SALT 2014 Araştırma Fonu Kazananları Belli Oldu

SALT'ın bu yıl toplam 60.000 TL'lik fonla destekleyeceği 6 araştırma projesi belli oldu.

Deneysel düşünce, araştırma, toplumsal değişim ve dönüşümleri eleştirel ve çok yönlü bakış açılarıyla değerlendirmeyi önemseyen SALT, her biri 10.000 TL değerinde olan 2014 yılı SALT Araştırma Fonları’nı dağıttı. Toplam 161 başvuru arasından yapılı çevre, modernite, duyusal formlar ve göz ardı edilmiş tarihleri inceleyen altı araştırma projesi seçildi.

Cengiz Kırlı, Meriç Öner (SALT), Zeynep Sayın, Lorans Tanatar Baruh (SALT) ve Bülent Tanju’dan oluşan seçici kurul desteklenecek projeleri şu şekilde belirledi:

Deniz Arzuk
Parçalanmış Kentlerde Çocukluk: Türkiye’de Çocukluğun 1980 Sonrası Mekânsal ve Söylemsel Dönüşümü
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren değişen düzende, çocukluk kavramının mekânsal ve söylemsel dönüşümünün son 35 yıldaki karşılaştırmalı analizi, bu süreçler arasındaki geçişler ve girift ilişkilerin haritalandırılması.

Banu Karaca
Kayıp Menşeler ve Türkiye’de Sanatın Ekonomi Politiği
Türkiye tarihi bağlamında sanat nesnelerinde menşein ne anlama geldiğini sorgulayan, karşılaşılan kavramsal ve pratik engelleri tanımlamayı hedefleyen bir araştırma.

Koca Mehmet Kentel
Ölü Bedenler Üzerinde Kozmopolitanizm: Ölülerin Tepesinden Tepebaşı Bahçesi’ne, 19. Yüzyıl İstanbul’unda Çeşitliliği Uysallaştırmak
Tepebaşı Bahçesi’nin öncesini ve yapılma koşullarını; Pera’yı modernite, kozmopolitanizm ve ilerlemenin sembolü olarak değil, mekânsal iktidar ilişkileri, yerinden etmeler ve direnişlerle şekillenmiş bir bölge olarak tartışmayı ve bu sayede tarih yazımının seçici çeşitlilik algısının nedenlerini sorgulamayı amaçlayan bir araştırma.

Nermin Saybaşlı
Mıknatıs Sesler, Duyusal Formlar
Türkiyeli sanatçıların özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ürettiği yerleştirme, video ve performanslarda sesin estetik, politik ve performatif yanına odaklanan; görme ile dinleme arasındaki dinamik ilişkiyi “mıknatıs ses” kavramı önerisiyle inceleyen bir araştırma.

Umut Şumnu, Ece Akay Şumnu, Duygu Yarıbaş
“Şimdi Bir Yuva Sahibi Olmanın Zamanıdır”: Türkiye’de Banka İkramiye Evleri Olgusu
Türkiye’de barınma/konut kültürünün oluşumu ve gelişiminde kooperatif evlerle birlikte önemli bir üretim teşkil eden ve günümüzde ciddi bir tehdit altında olan ikramiye evlerinin sürecini belgeleyen bir araştırma.

Deniz Yonucu
Bir İdeal Olarak İstanbul: Kentin Alevi Mahalleri ve Marjinden Kente Bakmak
İstanbul’a bir idealden ziyade çok katmanlı, çok kültürlü, kompleks ve çatışmalı bir kent olarak yaklaşıp, kentteki en istisnai yerler olarak görülen Alevi mahallelerinin oluşum biçimlerinin derinlemesine analizini yaparak İstanbul’un tarih yazımına yeni bir perspektif katmayı amaçlayan bir araştırma.

Etiketler

Bir cevap yazın