Trans.Studio: Via Istanbul / İstanbul Aracılığında

YEM Yayın’ın, Ayşe Şentürer ve Erenalp Büyüktopcu editörlüğünde hazırlanan, mimari tasarım stüdyolarında İstanbul üzerine üretilen projeksiyonların yaratıcılık ve yenilik temalarında bir araya getirilmesiyle oluşturulan "Trans.Studio: Via Istanbul / İstanbul Aracılığında" adlı yeni kitabı çıktı.

İngilizce-Türkçe hazırlanan Trans.Studio kitabında, “trans” teması çerçevesinde yürütülen mimari tasarım stüdyosu kapsamında İstanbul, metropolün kentsel koşulları altında tasarım, temsil ve mimari araştırmayı bir arada yürüten bir laboratuvar olarak ele alınıyor.

Prof.Dr. Ayşe Şentürer, Trans.Studio’yu hazırlama gerekçelerini şöyle özetliyor:

“… Bir stüdyo kitabı mimari tasarım, kuram ve eğitimde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Trans•Studio da bu tür bir içeriğe sahip bir stüdyo kitabıdır. 2013-2015 yılları arasında ardışık üç yarıyıl boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimari Proje 7 dersinde gerçekleştirmiş Trans• temalı çalışmalar üzerinden stüdyonun vizyonu ve projelerini paylaşmayı amaçlar. Projelerin yanı sıra, stüdyodan yükselen tartışmaları genişletmek üzere, stüdyo dışından konuyla ilgili görüşlere yer verir.

Bu yönde, stüdyonun teması ve yaklaşımını açıklayan ‘From Border-Lines to Trans•Positions / Sınır-boylarından Trans • Pozisyonlara’ başlıklı giriş bölümü dışında kitapta iki bölüm vardır: ‘Creativity & Newness / Yaratıcılık & Yenilik’ ve ‘Projections / Projeksiyonlar’. Yaratıcılık & Yenilik başlıklı ilk bölümde stüdyo içi ve dışı davetli yazılar yer alırken; Projeksiyonlar başlıklı ikinci bölümde, manifesto ve çizimleriyle üç ardışık dönemde çalışılmış üç Trans• temasına ait öğrenci projeleri yer alır. Üç Trans• teması ise şöyledir: Transition•Transection•Transportation / Geçiş•Kesit•Nakil; Trans•House / Dönüşen•Konut ve Trans•Pose/ Yer•Değiştirme. Ayrıca kitabın sonunda, öğrencilerin stüdyo hakkındaki anı ve yorumlarının yer aldığı bir ‘Epilog’ vardır.

Kısaca Trans•Studio, önde gelen tasarım stüdyoları ve mimarlık okulları tarafından yayınlanan stüdyo kitaplarının bir örneğidir. Kitap kendini, ‘Trans•’ teması etrafında hareket eden bir dizi ‘proje’ ve ‘yaratıcılık ve yenilik’ fikrinde yoğunlaşan bir seri makale ile ortaya koyar…”

 

Etiketler

Bir cevap yazın