Türk Boğazları, Marmara ve Kanal İstanbul

Ömer Aykul'un kaleme aldığı, Ekolojik Hukuk ve Uluslararası Hukuk Açısından Türk Boğazları, Marmara ve Kanal İstanbul kitabı Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Kitap Açıklaması

Kitap, uluslararası hukukta Türk Boğazları olarak adlandırılan; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nı başta genel deniz hukuku, Lozan ve Montrö açısından kısaca değerlendirdikten sonra, ekolojik hukuk açısından değerlendirmektedir.

Türk Boğazları ve İstanbul, bütün yanlış yapılaşmaya rağmen hala Dünyanın en güzel coğrafyası olup, korunması gerekmektedir. Kitap, gerek Türk iç hukuku ve gerekse artık Türk iç hukukunun bir parçası haline gelmiş olan uluslararası andlaşmalarla ekolojik koruma ile ilgili düzenlemeleri topluca önümüze koymaktadır. Böylece kara, kıyı ve deniz ekosistemlerinin önemini ortaya koyarken, çevre kirliliğinin önlenmesi için, koruma hukukunu da açıklamaktadır.

Kitabın son bölümünde; günümüzün önemli bir konusu olan “Kanal İstanbul Projesi”ni mevcut tek resmi belge olan ÇED Başvuru Dosyası’ndan, coğrafi yapı, kara, deniz ve kıyı ekosistemleri ile su havzaları, depremsellik, uluslararası hukuk ve ekolojik hukuk açısından değerlendirilerek, ana hatları ile öneriler sunmaktadır.

Eserde, Kanal İstanbul Projesine, ne pahasına olursa olsun “karşı olmak” veya ne pahasına olursa olsun “destek olmak” zıtlığında yaklaşılmaması, konunun; bilim ve teknoloji, hukuk ve ortak akıl ile ama mutlaka sükûnet içinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

– Açık Denizler, İç Sular, Karasuları, Kapalı ve Yarı Kapalı Denizler, Boğazlar ve Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler

– Uluslararası Hukukta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Taraf Olduğu Türk Boğazları İle İlgili Temel Sözleşmeler

– Uluslararası Hukukta Denizlerle İlgili (Türkiye’nin Taraf Olmadığı) Temel Sözleşmeler

– Deniz ve Kıyı Ekosistemlerinin Korunması İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler

– 1936 Montrö ve 1982 Tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmeleri Açısından Deniz ve Kıyı Ekosistemlerinin Korunması İle İlgili Düzenlemeler ve Özgür Geçiş ve Zararsız Geçiş Kavramları

– 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi ve Anayasa Md. 90

– Son Yönüyle Uluslararası Sözleşmeler ve İç Hukuk Düzenlemeleri

– Boğazlar ve Marmara Denizi’nin Özellikleri, Ekolojik Yapısı ve Sorunları

– Kanal İstanbul Projesi ve Etkileri

Etiketler

Bir cevap yazın