Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması’nın Soru ve Cevapları Yayınlandı

Talas Belediyesince, Talas’a özgü nitelikli ve çağdaş bir kentsel peyzaj / açık kamusal alan tasarımı elde edilmesi için açılan “Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması”nın soru ve cevapları yayınlandı. Yarışmaya proje teslimi için son tarih 27 Temmuz 2021.

GENEL AÇIKLAMALAR

 • Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.
 • Soru ve Yanıtlar ile yayınlanan belgeler aşağıdaki gibidir:
  o EK1_ Yarışma Alanının Dolgu Sonrası (Mevcut durum) Halihazır Haritası : Bilgi Belgeler Dosyası 5.Halihazır Haritalar içerisindeki ‘ b. Yarışma Alanının Dolgu Sonrası (Mevcut durum) Hâlihazır Haritası’ndaki kot sorunu giderilmiştir.(Soru Yanıt Ekleri dosyasında yarışmacılar ile ncz. ve dwg. formatlarında paylaşılmıştır.)
 • Gelen sorular aşağıdaki konu başlıklarında toplanmıştır:
  A- KATILIMLA ve EKİP İLE İLGİLİ SORULAR
  B- ŞARTNAME, ŞARTNAME EKLERİ ve VERİ TALEBİ İLE İLGİLİ SORULAR
  C- TASARIM VE YARIŞMA ALANIYLA İLGİLİ SORULAR
  D- YARIŞMACIDAN İSTENENLER VE TESLİM ŞEKLİ İLE İLGİLİ SORULAR

A- KATILIMLA ve EKİP İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 1: merhabalar, yarışmanın ödeme ve kimlik dosyası gönderimi projenin teslim aşamasında mı yapıyoruz yoksa dekont gönderimi önce ile kimlik bilgileri dosya gönderimini teslim aşamasında mı?

CEVAP 1: Bknz. Yarışma Şartnamesi ‘5. Yarışmaya Katılım Koşulları’, ‘16. Kimlik Dosyası’, ’18.Teslim Yeri ve Şartları’ Başlıkları

SORU 2: Merhaba TBOMM ye kayıtlı peyzaj mimari ve kentsel tasarımcıyım, bireysel olarak yarışmaya katılmam mümkün mü yoksa sadece grup katılım mı var? İyi çalışmalar.

CEVAP 2: Ekip üyelerinden birinin TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan ikisine de kayıtlı olduğu durumda kayıtlı olmadığı odaya üyeliği bulunan ekip üyesi/üyeleriyle ekip olarak yarışmaya katılması mümkündür.

SORU 3: Merhabalar yarışma şartnamesi koşullarında “Yarışma TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası üyelerinin katılımına açık olup, ekip içerisinde müellif olarak en az bir mimar, bir peyzaj mimarı, bir şehir plancısı bulunmalıdır. Her üç disiplinin de ekip içerisinde müellif olarak bulunması zorunludur.” ibaresi yer almaktadır.

Ekip üyelerinden birinin hem şehir plancıları odasına hem de mimarlar odasına kayıtlı olan şehir plancısı ve mimar olması durumunda bir peyzaj mimari ile 2 kişilik bir ekip olarak yarışmaya katılması mümkün müdür? Yoksa plancı ve mimar müelliflerin iki ayrı kişi olması zorunluluğu mevcut mudur?

CEVAP 3: Ekip üyelerinden birinin TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan ikisine de kayıtlı olduğu durumda kayıtlı olmadığı odaya üyeliği bulunan ekip üyesi/üyeleriyle ekip olarak yarışmaya katılması mümkündür.

SORU 4: Mrh lar başvuruyu nasıl yapabiliriz

CEVAP 4: Başvuru koşullarını da kapsayan yarışma şartnamesi ve bilgi belgeler dosyalarına www.yarismaylatalas.com web sitemizden erişebilirsiniz.

SORU 5: İyi günler. Yarışmaya bireysel ( mimar) olarak katılabiliyor muyuz? Yarışma ekip katılımlarına mı açıktır ?

CEVAP 5: Yarışma Şartnamesi ‘5. Yarışmaya Katılım Koşulları’ başlığında belirtildiği üzere; Yarışma TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası üyelerinin katılımına açık olup, ekip içerisinde müellif olarak en az bir mimar, bir peyzaj mimarı, bir şehir plancısı bulunmalıdır. Her üç disiplinin de ekip içerisinde müellif olarak bulunması zorunludur.

B- ŞARTNAME, ŞARTNAME EKLERİ ve VERİ TALEBİ İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 6: MERHABALAR, Projeye ait olan bilgi ve belgeler dosyası indiremiyorum. dosya gönderimi mail yoluyla yapabilir misiniz rica etsem.

CEVAP 6: Yarışma şartname ve bilgi belgeler dosyalarının indirilmesi esnasında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. İnternet erişiminizi kontrol ederek tekrar denemenizi öneririz.

SORU 7: Sayın ilgili, Yarışmaya dair açılmış olan internet sitesine ulaşım sağlanamıyor. Ne zaman ulaşılabilmesi öngörülüyor? İyi çalışmalar

CEVAP 7: www.yarismaylatalas.com web sitemize erişim sağlanmaktadır. Arama çubuğuna web sitemizi yazarak veya maildeki linke tıklayarak yeniden denemenizi, sorun devam ederse bilgilendirmenizi rica ederiz.

SORU 8: Yarışmada istenilen 1/5000 Üst Ölçek Yerleşim Planı ve Senaryo için altlık olarak kullanılacak üst ölçek paftalar bulunmamaktadır. (1/5000 Halihazır, Ortofoto vb.) Bu veriler dijital ortamda paylaşılabilir mi?

CEVAP 8: Arazi kullanımı ve çevresi ile ilgili paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

SORU 9: Yarışma şartnamesi içinde toplu ulaşım, tramvay ve bisiklet yollarına ilişkin güzergahlardan bahsedilmektedir. Bu güzergahlara ait plan ve kesitler var mıdır ve veriler dijital ortamda paylaşılabilir mi?

CEVAP 9: Arazi kullanımı ve çevresi ile ilgili paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

SORU 10: Alan ilişkin tüm analiz ve dataların olduğu Arc Gis verileri (gbd uzantılı) var mıdır?
CEVAP 10: Alana ilişkin Arc Gis verisi bulunmamaktadır.

SORU 11: Mevcut veriler içerisinde dolgu sonrası halihazır adı altında verilen plankote verisinde yer alan kotlar arasında 30m’lik farklar görülmektedir. Plankote kotları arasında bir ondülasyon sorunu olup olmadığı ve bunun düzeltilerek iletilmesi mümkün müdür?

CEVAP 11: Bilgi ve Belgeler Dosyası 5.Halihazır Haritalar içerisindeki ‘b. Yarışma Alanının Dolgu Sonrası (Mevcut durum) Hâlihazır Haritası’ndaki kot sorunu giderilerek, soru yanıt eklerinde ‘EK1_ Yarışma Alanının Dolgu Sonrası (Mevcut durum) Hâlihazır Haritası’ dosyası olarak verilmiştir.

SORU 12: Mevcut veriler içinde mülkiyet verisi olarak belirtilen dosyada Millet bahçesi ibaresi şeklinde bilgi verilmiş olup alanın bugünkü ve tarihten bugüne kadarki gelen mülkiyeti hakkında bilgi verilmesi mümkün müdür?

CEVAP 12: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 660 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın askeri güvenlik bölgesinde kalan kısmının Kayseri İl Jandarma Komutanlığına, ‘Millet Bahçesi ve Eğitim Alanları’ olarak planlı kısmının Talas Belediyesi adına tahsis süreci devam etmektedir.

C- TASARIM VE YARIŞMA ALANIYLA İLGİLİ SORULAR

SORU 13: Parka ana girişlerin sağlanması adına yol akslarında herhangi bir UKOME kararı var mıdır?

CEVAP 13: Böyle bir karar bulunmamaktadır.

SORU 14 : Yarışma alanını tarihi doku ile ilişkilendirmek açısından tarihi Ali Sait paşa sokağı ile yarışma alanı arasında herhangi bir iyileştirme, dönüşüm önerisi getirilebilir mi?

CEVAP 14: Yarışmacıya bırakılmıştır. Bknz. Yarışma Şartnamesi ‘10.4 Mekânsal Senaryoların Geliştirilmesi/Alan Kullanımı’ Başlığı

SORU 15: Merhabalar, ‘Talas’ın geleneksel yamaç yerleşiminin yer aldığı Tablakaya Mahallesi ve bitişiğindeki Han, Harman Mahalleleri ve bu mahallelere bağlanan Gölbaşı Meydanı ile devamındaki Ali Saip Paşa Sokağı’nın geleneksel tarihi dokuda önemli bir yürüyüş güzergâhı oluşturdukları söylenebilir.

Ali Saip Paşa Sokağı’nın bitişinde konumlanan yarışma konusu kentsel parkın, ziyaretçiler için buluşma/paylaşma ve odak noktası olma, yürüyüş güzergâhına dâhil edilmesiyle deneyim ve kültür rotası olma potansiyeline sahip olduğu belirtilebilir. Ancak Ali Saip Paşa Sokağı’nın sonu ile yarışma alanı arasındaki yürüyüş ve deneyim döngüsünün -yürüme mesafesinde olmasına karşın- kesintiye uğradığı görülmektedir.’ (Yarışma Şartnamesi, s:14)

Bu açıklamaya göre ‘kültür rotası’ olarak bahsedilen yarışma alanı ile tarihi mahalleler arasında kesintisiz bir akışın önemsendiğini anlamış bulunmaktayım. Ancak Ali Saip Paşa Sokağı ile yarışma alanı arasında bulunan Sanayi sitesi bu akışı bozmaktadır. Sanayi sitesini kaldırmak mümkün müdür?

CEVAP 15: Yarışmacıya bırakılmıştır. Bknz. Yarışma şartnamesi ‘10.4 Mekânsal Senaryoların Geliştirilmesi/Alan Kullanımı’ Başlığı 

SORU 16 : Şartnamede belirtilen 4000 m2 ilk alana yarı açık mekanlar dahil midir?

CEVAP 16: Programda belirtilen 4000m2 lik sınır, kapalı alanlar için yapılmış bir tariftir. Yarı açık alanlar için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri esas alınmalıdır.

SORU 17 : Beklenen atölye çözümleri eğitim kampüsü alanında çözümlenebilir mi?

CEVAP 17: Hayır.

SORU 18: Peyzaj anlamında bir su ögesi tasarlanıp bu su ögesi yeni eğitim alanı ve parkın ortak kısmında olabilir mi?

CEVAP 18 : Yarışmacıya bırakılmıştır. Bknz. Yarışma Şartnamesi ‘10.4 Mekânsal Senaryoların Geliştirilmesi/ Millet Bahçesi – Eğitim Yapıları – Çevre İlişkileri’ Başlığı

SORU 19: Otopark kısmında “giriş düzenlemeleri ile ilişkili…” ifadesi yer almakta millet bahçesine bir noktadan giriş yapılması mı planlanmakta? Otopark ihtiyacı parkın farklı noktalarında (parça parça) çözülebilir mi? Beklenen otopark çözümü kapalı otopark olarak çözülebilir mi?

CEVAP 19 : Yarışmacıya bırakılmıştır.

SORU 20: Jandarma Komutanlığına komşu olan Arkeolojik alan ile ilgili bulgular nelerdir?

CEVAP 20: Talas ilçesi, Kiçiköy mahallesi, Taşlıbağlar Mevkiinde ve Jandarma Bölge Komutanlığı sınırları içerisinde bulunan, tapunun 660 ada, 12 parsel numarasında mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı taşınmaz, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.08.2013 tarih ve 776 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.

Talas içerisinde sistemli bir şekilde dağılan sarnıçlar arasında bağlantı sağlayan tarihi su kanalları ve yeraltı şehirleri ile bağlantılı galerilerin, 1930’lu yıllarda Hava İkmal mühimmat deposu olarak kullanılması amacıyla örüntü ile tola dönüştürülmesi alandaki tarihi kültürel değerlerdir.

SORU 21: Dolgunun niteliği nedir ve toptan kaldırılma imkanı var mıdır?

CEVAP 21: Yarışmacıya bırakılmıştır. Bknz. Yarışma Şartnamesi ‘8.3.3. Dolgu Alanı’ Başlığı

SORU 22: Yarışma alanı ve çevresindeki servis yolları bakımından imar planına müdahale edilebilir mi?

CEVAP 22: Yarışmacıya bırakılmıştır. Bknz. Yarışma Şartnamesi ‘10.4. Mekânsal Senaryoların Geliştirilmesi/ Ulaşım Sistemi’ Başlığı.

D-YARIŞMACIDAN İSTENENLER VE TESLİM ŞEKLİ İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 23: İstenilen farklı ölçekli planlar, kesitler ve görünüşler; 4 adet paftanın yaklaşık iki buçuk tanesini kaplamaktadır. Bu durum böylesine zengin bir alanda anlatılmak istenenlerin pek çoğunun ifade edilememesine sebep olacaktır. Pafta sayısının tekrar düşünülmesini ve arttırılmasını talep ediyoruz.

CEVAP 23: En çok 4 adet A0 olarak teslim edilecektir.

SORU 24: Sayın İlgili, Ülkemizde pandemi koşulları nedeni ile uygulanacak olan tam kapanma ile Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması için yer görme ve teslim koşullarında gecikmeler olacağından yarışma teslim tarihinin 60 gün ileriye alınmasını rica ederim.

CEVAP 24: İlan edilen yarışma takvimine uyulacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın