SMD’ler Mimarlık Çalıştayı’nın Dördüncüsüne İlgi Büyüktü

Daha önce sırayla İzmir, Çanakkale ve Antalya'da yapılan "SMD'ler Mimarlık Çalıştayı"nın dördüncüsü, 11-12 Mayıs 2012 tarihleri arasında Kalebodur sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti.

Bu seneki çalıştaya, Türkiye’nin farklı yerlerinden 80’den fazla mimar katıldı. Bu sayının daha öncekilere oranla oldukça fazla olması dikkat çekiciydi.

4 oturum halinde yapılan çalıştayda konuşulan konular şu şekildeydi:

1. oturumda, yeni SMD’ler, federasyon kurulma stratejileri,
2. oturumda, proje bedelleri, etik şartlar, mesleki saygınlığın artırılması,
3. oturumda, kamu yapılarının Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde yapılması konusundaki dayatmalar ile kentsel planlamada gerek yerel yönetimleri gerekse de kanunun yaklasımlarındaki hata ve yanlışlara karşı ne yapılabileceği?
4. ve son oturumda yasa ve yönetmelik çalısmaları, gorevlendirmeler, sonuç bildirgesi…

İlk günkü konuşmaların yöneticiliğini Enis Öncüoğlu, Kerem Erginoğlu ve Metin Kılıç üstlendi.

Oturumlara geçilmeden SMD başkanları sırayla söz aldı. İlk olarak, Yeşim Hatırlı, TSMD cephesinden olumlu haberlerin ve yeni projelerin müjdesini verdi. Bunlardan bir tanesi 14 Haziran’da Kentpark AVM’de açılacak olan Ankara Mimarlık Merkezi.

Oğuz Öztuzcu, bu çalıştayları başlattığı için TSMD, desteklediği için de Kalebodur’a teşekkür etti. Son olarak söz alan Tufan Arkayın, sponsora teşekkürlerini sundu ve devam eden projelerinden söz etti.

SMD’lerin en yenisi olan Antalya SMD’in başkanı Ufuk Parlak da söz alarak “7 Mart’ta kurulduklarını, daha şimdiden 60 kişiye ulaştıklarını,” söyledi.

SMD’ler Federasyon Olma Yolunda İlerliyor

Antalya SMD’nin kurulmuş olması, 3 derneğin federasyon olma yolunda işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Çünkü federasyon olmak için dernek sayısının 5 olması gerekiyor. SMD kurulması beklenen şehirler Adana, Kayseri, Samsun gibi şehirler de bulunuyor. Katılımcılar arasında bulunan Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Eski Başkanı Hakan Mahiroğlu, “Kayseri’de de işleri hızlandıracaklarını,” belirtti.

Derneklerin federasyon olmayı bu kadar önemsemelerin sebebi, birlikte daha güçlü olacaklarına ve mimarlık mesleğinin haklarını daha kolay savunacaklarına inanmaları.

Bu konulara konuşulurken gündeme gelen konulardan bir tanesi de ortak tüzük konusuydu. TSMD Hukuk Danışmanı, federasyon olmak için ortak tüzüklerin olmasına gerek olmadığını belirtmesine rağmen bu konunun önemli olduğu söz alan üyeler tarafından özellikle belirtildi. Halihazırda kurulu olan 3 eski derneğin tüzüklerinin neredeyse aynı olduğu bu ortak hareket edebilme için bu konunun önemli olduğu da söylendi.

Mesleki Saygınlık Nasıl Artırılır?

2. oturum konuları konuşulurken sözü alan TSMD Eski Başkanı Murat Artu, “Bu maddeyi senelerdir konuşuyoruz. Bu konu Cengizhan’ın mezarını bulmaya benziyor. Herkese, her şeye karşı sorumluluğumuz var ama mimarlığa yok. Sorumluluk almadığımız bir şeye neden para ödesinler? O yüzden meslek üzerinde daha fazla sorumluluk almamız gerekiyor. Yoğunlaşmamız gereken bir başka konu da SMD’ler nasıl güç kazanır olmalı? Güç kazanırsa, istediğimiz her şeyi daha kolay yaparız. SMD üyesi olmak herkesin gözünde TSE belgesi gibi olmalı. SMD üyesi olmayan bir mimar, herkesin gözünde TSE almamış bir ürün gibi düşünülmeli,” dedi.

Projelerin veriliş yöntemleri ile ilgili konuşmalar yapılırken sözü alan Hasan Özbay, ArkiPARC sırasında tanıştığı bir kişinin “Proje yarışmayla elde edilince mimarlar çok daha güçlü oluyorlar, her istediklerini yaptırıyorlar dediğini,” belirtti. Özbay’ın aktardığı bu durum, mesleki itibar ve iş veriliş sekilleri konusunda çok çarpıcı bir örnek olarak hafızalara kazındı.

Ankara Kocatepe Camisi’nden Ders Almak

2. oturumda konu ister istemez kamu yapılarındaki “Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi” dayatmasına geldi. Bunun arkasında yatan sebebin belki de muhafazakârlık olmadığı, bunun sebebinin olsa olsa geride iz bırakma isteği olabileceği de söylendi.

Bu konular konuşulurken söz alan Baran İdil, “Taksim’deki Topçu Kışlası Ankara Kocatepe Camisi’nin yanında oldukça iyimser kalıyor. Zamanında bunlardan ders almış olsaydık şimdi Taksim’i konuşuyor olmazdık,” dedi.

3. oturumun tamamlanmasının ardından çalıştayın ilk günü tamamlandı. 2. gün tek oturum halinde konuşulan konuların, alınan kararların üzerinden geçildi ve sonuç bildirgesi hazırlandı. Alınan kararların hayata geçirilmesi için, TSMD, İSMD ve İzmir SMD arasında iş bölümüne gidildi.

Üyeler için Çalıştayı Önemi

Ufak-tefek fikir ayrılıkları olsa da üyeler mesleki sorunların bu denli masaya yatırılmış olmasından en önemlisi bir arada oldukları için bu çalıştayları oldukça önemsiyorlar. Belki de bu sebeple katılım her geçen sene biraz daha artıyor.

İzleyici olarak katıldığım bu çalıştayda benim açımdan söylenecek tek şey konuşulanların kağıt üzerinde kalmaması, hayata geçirilmesi yönünde pozitif adımların atılması oluyor.

Etiketler

Bir cevap yazın