Şehir Plancıları Odası: “Bölümlerin Kontenjanı, Ülke İhtiyaçları ile Uyuşmuyor”

TMMOB Şehir Plancıları Odası, "Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde İstihdam, Akademik Kadro, Öğrenci Kapasiteleri, Fiziki Altyapı ve Donanım Olanakları Raporu"nu yayımladı.

Şehir Plancıları Odası tarafından hazırlanan raporda, son yıllarda bölüm sayısındaki artış ile birlikte yaşanan işsizlik sorununu irdelemek; bölüm kontenjanlarının sürekli olarak artırılmasını ülke ihtiyaçları bağlamında değerlendirmek; bölümlerdeki akademik kadro ve fiziki altyapı durumunu incelemek ve tüm veriler doğrultusunda ilgili kurumlara iletmek üzere çözüm önerileri oluşturmak amaçlandı.

Raporun ilk bölümünde, Türkiye’de bulunan şehir ve bölge planlama bölümlerinin kontenjanları, yıllara göre şehir plancıların kamu ve özel sektördeki istihdam verileri ile kıyaslanıyor. Son on beş yılda ülke genelindeki bölüm kontenjanlarının 440’tan 2105’e çıktığı belirtilen raporda bu öğrenci sayısının, ülkedeki genel istihdam olanaklarının çok daha üzerinde olduğu ve mevcuttaki işsizlik sorununun zaman içerisinde daha ciddi boyutlara erişeceği vurgulanıyor.

Raporun ikinci bölümünde, şehir ve bölge planlama bölümlerinin yeterlilik durumları inceleniyor. “Akademik Kadro Verileri” ve “Fiziki Altyapı ve Donanım İmkanları” alt başlıkları üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu şehir ve bölge planlama bölümlerinin sayısı son on yılda hızla artış gösterse de, fiziki altyapı ve donanım imkanlarının bu kurumlarda yeterli düzeyde sunulamadığı görülüyor. Akademik kadro verilerindeki sonuç ise planlama eğitimindeki başka bir ciddi sorunu gözler önüne seriyor: Türkiye Planlama Okulları Birliği’nin 2011 yılında yayımladığı raporda ideal olarak tanımlanan “öğretim üyesi sayısı başına iki öğrenci” oranı, hiçbir bölüm tarafından karşılanmıyor. Listede bir öğretim üyesine on beşten fazla öğrencinin düştüğü okullar da mevcut.

Hazırlanan raporu detaylı olarak incelemek için tıklayınız.

Etiketler

Bir cevap yazın