?

Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olanlar proje müellifi olabilirler.

Türkiye’den yapılacak katılımlarda TMMOB’ye bağlı odaların birinden bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesinin kimlik zarfında yer alması gereklidir.

18. Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışmasına katılacak mimarlar için TMMOB’a aktif üye olma şartı var mıdır? Ya da TMMOB ‘a borcu olan bir mimar yarışmaya katılabilir mi?

Türkiye’den yapılacak katılımlarda TMMOB’ye bağlı odaların birinden bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesinin kimlik zarfında yer alması gereklidir.

19. Bu yarışmaya Orman Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı bölüm mezunları bireysel olarak katılabilir mi?

Evet.

20. Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 2019 mezunuyum. Şu an yine Bilkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümünde yüksek lisansımı yapıyorum. Ayrıca Peyzaj Mimarları Odasına da üyeyim. Sorularım şunlar; Yarışma şartnamesinde ” Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olmak. ” şeklinde bir madde var. Genel bir ifade olduğu için, ben de bu maddeye göre yarışmaya katılmamda herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Ayrıca yarışmaya bireysel olarak katılım sağlayabildiğimizi anladım.

Şartnamede belirtilen “Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olma” şartı peyzaj mimarlığı bölümü için de kapsayıcıdır.

Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılmak mümkündür.

21. Ekip olarak katılmak zorunlu değil, değil mi? Yer görme zorunlu olmamasına rağmen, alanı görmek istersek bunu bildirmemiz gerekir mi?

Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılmak mümkündür.

Yarışmada yer görme zorunluluğu olmadığı için konuyla ilgili herhangi bir bildirim söz konusu değildir.

22. Danışmanlar herhangi bir meslekten olabilir değil mi? Mimar danışmanlar için Oda Kaydı gerekmekte midir?

Danışman zorunluluğu yoktur. Kullanılması durumunda danışmanlar farklı meslek gruplarından olabilirler. Danışmanlar için oda üyelik belgesi istenmez.

23. Daha önceki yarışmaların soru cevap kısmında İBB’nin iştirak şirketlerinden biri olan BİMTAŞ’ta çalışan teknik personellerin yarışmaya katılamayacağını belirtmiştiniz. Ancak aradan geçen sürede konkur çalışmaları yapan İPA ekibinin mekânsal ve organizasyonel anlamda BİMTAŞ’tan ayrıştığını biliyoruz. Bu yarışma için; yarışma sürecinin herhangi bir kısmına dâhil olmamış, BİMTAŞ’ta çalışan bir mimar ekip içerisinde yer alabilir mi?

Hayır.

24. Şartnameyi okudum-inceledim. Yarışmada, ekipte yabancı uyruklu bir tasarımcı yada mimar olması gerektiği konusunda bilgi göremedim. Fakat bir kişiden aldığım bilgiye göre böyle bir şart var. Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.

Karma ekip yapısı olabileceği gibi sadece T.C. uyruklu, ya da sadece yabancı uyruklu ekip yapısı kurulabilir. Bu konuda herhangi bir şart yoktur.

25. Türkiyedeki bir okuldan mezunum ama yurtdışında ikamet ediyorum. Mimarlar Odasına ödeme yapmak zorunda mıyım?

Yurtdışında yaşayan, Türkiye’deki üniversitelerin birinden mezun olan yarışmacılar, Türkiye dışında ikamet ettiklerini kanıtlayan bir belge ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanındaki bölümlerin birinden mezun olduğunu gösterir belgeyi teslim edilecektir.

26. Aynı şartlarda yurtdışındaki bir tasarımcı/mimar belge vermiyor, ekstra ücret ödemiyorken Türkiye’deki mimarın mezuniyetinin yeteli görülmemesi hangi yasal maddeye dayanmaktadır? Jüri bunu adaletsizlik olarak görmüyor mu?

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılmıştır

B- YARIŞMACILARLA PAYLAŞILAN BELGELER VE TASARIMLA İLE İLGİLİ SORULAR

27. Yarışma dosyalarını inceledim, Mülkiyet.cad dosyasının içerisinde parsel bilgileri bulunmuyor. Bu boyamaların altında hali hazır harita görünmüyor bende. Hangi ardalar özel hamgilerinin kamuya ait olduğu hakkında bazı noktalar kafamı karıştırdı. Uydu görüntüsünde ise parseller belli olmuyor. Bu durumu düzeltebilirmişsiniz.

Şartname eklerinde verilen “4_1_Mulkiyet_Ownership.dwg” dosyası ile “2_Halihazir_Basemap.dwg” dosyası aynı koordinat sistemine sahiptir ve birlikte değerlendirilebilir.

28. Şartname eklerine yüklediğiniz mülkiyet dosyasında ibb ye ait alanlar belirtilmiş. bu alanlar içerisinde bir mekan tasarımı yapılabilir mi? yıkım dönüşüm faliyet alanımız içinde mi?

Şartname eklerinde verilen “4_1_Mulkiyet_Ownership.dwg” dosyasında belirtilen İBB mülkiyetindeki alanlar, Mimar Sinan Üçgeni Yapıları ve diğer parsellerin dışında kalan kadastral boşluklar yarışma alanıdır.

29. Mülkiyet dikkate alındığında mülkiyet haritasında sadece İBB ye ait olan bölgeler mi tasarım/yerleşim alanına dahildir?

Şartname eklerinde verilen “4_1_Mulkiyet_Ownership.dwg” dosyasında belirtilen İBB mülkiyetindeki alanlar, Mimar Sinan Üçgeni Yapıları ve diğer parsellerin dışında kalan kadastral boşluklar yarışma alanıdır.

30. Detaylı bir mülkiyet haritası verilebilir mi? Bununla birlikte, proje alanının tanımını yansıtacak nitelikte bir harita verilebilir mi?

Şartname eklerinde verilen “4_1_Mulkiyet_Ownership.dwg” dosyasında belirtilen İBB mülkiyetindeki alanlar, Mimar Sinan Üçgeni Yapıları ve diğer parsellerin dışında kalan kadastral boşluklar yarışma alanıdır.

31. Ekler içerisindeki “3_Imar_Plani_Master_Plan” dosyası güncel bir imar planı mıdır? Güncel değilse o dosya katılımcıya ne anlatıyor?

Şartname eklerinde verilen “3_Imar_Plani_Master_Plan” yürürlüktedir ancak uygulanması planlanmamaktadır.

32. 1/1000 Revizyon uygulama imar planı (battı cıktı yollar ve yeni taşıt yolları) dikkate alınarak mı tasarlanması beklenmektedir, eğer böyle ise imar planının dijital halinin paylaşılması mümkün müdür?

Şartname eklerinde verilen “3_Imar_Plani_Master_Plan” yürürlüktedir ancak uygulanması planlanmamaktadır.

33. Paylaşılan hava fotoğraflarıyla güncel durum birbirinden farklıdır. Arazinin hangi halini mevcut kabul etmemiz bekleniyor?

Drone videoları web sitesinde paylaşılmıştır. Bu görüntüler alanın en güncel halidir.

Yarışmacılardan alanın mevcut durumunu göz önünde bulundurarak tasarım yapmaları beklenmektedir.

34. Yol ağının fiziksel sınırlarından kastedilen şerit sayısı ve yol genişliğine hiçbir müdahalenin olmadığı mıdır?

Evet.

35. Marmaray ve metro girişleri aynı kalmak şartıyla zemin üstündeki istasyon yapıları ile zemin altındaki alanlara müdahale mümkün mü, ne ölçüde?

İstasyon yapılarına müdahale edilmeyecektir.

36. Üsküdar Belediyesi tarafından şu anda yapımı devam eden Mimar Sinan Çarşısı bitişiğindeki meydan ile 3 katlı çarşıyı mevcut mu kabul edeceğiz, bu alana müdahale mümkün mü?

Mülkiyet durumu dikkate alınarak, mevcut duruma göre tasarım yapılması beklenmektedir.

37. Bahsi geçen Mimar Sinan yapıları İçin görünüş çizimlerini ölçekli olarak paylaşmanız mümkün müdür?

Yarışmacılara verilen bilgi ve belgeler bu yarışma için yeterlidir.

38. Sahil bisiklet yolunun uzatılacağı öngörülerek tasarıma eklenmeli mi?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

39. Üsküdar merkezindeki ulaşım akışına (araç, yaya) ne oranda müdahale edebiliriz?

Ulaşıma müdahale edilemez.

40. Anma mekanı tasarımı dışında alana toplanma alanları, bekleme noktaları veya otobüs durakları gibi başka müdahalelerde bulunabilir miyiz?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

41. Tasarladığımız anma mekanına başka bir yan işlev yükleyebilir miyiz?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

42. Mevcut gösteri alanı ne kadar sıklıkta kullanılıyor? Ne kadar sıklıkta gösteri yapılmakta ve katılımcı yoğunluğu işe ilgili Bilgi var mıdır?

Yarışmacılara verilen sınırlar içerisinde tanımlı bir gösteri alanı bulunmamaktadır.

43. Sahilde balık tutmak serbest mi? Ve özel bir alanda kısıtlananilir mi?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

44. Boğaz su hareketlerini belirten şemalar varsa ulaşılabilir mi? Nereden? Yada siz paylaşabilir misiniz?

Yarışmacıya verilen bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

45. İhtiyaç programına dair hiçbir Bilgi paylaşılmamış bu konuyu yarışmacıya mı bırakıyorsunuz.

Evet.

46. Metro ve Marmaray girişlerine müdahele etmeden kütle olarak dış kabuklarını tasarımlarımıza dahil edip, yeniden tasarlayabilir miyiz? Yükseklik olarak ne kadar hacim kapladıklarına dair dosyalarda Bilgi yok lütfen metro ve Marmaray istasyon görünüşlerini de paylaşınız.

İstasyon yapılarına ve girişlerine müdahale edilmeyecektir.

Yarışmacıya verilen bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

47. Kazıklı dolgu alanın uygulanan son statik projesini alabilir miyiz?

Yarışma sınırları içindeki dolgu alanının statik projesi “Soru-yanıt ekleri” dosyasında “11_Dolgu_Statik_Proje_Fillarea_Static_Project” olarak paylaşılmıştır.

48. Bize verilen haritada dolgu alanın önündeki kot verilmiş. Sizden öğrenmek istediğim, ekte gönderdiğim görselde işaretli alanın kotu nedir?

Yarışmacılara verilen bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

49. Yıl içerisinde gel gitle birlikte deniz seviyesinin değişimi nedir?

Yarışmacılara verilen bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

50. Metro çıkışları ve metro yapılarının sınırlarının net bir tanımının olmaması, tasarlanacak alanın tanımını belirsiz hale getiriyor. Bu yüzden Metro yapıları ve metro çıkışlarının (havalandırma, merdiven, asansör vb) plan ve plan izlerinin verilmesi mümkün müdür?

Yarışmacılara verilen bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

51. Aç kapa sistem metro istasyonu üzerinde yapısal bir tasarım gerçekleştirilebilir mi?

İstasyon yapılarına müdahale edilmeyecektir.

52. Mülkiyette tanımlanmamış şemsi ahmet paşa camiisi ve ido vapur iskesi arasında kalan kadastral boşluğa (dolgu alana) yerleşilebilir mi?

Şartname eklerinde verilen “4_1_Mulkiyet_Ownership.dwg” dosyasında belirtilen İBB mülkiyetindeki alanlar, Mimar Sinan Üçgeni Yapıları ve diğer parsellerin dışında kalan kadastral boşluklar yarışma alanıdır.

53. Verilen imar planında onanmış ve şu anda inşası devam etmekte olan tünel ve yeni yol çalışmaları görülmektedir. Fakat verilen halihazır dosyasında bu projelere ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Onaylı ve devam etmekte olan projelerin verilerinin de paylaşılması mümkün müdür?

Şartname eklerinde verilen “3_Imar_Plani_Master_Plan” yürürlüktedir ancak uygulanması planlanmamaktadır.

Yarışmacılara verilen bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

54. Önerilen proje ve işlerin onaylı imar planındaki yol ve tünel projelerini koruyarak ya da inşa edileceğini varsayarak mı hazırlanması beklenmektedir?

Şartname eklerinde verilen “3_Imar_Plani_Master_Plan” yürürlüktedir ancak uygulanması planlanmamaktadır.

Yarışmacılardan alanın mevcut durumunu göz önünde bulundurarak tasarım yapmaları beklenmektedir.

55. Mimar Sinan Hamamı / Çarşısı’nın şu anda kapalı olduğu görülmektedir. Tekrar açılması durumunda işlevinde herhangi bir değişiklik söz konusu mudur? Yapıya ait farklı program önerileri getirilebilir mi?

Mülkiyet durumu dikkate alınmak kaydıyla yarışmacıya bırakılmıştır.

56. Halihazır dosyasının tanımladığı kıyıkenar çizgisi ile ortofotolardaki mevcut durum arasında fark bulunmaktadır. Halihazır dosyasında Şemsi Ahmet Paşa Camisi önünde dolgu görünmektedir. Hangi veri üzerine öneriler geliştirilmelidir?

Drone videoları websitesinde paylaşılmıştır.

Yarışmacılardan alanın mevcut durumunu göz önünde bulundurarak tasarım yapmaları beklenmektedir.

57. Kıyıkenar çizgisine müdahale önerilebilir mi?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

58. Sahil şeridine müdahale edebilir miyiz?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

59. sahil şeridi yarışma kapsamında ne kadar kullanılabilir?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

60. Alanın ulaşım altyapısı ve beraberinde getirdiği sorunlar Üsküdar sahili/meydanının kullanımını ve algısını kaçınılmaz olarak baskın bir şekilde etkilemektedir. Yarışma kapsamına ulaşım ağı ve mekanlarını da dahil edebilmek amacıyla mevcut ve planlanmış yeraltı/yerüstü kentsel ulaşım altyapı strüktürleriyle ilgili bilgilerin paylaşılması da mümkün müdür?

Yarışmacılara verilen bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

61. Verilen sınırlar dahilinde mevcut araç yollarında düzenleme ve öneri sunabilir miyiz?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

62. söz konusu alanda özel mülk olmayan mevcut bir yapı üzerinden değişiklik yapabiliyoruz mu? Örneğin marmaray istasyonu gibi.

Mülkiyet durumu dikkate alınmak kaydıyla yarışmacıya bırakılmıştır. İstasyon yapılarına müdahale edilmeyecektir.

63. Yarışmanın kapsadığı üçgen mekanda yer alan; zeminlerde, duvarlarda, aydınlatma direkleri, çöp kutuları ve bankların tasarımın genel konseptine uygun olması için değiştirilmesi konusunda bir öneride bulunabiliyormuyuz?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

64. yollar ve bağlantıları ve genel trafik akışının konumunun değişmesi ile ilgili öneride bulunabiliyormuyuz?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

65. Şartnamede yarışma alanının sınırları “….deniz ulaştırma iskeleleri, Marmaray ve metro istasyon girişleri, yol ağının fiziksel sınırları, deniz – kara arakesiti / sınırı olarak saptanmıştır.” cümlesi ile anlatılmaktadır. Deniz trafiğini engellemeyecek şekilde hatta yapılaşma olmayacak şekilde (ışıklandırma, ses, halogram vb. şekillerde) deniz bölgesinin kullanılması yani deniz – kara arakesitinin deniz tarafına taşılması mümkün müdür?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

66. Şartname eklerinde “4_Mulkiyet_Ownership” başlığı altındaki dosyalarda belediyeye ait olarak gözüken binalarla ilgili herhangi bir müdahale olabilir mi?

Mülkiyet durumu dikkate alınmak kaydıyla yarışmacıya bırakılmıştır.

67. Tescilli yapılarla ilgili verilen excel dosyasındaki rakamlarla, harita üzerinde verilen rakamlar % 90 oranında uyuşmamaktadır. Uluslararası bir yarışmanın ülkeyi tanıtım niteliği de vardır. Bu nedenle “5_Tescilli_Yapı_Registered_Assets” başlığı altındaki dosyaların revize edilerek tekrar yayınlanması gerektiğini düşünmekteyiz. (Mesela excel dosyasına göre 3 numara gözüken Aziz Mahmut Hüdayi Cami’nin yeri haritaya göre yeni düzenlenen hatta doldurulan alanda gözükmektedir. Mesela excel dosyasına göre 107 numara gözüken Mihribah Sultan Cami yeri haritada 3. Ahmet Çeşmesi’nin yeri olarak gözükmektedir. Excel’de 21 numara gözüken 3. Ahmet Çeşmesi ise vapur iskelesi binası olarak gözükmektedir… vb.)

Tescilli yapılara dair bilgi ve belgeler ““12_Tescilli_Yapi_Registered_Assets” olarak “soru_yanit_ekleri”nde paylaşılmıştır.

C- TESLİM ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İÇERİKLE İLGİLİ SORULAR

68. Türkçe ve İngilizce şartnameler arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. İstenen “özet” birinde A1 diğerinde A4 olarak tanımlanmıştır. Hangi tanımlama doğru kabul edilmelidir?

Özet, düşey bir A1 olarak teslim edilecektir. İngilizce şartnamedeki ifade düzeltilmiştir. Dosya güncellenmiştir.

69. Teslim edilecek sunum raporunda sayfa boyutu hakkında bilgi verilmemiş bu konu yarışmacıya mı bırakıldı yoksa belirli bir boyut var mı?

Dileyen yarışmacıların teslim edeceği sunum dosyası A3 boyutunda hazırlanabilir.

70. Yarışmacılardan istenen evraklar arasında 1 adet düşey A1 olarak hazırlanmış özet pdf dosyası vardır. Bu dosyanın rumuzlu olacağı ve çıktısının alınacağı belirtilmektedir. Ayrıca istenirse öneri tasarımın ayrıntılarını anlatan 20 sayfayı geçmeyecek, formatı yarışmacı tarafından belirlenen bir pdf sunum dosyası daha verilebilir denilmektedir. Bu 20 sayfayı geçmeyecek pdf dosyasının baskısı belediye tarafından alınmayacak yani jüri bu dosyayı sadece dijital olarak mı inceleyecektir?

Sunum dosyası basılmayacaktır. Jüri değerlendirmesini her jüri üyesine dağıtılacak eşit özellikteki dijital aygıtlar aracılığıyla yapacaktır.

71. Jürinin projeleri inceleme – eleme planı var mıdır? (İlk eleme sadece A1 özet dosya üzerinden yapılacak vb.)

Sorulacak sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır.

72. Ses, video vb. medya dosyası teslim edilmesi durumunda bu dosyanın formatı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?

Ses, video gibi medya dosyaları sunum dosyasında şartnamede belirtildiği şekilde yer almalıdır. Tüm medya dosyalarının toplam uzunluğu en fazla 2 dakika olmalıdır.

73. yarışma kaydı için istenilen ücreti edts kodu ile nasıl yatırabilirim?

EDTS kodu dekontun açıklama kısmında “MİMAR SİNAN, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” Olarak yer almalıdır.

74. son ücret yatırma tarihi ne zaman?

Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

75. bireysel katılım içinde ekip listesi şart mı?

Bireysel katılımlarda ekip listesine ihtiyaç yoktur.

76. raportörlük ve proje dijtal teslimi bu e postaya mı yapılacak?

Evet.

77. kimlik zarfı ve proje bu e posta adresine mi, tek bir linkle veya ayrı linkle gönderilecek?

Kimlik zarfı ve proje yarışmanın e-posta adresine tek bir link ile gönderilmelidir.

78. Dijital teslimde dosya boyutu sınırlaması var mı?

Tüm dijital teslim dosyalarının boyutu 300 MB’ı aşmamalıdır.

79. Sunum dosyasında görseller için çözünürlük sınırlaması var mı?

Yoktur. Ancak tüm dijital teslim dosyalarının boyutu 300 MB’ı aşmamalıdır.

80. We transfer veya google drive yolu ile teslim yapılabiliyor mu?

Evet.

81. Maket yapmak zorunlu mu?

İsteyen yarışmacılar tasarımlarını anlatacak 3 boyutlu anlatımları fiziksel olarak sunmakta serbesttir.

82. Maket hariç tüm teslimler dijital teslim mi?

Evet.

83. Maketi kargo haricinde elden de teslim edebiliyor muyuz? Hangi adrese teslim yapılmalı?

Yarışma takviminde “Tasarımların Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’a kadar “Fiziksel 3 Boyutlu Anlatımların Teslim Yeri” olarak belirtilen adrese imza karşılığı elden teslim edilebilir.

Fiziksel 3 Boyutlu Anlatımların Teslim Yeri: İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Atatürk Kitaplığı, Miralay Şefik Bey Sok. No: 6 Beyoğlu / İstanbul

D- DİĞER

84. Mimar Sinan’ın pek çok eserine ilişkin belgesel çeken bir gazeteci olarak ben neden bu yarışmaya katılamıyorum? Çok heyecanlanmıştım ilk okuduğumda, ancak şartlar kısmına gelince hayal kırıklığı…. Ki son yaptığım çalışma Üsküdar’da söz konusu olan yerlere ilişkin, Mihrimah Sultan Cami, Şemsi Paşa Külliyesi, hatta sokak arasında kalan küçük ahsap evde mimari boyunca kalan sinan evi (herkes bilmez) işte bu çalışmaları yapan günlerce kütüphanede önce araştıran, Prof. Doğan Kuban, Semavi Eyice, Prof. Dr Oktay Aslanapa, gibi pek çok değerli mimarlık tarihçisi ile özel röportajlar yapan biri olarak katılmak isterdim. Ancak ben katılamasam da güzel bir fikir tebrik ediyorum. Yarışmaya katılamaz mıyım?

Yarışmaya katılım koşullarında “Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olma” şartı aranır.

85. Tüm yerel yarışmalarda daima zahmetli ve masraflı olan basılı pafta istenirken bu yarışmada gibi uluslararası yarışmalarda dijital teslim olmasını sağlayan neden-sonuç mekanizması ve varsa yasal dayanaklar nedir?

Sorulacak sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır.

86. Ödül ödemeleri nasıl ve hangi para birimi üzerinden olacak? Değişen EUR-TL döviz kuru ödül ödemelerini etkileyecek mi?

Ödül ve mansiyon bedelleri şartnamede belirtildiği gibi EUR olarak yatırılacaktır. Ancak ödemeler yarışma sonuçlarının açıklandığı günün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın efektif döviz satış kuru baz alınarak yapılacaktır.

87. Türkiye’de yarışmayı kazandıktan sonra ödül ödemelerinde herhangi bir kesinti oluyor mu?

Şartnamede yazan miktarlar net olarak mı ödenecek?

Ödemeler yarışma sonuçlarının açıklandığı günün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın efektif döviz satış kuru baz alınarak yapılacaktır. Ayrıca ödül kazanan yarışmacılardan damga vergisi kesintisi yapılır.

E- İNGİLİZCE SORULAN SORULAR

88. Merhaba, ekibimin tamamı lisans öğrencisi. Sizin başlattığınız yarışmaya katılabilir miyim?

Öğrenciler proje müellifi olamaz. Öğrenciler ekipte yardımcı olarak yer alabilirler.

89. Katılımcıların şartnameyi temin etmeleri ve isimlerini ve iletişim bilgilerini raportörlüğe kaydetmeleri gerekmektedir. Şartnamenin ne olduğunu bilmek istiyorum. Ve bilgilerimi kaydetmek için raportörlüğe nasıl ulaşabilirim?

Yarışmanın şartnamesine, bilgi ve belgelerine buradan ulaşabilirsiniz:

https://konkur.istanbul/mimarsinan/index.html

Raportörlük iletişim bilgileri: [email protected]

90. Ekibimizdeki bir üye üniversitesinin Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu ve mühendislik diplomasına sahip. Çin’de mimarlık derecesi, Mimarlık Okulu öğrencilerine verilen mühendislik derecesi ile aynıdır. Bunun bir etkisi olup olmadığını bilmek istiyorum. Ve mühendislik alanında bir derece aldıktan sonra, şimdi mimarlık alanında yüksek lisans yapıyoruz. Bunların uygunluğumuzu etkileyip etkilemeyeceğini bilmek istiyoruz.

Mimarlık eğitimi almış, mühendislik diplomasına sahip olanlar bu yarışmaya katılabilirler.

91. Çin Üniversitesi mimarlık diploması özel olduğu için, biri mimarlık diğeri mühendislik derecesi olmak üzere iki tür diploma var, bu yarışmaya mühendislik derecesine sahip yüksek lisans öğrencilerinin katılıp katılamayacağını sormak isteriz? Mühendislik derecesi ile mezun olan yüksek lisans öğrencileri katılabilir mi?

Mimarlık eğitimi almış, mühendislik diplomasına sahip olanlar bu yarışmaya katılabilirler.

92. Projelerin kapsamı bu kentsel altyapı sorunlarını da kapsamamalı mı? Değilse, ulaşım ağı ve sitenin altyapı bileşenleri hakkında daha fazla veri almak mümkün olacak mı?

Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler, bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

93. Uluslararası katılımcılar için alanın drone veya düzenli fotoğraflarını sağlaması mümkün müdür?

Drone videoları web sitesinde paylaşılmıştır.

94. Sitede özellikle Mimar Sinan Çarşısı için Mimar Sinan’ın eserlerine ilişkin mimari çizimler isteyebilir miyiz (çevrimiçi bilgi çok sınırlıdır)?

Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler, bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

95. Türkçe ve İngilizce şartnameler arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. İstenen “özet” birinde A1 diğerinde A4 olarak tanımlanmıştır. Hangi tanımlama doğru kabul edilmelidir?

Özet, düşey bir A1 olarak teslim edilecektir. İngilizce şartnamedeki ifade düzeltilmiştir. Dosya güncellenmiştir.

96. Mavi renk sınırıyla işaretlenen alan yayalaştırılmış bölge midir? İşaretli alan yayalaştırılmışsa, referans olarak kullanılabilecek mevcut bir tasarım var mı?

Yarışmacının mavi ile işaretlediği alan yayalaştırılmış bir alanı işaret etmemektedir.

Şartname eklerinde verilen “3_Imar_Plani_Master_Plan” yürürlüktedir ancak uygulanması planlanmamaktadır.

97. Master planda “şaft boşluğu (pembe)” olarak işaretlenmiş alanlar ve “Yeraltı tren girişleri (turkuaz)”, zemin seviyesi veya yer altındakiler onaylanmış mıdır?

Şartname eklerinde verilen “3_Imar_Plani_Master_Plan” yürürlüktedir ancak uygulanması planlanmamaktadır.

98. Master Plandaki “sosyal kültürel aktiviteler” olarak işaretlenen alanlar için bunlar sadece “Bölgeler” veya “Binalar” mı?

Şartname eklerinde verilen “3_Imar_Plani_Master_Plan”ında “Sosyal-kültürel tesis alanı” olarak geçmektedir.

99. Bu Master Plan ne ölçüde yürütülecek ve bu uygulama için herhangi bir tahmini zaman çizelgesi var mıdır?

Sorulacak sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır.

Soru ve cevapların yer aldığı PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın