TMMOB, Gül’den Veto İstedi

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul şubesi üyeleri, Torba Yasası kapsamındaki imar kanununda TMMOB'nin yetkilerinin sınırlanmasını protesto amacıyla Taksim'de basın açıklaması yaptı.

TMMOB, Cumhurbaşkanı Gül’den Torba Yasasını veto etmesini istedi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul şubesi üyeleri, Torba Yasası kapsamındaki imar kanununda TMMOB’nin yetkilerinin sınırlanmasını protesto amacıyla Taksim’de basın açıklaması yaptı.

9 Temmuz 2013 tarihinde torba yasası görüşmeleri sırasında yapılan imar değişikliği ile yetkileri sınırlanan TMMOB üyesi yaklaşık 60 kişi, Taksim Tramvay Durağı’nda bir araya geldi. Ellerinde “Mühendislik Bilgisinin Halk Yararına Kullanılmasını Sağlayan Odalarımız Etkisizleştirilmek İsteniyor. AKP’nin Torba Yasasına Hayır” yazılı afiş taşıyan üyeler, yasa aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Sekreteri Süleyman Solmaz, kentlerin rantlara göre şekillendirildiğini, plansızlığın egemen olduğunu ifade ederek ” Çalışma yaşamında mühendislik bilimlerinin gerekleri dışlanmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri uygulanmamaktadır. Bu önlemler maliyet unsuru olarak görüldüğünden sık sık mevzuatlar sermaye lehine değiştirilmekte, gevşetilmektedir. Bunun sonucu olarak ülkemizde her yıl binlerce çalışan iş cinayetlerine kurban gitmektedir. İnsanca barınma hakkının ve deprem gerçeğinin gerektirdiği, yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kent yönetimi gibi alanlarda mühendislik, mimarlık vb. bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmamalıdır. Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile meslek disiplinlerimizin uygulama alanları adım adım daraltılmıştır. Kanun Hükmünde Kararnameler ile bu saldırılara yeni halkalar eklenmiş; kamu yönetiminin tekelci/otoriter nitelikte yeniden düzenlenmesinin yanı sıra, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ve TMMOB mevzuatı, Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde iktidar bürokrasisi tarafından düzenlenir hale gelmiştir” diye konuştu. Yasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmesi gerektiğini ifade eden Solmaz, “Sayın Cumhurbaşkanı’na bir kez daha sesleniyoruz. Gelin bu ülkeye ve topluma ihanet yasasını veto edin. Gelin halkın ve yüz binlerce meslektaşımızın taleplerine kulak verin. Gelin bir kez olsun bizi dinleyin ve iktidarın işlediği bu suçu engelleyin” dedi.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Sekreteri Süleyman Solmaz, torba yasasına rağmen ülkenin kamusal zenginliklerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.Açıklamanın ardından slogan atmaya devam eden grup, bir süre sonra olaysız dağıldı.

Etiketler

Bir cevap yazın