Şehir Plancıları Odası’ndan Yassıada Planına İtiraz

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yassıada’yı imara açmasına itiraz etti.

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yassıada’ya ilişkin “Turizm+Kültürel Tesis alanı” olmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı’na yöneltilen itirazda, söz konusu planların bütüncül planlama yaklaşımlarından uzak olduğu ve büyük sermaye yatırımları için ayrıcalıklı imar koşulları yaratacak şekilde düzenlemenin önünü açtığı belirtildi.

ŞPO İstanbul Şubesi, açıklamasında itiraz konusu planların bütünlüklü bir çerçevede hazırlanmadığına, plan yapımı aşamasında Adalar Belediyesi ve sorumlu idari ve kamu kurumlarının görüş ve beyanlarına başvurulmadığına dikkat çekti.

Oda tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Ada’daki mevcut yapıların azlığı dikkate alındığında, iskele alanı hariç 0,65 değeri üzerinden başlayacak yapılaşmanın adanın ekolojik sürdürülebilirliğini tehdit edeceği ve yaratacağı cazibe ile öngörülmeyen ek yapılaşmaları da tetikleyebilecek bir nitelikte olacağı öngörülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Oda, ayrıca “Plan notlarında önerilen arazi kullanımı kararları ve değişikliklerini gerektirecek bilimsel nedenler, analiz ve tespitlere yer verilmediğini ve esas ve usul açısından plan yapımı ile ilgili yasal mevzuata uygun olmadığını” belirtti.

Başbakan’ın “demokrasi adası” olacağını belirttiği Yassıada için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı imar planına ilişkin eylem yapılmış; Adalılar ve İstanbul halkı motorla Yassıada ve Sivriada’ya gezi düzenleyerek iki adanın imara açılmasına tepki göstermiş ve “Bırakın adalar ıssız kalsın” demişti.

Etiketler

Bir cevap yazın