Sözlü Tarih Yöntemiyle Türkiye’de Mobilya ve İçmimarlık Tarihi Okumak: Önder Küçükerman

Deniz Hasırcı, Zeynep Tuna Ultav, Melis Örnekoğlu Selçuk’un hazırladığı "Sözlü Tarih Yöntemiyle Türkiye’de Mobilya ve İçmimarlık Tarihi Okumak: Önder Küçükerman" kitabı ile Türkiye’de tasarımın eğitim alanında yerleşmesine büyük çaba harcayan Küçükerman’ın yaşamı ve tasarımları sözlü tarih yöntemiyle genç kuşaklara aktarılıyor. Kitap, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı.

Tanıtım Metni:

Türkiye’de tasarım tarihi, özelikle de mobilya ve içmimarlık tarihinin izlerinin bilinmesi amacıyla dönem tasarımcılarının ve yapıtlarının günümüze taşınması büyük önem taşıyor. Ülkemizde mobilya ve içmimarlık tarihine yönelik çalışmalar yok denecek kadar az bulunurken, İzmir Ekonomi Üniversitesi, DATUMM: Dokümantasyon ve Arşivleme- Türkiye’de Modern Mobilya (datumm.org) proje ekibi bu eksikliğin giderilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Önder Küçükerman, içmimarlığın ve bağlı olduğu endüstriyel tasarım alanlarının henüz tam anlamıyla kavranmadığı yıllarda tasarımları ve öğretileriyle bu alanda yeni adımların atılmasında öncü kişiler arasında yerini alıyor. İçmimarlık ve geleneksel endüstri kaynaklarının tasarım ve yaratıcılıkla buluşmasını sağlayan, mesleğe çok yönlü bakış açısı kazandıran Küçükerman, genç kuşaklara tasarımın ögelerini anlatmayı sürdürüyor.

Deniz Hasırcı, Zeynep Tuna Ultav, Melis Örnekoğlu Selçuk’un titiz çalışması sonucu Türkiye’de tasarımın eğitim alanında yerleşmesine büyük çaba harcayan Küçükerman’ın yaşamı ve tasarımları sözlü tarih yöntemiyle genç kuşaklara aktarılıyor.

Sözlü Tarih Yöntemiyle Türkiye’de Mobilya ve İçmimarlık Tarihi Okumak: Önder Küçükerman, içmimar, endüstriyel tasarımcı ve akademisyen Küçükerman’ın tasarıma bakışını, gelenekselliğin yaratıcılıkla buluştuğu çalışmalarını, mesleğe katkılarını tanıklarının anlatımıyla gözler önüne sunuyor.

Etiketler

Bir cevap yazın