Tarihi Fabrika Gökçek’e Verildi

AOÇ’deki Tekel Fabrikası’nın binası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımına açıldı.

Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) yapılaşmaya açılması kapsamında TBMM’ye tahsis edilen tarihi Tekel Fabrikası bu sefer de el değiştirdi. Tarihi fabrika yerleşkesi Melih Gökçek’in yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

Belediye, fabrikanın yerleşkesine Sporcu Konaklama ve Sosyal Tesis kapsamında konaklamaya uygun açık ve kapalı alanlar inşa edecek. Belediye aynı zamanda, tarihi özellikleri nedeniyle tescil edilmiş olan fabrika binası ve diğer müştemilatı da kullanacak. Ankara 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nda alınan kararda yapılaşma izninin inşaat emsali, Büyükşehir Belediyesi’nin önerisi üzerine 1 olarak kabul edildi. Kurul, belediyenin binanın yüksekliğinin serbest bırakılması yönündeki teklifini ise kabul etmedi. Kültür varlıkları koruma kurulunun tescil değeri görmemesi nedeniyle yıkılan, ancak Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin yeniden yapılması yönünde karar aldığı Tekel yerleşkesinin lokanta ve sosyal tesisi aslına uygun olarak yeniden yapılacak.

Bir Kişi Karşı

Karara, yalnızca Yenimahalle Belediye Temsilcisi Ayşe Betül Uyar karşı çıktı. Uyar, bu bölgenin yapılaşmaya açılmasına ilişkin toplantılarda karşı oy kullanıyor. Uyar’ın son toplantıya çağrılmasına karşın tarihi yerleşkenin, Etimesgut Belediyesi sınırları içinde yer aldığı konusu da güncelliğini koruyor.

Etiketler

Bir cevap yazın