Ünlü Alman Mimar Ungers’in Kitabı Kent Metaforları Adıyla Piyasada

Kent Metaforları; mimarın seçtiği kent ölçekli plan ve şemalar ile onları çağrıştıran doğal ve gündelik imgeleri eşleştirdiği 57 görsel çiftini ve bu görselleri tanımlayan birer kelimeyi içeriyor.

20. yüzyılın en önemli Alman mimarlarından Oswald Mathias Ungers’in mimari yazını açısından önemli bir eseri Lemis Yayın tarafından ‘Morphologie – Kent Metaforları’ adıyla Türkçeye kazandırıldı.

Özgün adı ‘Morphologie – City Metaphors’ olan ve ilk kez 1982 yılında basılan kitabın Lemis Yayın’dan çıkan baskısı Almanca özgün metni, metnin Türkçe çevirisini, mimarın seçtiği kent ölçekli plan ve şemalar ile onları çağrıştıran doğal ve gündelik imgeleri eşleştirdiği 57 görsel çiftini ve bu görselleri tanımlayan birer kelimeyi içeriyor.

Ungers kitabında bu eşleştirmelerde izlediği yöntemi şöyle tanımlıyor:

“…bu seçkide gösterilen kent görüntüleri, genellikle kullanılan yöntemlerde olduğu gibi işlevlere ve ölçülebilir kriterlere göre analiz edilmemiştir; bunun yerine, fikirler, imgeler, metaforlar ve analojilere dikkat çekmesi gereken kavramsal bir düzeyde yorumlanmıştır. Yorumlara, öznel tahminler ve dönüşümlere sonuna kadar açık bir morfolojik anlayışla ulaşılmıştır. Kitap, esas tasarımın dayandığı düşüncelerden daha transandantal bir görünüm sunar. Başka bir ifadeyle, eşit olmayan durumlarda veya koşullarda benzer olan genel bir ilkeyi gösterir. Üç farklı gerçeklik düzlemi ortaya çıkmaktadır: edimsel gerçeklik – nesne; kavramsal gerçeklik – analoji; soyut gerçeklik – plan, görüntü veya terim olarak gösterilen fikir.”

Kitabın girişindeki kısa ancak yoğun metin Ungers’in imge, metafor ve analojilerle tasarlamaya ve düşünmeye, imgelem ve imgeye, metaforlara, modellere, analojilere, işaretlere, sembollere ve alegorilere dair özgün yorumlarını içeriyor ve okuru kitabın devamındaki görsel eşleştirmeleri yeni bir gözle okumaya davet ediyor.

1926-2007 yılları arasında yaşamış mimar Oswald Mathias Ungers, mimarlık pratiğinin yanı sıra kuramsal çalışmalarıyla da Alman mimarlığının öne çıkan isimlerinden biriydi.

Karlsruhe’daki Baden Bölgesel Kütüphanesi, Frankfurt’daki Alman Mimarlık Müzesi, Washington D.C.’deki Alman Elçilik Binası, Köln’deki Küp Ev gibi yapılar mimarın kuramsal etkinliklerinin ve düşünsel birikiminin tasarıma yansıdığı mimari örneklerden öne çıkan bazıları.

Mimarların, mimarlık öğrencilerinin ve mimariye meraklı olanların ilgiyle okuyacağı 144 sayfalık kitap 24 TL fiyatla kitapçıların raflarında yerini aldı.

Etiketler

Bir cevap yazın