Tarih ile Modernitenin Uyumu: Misericordia

Venedik'in kültürel ve sanatsal mirasının önemli bir parçası olan dini vakıf okulu Misericordia, kapsamlı bir yenilemeden sonra etkinlik ve sergi mekanına dönüştü.

1583 yılında açılan Misericordia*, Venedik’teki yedi adet “büyük okul” (scuole grandi) ünvanına sahip okuldan biriydi. Yapının inşaatı 200 yıl boyunca devam etti. Venedik Cumhuriyeti’nin çöküşünden sonra kurum terkedildi ve 1800’lü yılların başında okul çeşitli farklı fonksiyonlarda hizmet verdi. İlk olarak askeri kışla, daha sonra depo olarak kullanıldı ve son olarak devlet arşivinin merkezi haline geldi.

1914’den 1991’e kadar yapı, hem cimnastik hem de basketbol sahasına ev sahipliği yapan bir merkez olarak kullanıldı. 2015 yılında Alberto Torsello ve Gruppo Umana tarafından etkinlikler, sergiler ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek modern mekanlara imkan veren bir yenileme projesine başlandı. Proje, orijinal yapıyı günümüz şartlarına uygun hale getirirken aynı zamanda, kendine has olan cazibesini muhafaza etmeyi amaçlıyor. Yapı, iki seviye arasında bölünmüş, 26.000 metrekare alanda çeşitli enstalasyonlar için bir ortam sunuyor.

Yapıdaki iyileştirmeler, altyapının yenilenmesi, sofistike bir aydınlatma sistemi, kapsamlı bir kablolama ağı ve belirli bölgelere ayrılmış yerden ısıtma ve soğutma sistemi dahil olmak üzere sistemlerin teknolojik entegrasyonunu içeriyor. Aydınlatma sisteminde özelleştirilmiş ayarlar ve efektler oluşturma imkanı sunan ve uzaktan kontrol edilebilen DALI (Dijital Yönlendirilebilir Aydınlatma Arayüzü) teknolojisi gibi teknolojiler de yapıda kullanılıyor.

*Venedik’teki Misericordialar: dini vakıf okulları. “Misericordia” kelimesi latince “miseriae” sefalet ve “cordis” kalp anlamına gelen kelime kökenlerinden türemiştir. Türkçe’ye “merhamet” olarak çevrilebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın