Tasarım Rehberleri’nden Açık Çağrı: “Pandemi Hikâyeleri”

Tasarım Rehberleri Ekibi, pandemi sürecine dair anlatmak istediklerinizi; kolektif olmaya mesafeli hafızanızı paylaşmaya/yazmaya davet ediyor. Ekip aynı zamanda, toplanan hikâyelerden hazırlanacak Spektrum Özel Sayısı ile bu olağanüstü döneme ilişkin deneyimleri tarihi bir kaynak olarak geleceğe taşımak istiyor.

Tasarım Rehberleri; sosyal ve kültürel açılardan toplumun, mekânsal açıdan ise kentsel ve kırsal yaşam alanlarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla planlama, tasarım, kültür, sanat ve bilim alanlarında araştırmalar ve uygulamalar yapan interdisipliner bir stüdyo. Tasarım Rehberleri Ekibi, pandemi süreci ve beraberinde getirdiklerini, kentlerin yaşamsal fonksiyonunda dönüştürdüklerini farklı bakış açıları üzerinden tartışmayı amaçlayan Spektrum e-dergi serisini başlatmışken şimdi “Pandemi Hikâyeleri” ile birlikte de daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve bireysel deneyimlerden bu sürece bakmayı hedefliyor. Aynı zamanda, toplanan hikâyelerden hazırlanacak Spektrum Özel Sayısı ile bu olağanüstü döneme ilişkin deneyimleri tarihi bir kaynak olarak geleceğe taşımak istiyor.

Açık Çağrı Metni:

Pandemi hikâyelerini topluyoruz!

Yeni davranış sınırlarımızla bizi tanıştıran COVID-19 dönemi; iş/okul ve sosyal hayatımızda, kentlerimizde, evlerimizde ya da alışkanlıklarımızda pek çok şeyi değiştirdi. Geleceğe miras bir zaman kapsülünün içine yerleştirilecekler için inanıyoruz ki ortaklaşacağımız pek çok nesne var; ama anılarımız, her haliyle eşsiz ve biricik.

Tasarım Rehberleri Ekibi olarak sizleri, bu olağanüstü dönemdeki deneyimlerinizi, tanık olduklarınızı, ürettiğiniz çözümler ile yeni kazandığınız alışkanlıklarınızı, farkındalığına vardıklarınızı, özellikle değişen kentlerdeki, mekânlardaki kısacası yaşam alanlarımızdaki gözlemlerinizi… kısacası, pandemi sürecine dair anlatmak istediklerinizi; kolektif olmaya mesafeli hafızanızı paylaşmaya/yazmaya davet ediyoruz.

Hikâyenizi paylaşmak için: https://www.tasarimrehberleri.com/pandemi-hikayeleri/

Etiketler

Bir cevap yazın