Suyu da Uçakla Taşırsınız Artık!

Sulak alanların korunmasıyla ilgili yönetmeliğin 3. havalimanının yapılacağı alanı imara açmak için yapıldığı iddiasına Orman Bakanlığı, bölgede sulak alan bulunmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Ancak projenin ÇED raporu da, TEMA vakfının uzman görüşleriyle hazırladığı rapor da, bölgenin İstanbul için önemli sulak alanlarına sahip olduğunu gösteriyor.

SULAK ALAN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, Hükümet “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”ni değiştirdi ve sulak alanlardaki yapılaşmanın önü açılmış oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, sulak alanlar “Ulusal önemdeki sulak alanlar” ve “Mahalli önemdeki sulak alanlar” olarak ikiye ayrıldı. Yaşam savunucuları ise, bu değişikliğin şaibeli 3. havaalanı projesinin yapılacağı alanı imara açabilmek için yapıldığını ileri sürdü.

BAKANLIK: SULAK ALAN DEĞİL

Orman ve Su İşleri Bakanlığı da bu iddialara yanıt olarak, 3. havaalanının yapılacağı bölgede hiçbir doğal sulak alan bulunmadığını öne sürdü ve “Bu bölgedeki su birikintileri, söz konusu sahada yapılan madencilik faaliyetleri neticesi ortaya çıkan çukurların su ile dolması sonucu meydana gelmiştir” dedi.

RAPORLAR AKSİNİ SÖYLÜYOR

Ancak hem 3. havalimanı ÇED raporu, hem de TEMA Vakfının 16 bilim insanının katkılarıyla hazırladığı ve geçtiğimiz günlerde açıkladığı “İstanbul’un Geleceğini Etkileyecek Üç Proje, 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul” başlıklı bilimsel rapor, Bakanlığın “Sulak alan değil” iddiasının tam aksini söylüyor. İşte raporlardan notlar:

* Havalimanı Projesinin yapılması planlanan alan, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda orman alanı ve su havzası olarak gözüküyor.

* İstanbul’un kuzeyinde Arnavutköy ormanlarını da içerisine alan orman arazisine yapılacak olan 3. havalimanı proje alanının yüzde 81’i orman, yüzde 9’u göl ve yüzde 4’ü de mera, kuru tarım ve fundalıklardan oluşmaktadır. 2013 tarihli İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı Nihai ÇED raporuna göre de, projenin toplam alanı 7 bin 650 hektar olup, bunun 6.172.7 hektarı orman, bin 180 hektarı madencilik ve diğer kullanım, 660 hektarı göl alanı, 236 hektar mera, 60 hektar kuru tarım (nadassız), 2 hektar fundalık alan ve yaklaşık yüzde 2.47 kısmı özel mülkiyet arazisidir.

* ÇED raporunda projenin inşaat aşamasında alanda bulunan akarsuların yataklarının tahrip edilmesi sonucu, proje alanı sınırının 2.5 kilometre batısındaki Terkos gölü, proje alanı sınırının 12 kilometre doğusundaki Alibey Barajı ve planlama aşaması devam eden proje alanı sınırının 9 kilometre güney doğusundaki Pirinççi Barajının su toplama miktarında azalma ve yüzeysel alkışlarla kirlilik yüklerinde artma beklenmesinden dolayı proje etki alanının merkezinden itibaren 12 kilometre olacak şekilde belirlendiği belirtilmektedir.

* TEMA vakfının hazırladığı raporda da, 3. Havalimanı projesinin yapılacağı Yeniköy- Akpınar köyleri arasındaki alanın İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 7 havzadan ikisinin, Terkos ve Alibeyköy Barajı’nın bulunduğu ve ÇED raporunda barajların su seviyesinin azalacağının tespit edildiği ifade ediliyor.

* Yine TEMA raporunda, proje kapsamında planlanan pist, apron, üst yapılar, vb. ünitelerin yapılacağı alandaki hafriyat çalışmaları ile orman alanların, canlı yaşamı barındıran 70 adet büyüklü küçüklü su birikintilerinin, akar ve kuru derelerin, tarım ve mera alanlarını ortadan kaldıracağı, bu alanların doğal bitki örtüsü ve doğal özelliğinin yok edileceği söyleniyor.

* Raporda, “Nüfusu hızla artmaya devam eden ve 3. köprü, 3. havalimanı ve Kanal İstanbul projeleri nedeniyle daha da artacak olan İstanbul’un su ihtiyacını karşılamada bir tehdit oluşturduğu ve suya ihtiyacı olan ekosistem açısından da büyük bir risk ortaya çıkaracağı göz ardı edilmemelidir” deniliyor.

* 3. havalimanı projesinin kuş göç yollarını da etkileyeceğinin belirtildiği raporda, “Terkos gölünde yaşayan su kuşlarının göç dönemleri, bu kuşların beslenmek için proje alanı üzerinden geçişleri de risk oluşturmaktadır” deniliyor.

Etiketler

Bir yanıt yazın