ProjeADA

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü projesi Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesinde Tasarım Bienali Akademi Programı ‘BİZ İNSAN MIYIZ’ sergisi kapsamında 21 Ekim-21 Kasım 2016 tarihleri arasında görülebilir.

Proje Konsepti//

Adalar gizemlidir.. keşfedilmeyi bekler. Proje ‘ada’ tanımından yola çıkarak, iletişim – etkileşim-ait olma – keşfedilme düşünceleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öncelikli kullanıcı kentli olup, kullanım alanları kamusal alanlar, park ve bahçeler olarak tanımlanmıştır. Kampüs alanının bilginin paylaşıldığı, kamusal alanın önemli bir parçası olduğu düşüncesiyle proje alanı olarak kampüsümüz seçilmiştir.  Kampüs kullanıcılarının gereksinimlerinin saptanması amacıyla yapılan anket çalışmasına toplam 304 kişi katılmıştır. Anket sonuçları projede yer alan mobilya önermelerinin uygulanması-deneyimlenmesi sonrasında detaylı olarak paylaşılacaktır. Üretilen mobilyaların Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsünde kullanılması hedeflenmiştir. Tasarımlar öğrenciler tarafından ve Üniversitemiz Bapko projesi imkanları ile üretilmeye devam edilmektedir.

 Tasarım Bienali temasında belirtildiği gibi ‘proje ADA’ “insan” ve “tasarım” kavramları arasındaki yakın ilişkiyi incelemektedir. ‘Bizi insan yapan şey tasarım’ derken akla Rönesans düşünürü Niccolo’ Machiavelli’nin ‘beni insan yapan şey bilgidir’ sözü geliyor.. Bilginin aktarıldığı, paylaşıldığı, üniversite kampüs alanlarında iletişim-etkileşim-ait olma düşüncesini hedefleyen ‘Proje ADA’  bu alanların kullanıcısına odaklanıyor.

 ‘Proje ADA’;

  • sosyal yaşamı saran, şekillendiren, iletişim kuran tasarım önermeleri ile kullanıcılar arasında etkileşimi artıracağını savunuyor.
  • Özgün mobilya önermeleri ile kampüs alanının kullanıcısının mekana ait deneyimini zenginleştirmek, kampüsün kullanım olanaklarını artırmak, böylece ‘kullanıcıyı yeniden tasarlamayı’, onu mekana ait hissettirmeyihedefliyor.
  • Eğitim, etkileşim, çalışma, dinlenme, tanışma, eğlenerek keşfetme, özel alan yaratma, özgürleşme, çağın teknolojik imkanlarını kullanma, kampüs hayvanlarına alan yaratma gibi  kullanım katmanlarını özgün mobilya önermeleri ile savunuyor.
  • Kampüsün kullanıcılarına etkileşim ortamları yaratarak, tasarım ve sanat eğitiminin paydaşlarının iletişimini artırmayı düşlüyor. 

 

Proje Yönetim: Prof.Meltem Eti Proto // Araştırmacılar: Doç.Tonguç Tokol, Yard.Doç.Seylan Öztürk, Öğr.Gör.Mehmet Ali Müstecaplıoğlu, Öğr.Gör.Mustafa Bilge Satkın, Arş.Gör.Ceren Koç Sağlam, Arş.Gör.İlayda Soyupak

Etiketler

Bir cevap yazın