Tarihi Alanda Yer Alan Kitabeler Yenileniyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nda Kanlısırt Kitabesi (1), Conbayırı Kitabeleri (5), Kemal Yeri Kitabesi (1), Arıburnu Sahil Kitabesi (1), Anzak Kitabesi (1), Damakçıl Bayırı Kitabesi (1), Yusufçuk Tepe Kitabesi (3), Kireçtepe Jandarma Şehitliği Kitabesi (1), Büyük Kemikli Kitabesi (1), olmak üzere on beş anı kitabesi yer almaktadır.

Tarihi Alan’da yer alan anı kitabelerinde genel olarak; üst kotlarda derz aralıklarına kök salmış olan bitkilerin var olduğu, bu bitkilerin taş kaplamada çatlamalara ve dökülmelere neden olduğu, bitkilenmenin ilerleyen zamanlarda kitabelere vereceği zararın artarak devam edeceği gözlemlenmiştir. Kitabe alt kotlarında, kaide ile birleşim noktasındaki betonarme yapı zamanla yıpranmış ve taşıyıcı sisteme ait olan demirler açığa çıkmış ve paslanmıştır. Kaplama taşlarında Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan raporda da belirtildiği üzere kopma, çatlamalar ve yüzey kayıpları yoğun bir şekilde gözlemlenmiştir. Kitabe yüzeylerinde iklim şartları nedeniyle kararma ve harflerde kopmalar yoğun bir şekilde gözlemlenmiştir. Ayrıca kaplama olarak kullanılan taşın yumuşak dokulu olması nedeniyle gelen ziyaretçilerin taş yüzeylere çeşitli grafiti yazılar kazımış oldukları, yoğun bir şekilde kurşun izlerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu anı kitabelerinde görülen bu bozulmaların kitabeleri ziyarete gelen ziyaretçilerin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği anlaşılmıştır.

Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun 13.12.2016 tarih ve 404 sayılı kararı doğrultusunda Başkanlığımızca 27.02.2017 tarihinde söz konusu kitabelerde yapılacak bakım onarım işi için ihale yapılmış olup 13.03.2017 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Söz konusu işin teslim süresi 250 gün olarak öngörülmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın