Taksim Meydanı’nda Bir Zamanlar

Şimdilerde Topçu Kışlası, Gezi Parkı, AVM isimleriyle gündemin tam merkezine yerleşen Taksim'de bir zamanlar neler vardı. Bakalım Târih Sandığı'ndan tozlanmış ne gibi tablolar çıkacak karşımıza?

-Sultan 3. Selim tarafından inşâ ettirilen Taksim Topçu Kışlası’nda, pâdişahın annesi Mihrişah Vâlide Sultan’ın yaptırdığı bir câmi vardı.

-Taksim Topçu Kışlası’nın karşı köşesinde, Taksim Anıtı’nın az ilerisinde Taksim Karakolu vardı.

-Topçu Kışlası, şimdiki Gezi Parkı denilen yerdeydi. Kışlanın karşısındaki Tâlimhâne semti, adı üzerinde kışlanın tâlim yeriydi ve bomboş bir alandı. Şu an tıkış tıkış apartman dolu.

-Taksim Meydanı’nın en büyük binâsı olan The Marmara Oteli’nin ismi bir zamanlar Etap Oteli idi. Daha öncesinde ise İntercontinental Otel.

-Taksim Anıtı’nın arkasındaki târihî su haznesinin önü helâlarla doluydu. Bu helâlar kaldırılınca, arkasındaki târihî su haznesi rahat ve temiz bir nefes almış oldu.

-Topçu Kışlası, atölye, garaj, kahvehâne, gazino ve ev olarak, ortasındaki avlu da stadyum olarak kullanılıyordu. Tüm bunlar belediye başkanı Lütfi Kırdar tarafından yıktırıldı.

Eskiden Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı gibi törenler ve kutlamalar ya Beyazıt Meydanı’nda ya da Taksim Meydanı’nda Topçu Kışlası’nın önünde kutlanırdı.

-Şimdiki İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) bir zamanlar Taş Kışla idi. Sultan Abdülmecid’in eseriydi.

-Şu an Gezi Parkı diye bilinen yerde 1940’lı yıllarda bir heykel kâidesi vardı. Uzun yıllar bomboş bekleyen kâidenin üstüne, Güzel Sanatlar Akademisi profesörlerinden Heykeltraş Belling tarafından, at üzerinde İsmet İnönü heykeli yapılmıştı.

-26.000 metrekarelik bir alanı kaplayan Gezi Parkı, Topçu Kışlası’nın arazisiydi. 1940 yılında kışla yıkılarak arazisi Gezi Parkı hâline getirildi.

-Bugünkü Taksim Meydanında tramvay dolaşıyordu. Gezi parkının ve karşıdaki The Marmara otelinin önünden geçen 2 vagonlu tramvay artık tek vagona indirilmiş ve sadece anıtın etrafından dolaşıp İstiklal Caddesi boyunca uzanan bir güzergaha sahip olmuştur.

-Gezi parkının deniz tarafındaki kısmı mezarlıktı.

-Şimdiki Ceylan Oteli 70’li yıllarda Sheraton adıyla hizmet veriyordu. Bu otelin yerinde bir zamanlar Taksim Belediye Gazinosu vardı.

-Ve bir zamanlar anıtın etrafında troleybüsler dolaşıyordu.

-The Marmara Oteli’nin yerinde de bir zamanlar İstanbul Kulübü vardı.

İsim babası beyzade

-İlçeye ismini veren Venedikli Beyzade’nin konağı da Taksim Meydanı’ndaydı. Venedik Dukası Andrea Gritti (1454-1538) sefir olarak İstanbul’da bulunduğu sırada bir Rum kadınla evlenmiş, oğlu Aloisio Gritti hem Kanuni hem de Sadrazam İbrahim Paşa ile dostluk kurup bu semte yerleşmişti. Bu beyzade sebebiyle semtin ismi Beyoğlu olmuştu.

-A.K.M’nin arka tarafı, Alman Sefareti’ne doğru inen kısım, Müslüman kabristanıydı. Bu kabristandan tek bir mezar bile kalmadı.Ceylan Oteli’ne Divan Oteli’ne ve Harbiye Kışlası’na kadar uzanan bölgede Hristiyan mezarlığı vardı.

Etiketler

Bir cevap yazın