Suyabatmaz Demirel Mimarlık’tan Yeni Bir Konut Projesi: G-YOO

Suyabatmaz Demirel Mimarlık tarafından Mar Yapı için tasarlanan ve Güneşli'de hayata geçirilecek olan G-Yoo projesi, gün ışığını maksimize etmek amacıyla üçgen prizmalar halinde tasarlanan iki konut bloğundan oluşuyor.

Suyabatmaz Demirel Mimarlık tarafından oluşturulan G-Yoo projesinde cepheyi ve gün ışığını maksimize etmek amacıyla üçgen plan şemasındaki iki prizmatik kule tasarlayan Arif Suyabatmaz ve Hakan Demirel, arsanın batısından geçen Basın Ekspres Yolu’nun mevcut trafik yoğunluğunu, Taş Ocağı Caddesi’nin gelecekteki olası trafik yoğunluğunu ve doğal aydınlatmanın etkili biçimde kullanılması kaygısınnı biçim kararlarına doğrudan etki eden etmenler olarak ele alıyor.

Yapıların tasarımında arsaya konumlanacak tek bir prizma söz edilen problemleri çözemeyeceği için diagonal bir kesimle iki parçaya ayrılmış üçgen plan şemasında iki kule tasarlayan mimarlar, yapı parçalarını arsanın karşıt sınırlarına dayandırarak iki yoldan da iyi bir şekilde algılanmasını sağlamışlar. Böylece yol taraflarına dayanan köşeler sayesinde mekanın gürültüden etkilenmesini minimuma indirmişler. Mekan çözümleri olarak birbirlerinden farklı olan iki alt parçadan oluşan tasarım sayesinde doğal ışık olabildiğince etkili kullanılarak pasif iklimlendirmeye yardımcı olunmuş.

Suyabatmaz Demirel Mimarlık’ın cephelere yaptığı mimari tasarım sayesinde iki farklı bina olarak değil, bir bütün olarak algılanan G Yoo bloklarında oluşan kesim düzlemi, zemin kotunda da devam ederek bir yarık oluşturularak arsanın batı ve doğusundaki donatılar yarıktan ışık alacak şekilde konumlanmış.

Projenin önerdiği fonksiyonel süreklilik, mekanların ve cephe boşluklarının modüler organizasyonuyla sağlanmış. Siyah cephe üzerindeki her mekan üç farklı boyutta boşluklar içerirken, beyaz cephe ise, tek bir modül içerecek şekilde tasarlanmış. Böylece mekanların cepheyle kurduğu ilişki dolayısıyla, cephede rastgele konumlanmış gibi gözüken fakat altında matematiği olan bir doku oluşturulmuş. Bu şekilde, gelecekte planların değişmesi durumunda dahi, cephede benzer bir dokunun oluşabilmesine imkan sağlanmış.

Etiketler

Bir cevap yazın