Teknolojik İlerleme Kamusal Alanı Dönüştürüyor Mu?

İçinde bulunduğumuz dijital çağda mimarideki katılımcı kentsel girişimlerin yol alma biçimleri ile bunun kamusal alana yansımaları; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde “siyaset bilimi ve kamu yönetimi” ile Mimarlık Fakültesinde “kent, kültür ve toplum” derslerini alan öğrencilerin bir araya geldiği ortak derste ele alındı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen derse; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesinden İrem Korkmaz, misafir konuşmacı olarak katıldı.

Ortak derste ayrıca iki dersin yürütücüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu ile Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Saim Can Beritan da yapmış oldukları yorum ve analizlerle tartışılan konuya katkıda bulundular.

İnşallah disiplinler arası bir süreci başlatmış oluruz

Misafir konuşmacı İrem Korkmaz’dan önce söz alan Prof. Dr. Ahmet Mutlu, kentlerin sadece fiziksel boyutlarına odaklanmanın yanlış olduğuna dikkat çekerek “Kentlerin aynı zamanda felsefi, düşünsel, ekonomik, sosyolojik ve elbette mimari boyutları söz konusudur. İşte birden fazla boyutları buluşturabilecek disiplinin yetkilileri ve öğrencilerinin burada olması önem arz ediyor ve dersimiz disiplinler arası bir özellik taşıdığı için de kayda değer. İnşallah disiplinler arası bir süreci bu anlamda başlatmış oluruz ve devamı gelir.” diye konuştu.

San Francisco’da edindiği izlenimler ile kentsel ve mimari perspektifleri görseller eşliğinde katılımcılara sunan İrem Korkmaz, her iki bölüm öğrencilerini de bu kavramlar etrafında tartışmaya katarak dijitalleşmenin beraberinde getirdiği kamusal değişim ve dönüşümü gözler önüne serdi. Misafir konuşmacı Korkmaz, 2 İleri 1 Geri adlandırmasını ise “Bu başlık, farklı bir hareket biçimini ifade ediyor. Negatifi içinde barındırmakla birlikte negatifle kurduğu ilişkiden güç alan, geri dönmekten çekinmeyen ve yönleri tekrar tanımlayan niteliklere sahip.” şeklinde özetledi.

San Francisco kamusal alan açısından sürekli hareket hâlinde olan bir kent

“2 İleri 1 Geri” başlıklı sunumda, kamusal alan tartışmalarında tarihte sürekli özgün bir konuma sahip olmuş Amerika Birleşik Devletleri’ndeki San Francisco kenti üzerinden düşünce ve tahlillerine yer veren misafir konuşmacı İrem Korkmaz, günümüzde San Francisco’nun; farklı kimliklerin ve rollerin çatıştığı, uzlaştığı, dönüştüğü bir kent olarak ön planda olduğunu vurguladı.

“Silikon Vadisi’nde konumlanan her teknoloji devi, bulunduğu şehir yönetimiyle çok sıkı kontak halinde. Örneğin Google bulunduğu Mountain View şehrinde, Facebook ise bulunduğu Palo Alto’da kentsel meselelerde etkin rol oynuyorlar. Firmaların kurumsal kimlikleri de direkt olarak kampüs mimarilerine ve şehirle kurdukları iletişime yansıyor. Bu teknoloji kampüslerinde yaratılan yaşam alanlarında teknolojinin gereklilikleri ve karşılık bulduğu fiziksel mekan arasındaki dönüştürücü ilişkiyi somut bir şekilde gözlemlemek mümkün. “

San Francisco şehrinde kamusal pratiklerin rolü ve görünürlüğüne değinen Korkmaz, tanık olduğu tecrübeleri öğrencilerle paylaşırken sunumunun sonunda öğrencilerin merak ettiği noktalara açıklık getirip sorularını cevapladı.

Etiketler

Bir yanıt yazın