Sekiz Şehirde “Herkes İçin Bisiklet” Seferberliği

Kentlerde bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapan WRI Türkiye, Hollanda Bisikletliler Birliği Fietsersbond ile birlikte sekiz ilde "Herkes İçin Bisiklet" projesini hayata geçiriyor.

WRI Türkiye, Türkiye’nin dört bir yanında kent içi bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak için yürüttüğü projelere bir yenisini ekledi. Hollanda Bisikletliler Birliği (The Dutch Cyclists’ Union) Fietsersbond iş birliğiyle ‘Herkes İçin Bisiklet!’ projesine başladı. Kent içi ulaşımda sağlıklı, ekonomik ve çevreci bir alternatif olarak özellikle COVID-19 ile birlikte daha da önem kazanan bisikletin benimsenmesini amaçlayan projenin merkezinde STK’lar yer alıyor.

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı III ile finanse edilen proje kapsamında pilot şehirler olarak seçilen Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya’da büyükşehir belediyeleri ve ilgili STK’ların desteği ile bisikletin bir ulaşım aracı olarak algılanmasını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. “Herkes için Bisiklet” projesinde WRI Türkiye, söz konusu sekiz şehir ile iş birliği yaparak iyi yönetişimi güçlendirmeyi, bisikletle ilgili STK’ların yerel ve ulusal düzeylerde karar alma süreçlerine aktif katılımını artırmayı, STK’lar, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasında diyaloğu ve ortak strateji geliştirmeyi teşvik edecek.

WRI Türkiye Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi Dr. Çiğdem Çörek Öztaş, sekiz şehri seçerken başlıca kriterlerinin bu kentlerde bisikletli ulaşım altyapısı, ileriye yönelik yatırımların ve bisiklet konusunda çalışan aktif STK’ların bulunması olduğunu açıkladı.

“Türkiye’de bisikletin ulaşımdaki payı sadece yüzde 2. En çok kullanan şehirlerde bile bu oran sadece yüzde 5. Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 45 civarında. “Herkes için Bisiklet” ile özellikle COVID-19 ile birlikte daha da önem kazanan kent içi ulaşımda sağlıklı, ekonomik ve çevreci bir alternatif olan bisikletin geniş kesimlerce benimsenmesini hedefliyoruz.”

1 Nisan’da başlayan “Herkes için Bisiklet”, bir yıl sürecek birkaç aşamalı bir proje. Öncelikle sekiz şehirden yerel yönetim temsilcileri ile bisikletle ilgili STK’ların, merkezi yönetim temsilcilerinin ve proje ortağı Fietsersbond’ın katılımıyla düzenlenecek başlangıç toplantısında iyi uygulama örnekleri paylaşılacak. Bu şehirlerden toplam 32 STK ve belediye temsilcisine politika geliştirme, katılım, temsilcilik ve lobicilik faaliyetlerine odaklanan kapasite geliştirme eğitimleri verilecek. Eğitimin ardından, dört aylık bir mentorluk süreci ile STK’lar ve belediye temsilcileri kendi şehirleri için yerel eylem planı geliştirecek. Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği gibi konu ile ilgili merkezi yönetim temsilcilerinin de katılımıyla her şehrin kendi taslak yerel eylem planını sunacağı bir çalıştay düzenlenecek ve beraber ulusal eylem planı hazırlanacak. Düzenlenecek kapanış toplantısıyla da ulusal eylem planı ve proje sürecinde edinilen deneyim konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız, ekip olarak on yıldır özellikle kent içi bisikletli ulaşıma odaklandıklarını belirtti:

“Sürdürülebilir kent içi ulaşımın önemli unsurlarından biri olan bisikleti her fırsatta anlatmaya, bisikletli ulaşım konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bisiklete dikkat çekmedeki amacımız bisikletin spor için değil, kent içi ulaşım için kullanılmasını sağlamak. Bugüne kadar Türkiye’de 15 kentte bisikletli ulaşımın geliştirilmesi konusunda strateji belirleme, altyapı çözümleri, yönetişim ve iletişim alanlarında çalıştık. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilk bisiklet regülasyonu hazırlığında, pilot bisiklet yolu planlaması ve personelin teknik kapasitesinin geliştirilmesinde destek verdik. “Herkes için Bisiklet” de çok önemsediğimiz ve Türkiye için yararlı olacağına inandığımız bir proje.”

Etiketler

Bir yanıt yazın