Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2018 Sonuçlandı

TUPOB ve Şehir Plancıları Odası işbirliği ile her yıl düzenlenmekte olan Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması sonuçlandı.

 Jüri toplantısının 17 Ekim’de yapıldığı yarışmaya toplam 39 başvuru yapıldı. 

Jüri üyeleri sorun tanımı ve sistematik yaklaşım, kavramsallaştırma, mekan ile kurulan ilişki, iç kurgusal tutarlılık, yaratıcılık / özgünlük, yazılı ve görsel sunum teknikleri olmak üzere dört başlık üzerinden değerlendirme yaptı.

– Yarışma Şartnamesinde rumuzun 5 rakamdan oluşması gerektiği kesin olarak belirtildiği için, harfli rumuz ile başvuran RİSUS katılımcısının değerlendirme dışı tutulmasına;

– 88950 rumuz numaralı projenin kaynak göstermeden başka bir projenin görsellerini kullanmış olduğu tespit edildiğinden söz konusu projenin de değerlendirme dışında bırakılması gerektiğine;

– 06121, 12904, 13062, 15063, 15095, 15377, 16038, 18924, 20918, 21477, 26896, 28058, 29546, 31096, 44001, 63783, 73546, 94607 rumuzlu projelerin ilk değerlendirmede elenmesine ve sergilenmemesine;

– İkinci aşamaya kalan 14075, 19511, 21293, 32898, 35079, 35768, 53917, 67635, 82046, 95946 rumuzlu projelerin elenmesine, ancak sergilenmesine;

– Üçüncü aşamaya kalan 13486 ve 14008 rumuzlu projelere 1.lik Mansiyon Ödülü verilmesine; (13486:Münire ARSLANOĞLU, Fatma GÖNÜLLÜ, Ayşe Cansu ÖZDEMİR-GÜ, 14008: Elif Nagihan AYHAN-DEÜ)

 

– Üçüncü aşamaya kalan 14221 ve 92618 rumuzlu projelere 2.lik Mansiyon Ödülü verilmesine; (14221: Nursemin MERAL-MSGSÜ; 92618: Hatice BUĞDAYCI-DEÜ)

 

– Üçüncü aşamaya kalan 29396 rumuzlu projeye 3.lük Mansiyon Ödülü verilmesine; (29396: Gizem KAMBEROĞLU-DEÜ)

 

– Dördüncü aşamaya 19287, 22725, 24962 ve 77367 rumuzlu projelerin kalmasına;

– Birincilik ödülü verilmemesine,

– Son aşamaya kalan 19287 ve 22725 rumuzlu projelere 2.’lik ödülü verilmesine; (19287: Büşra YILMAZ-MSGSÜ; 22725: Rana Başak SERİM-DEÜ)

 

– Son aşamaya kalan 24962 ve 77367 rumuzlu projelere 3.’lük ödülü verilmesine; (24962: Ebru ÇAKMAK-YTÜ; 77367: Sevgi ÖZKAN-KTÜ

karar verildi. Sergilenme kararı alınan ve ödül alan projeler 7-8-9 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu kapsamında 3 gün boyunca sergilenecek ve 7 Kasım Çarşamba günü saat 17.45 de ödül töreni yapılcak.

Etiketler

Bir cevap yazın