“Proje Kentte Yaşayan İnsanlarla Paylaşıldı ve Görüşleri Alındı”

Yarışması 2012'de sonuçlanan ve 2016 yılında hayata geçirilecek olan Bursa Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi'nin sürecini yarışmayı kazanan ekibi temsilen Kadir Uyanık'la konuştuk.

Burcu Bilgiç: Orhangazi Meydanı’nın ve çevresinin kentsel tasarımı için açılan yarışmayı kazanmanızın üzerinden 3 yıl geçti. Aldığımız habere göre ise projenizin uygulaması yakın zamanda başlayacak. Yarışmayı kazandıktan sonra süreç nasıl ilerledi, bize biraz anlatabilir misiniz? 

Kadir Uyanık: Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje yarışması 2011 yılının Kasım ayında ilan edildi ve 2012 yılının Şubat ayında sonuçlandı. Yarışma sonuçlarının ilanından 4 ay gibi bir süre sonra müellif ekip olarak belediye ile sözleşme imzaladık ve avan proje çalışmalarına başladık. Bu süreç içerisinde jürinin proje ile ilgili değerlendirmelerini göz önünde bulundurarak ve Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan proje kontrol ekibi ile toplantılar yaparak projenin ana kararlarını etkilemeyen revizyonlar üzerine çalıştık. Kent terasının kentsel bir saçağa dönüştürülmesi ve tescilli çınar ağaçlarını korumak amacıyla meydandaki kotlarla ilgili düzenlemeleri yeniden ele almamız bu düzenlemelerden bazılarıydı. Kent ölçeğindeki mimari düzenlemeler nedeniyle hızla azalan yeşil alanların sorgulandığı bir dönemde proje alanı olan Orhangazi Meydanı’ndaki mevcut tescilli ağaçların yeni proje ile entegrasyonu avan proje sürecinde üzerinde titizlikle çalıştığımız önemli bir konuydu. Yerinde bıraktığımız  ağaçların köklerini korumak amacıyla zemin altındaki mekanlarda revizyonlar yaparak boşluklar yarattık. Yarışma projesinde hanlar bölgesini üst kottan algılatmak ve meydanın Atatürk Caddesi ile sınırını belirlemek amacıyla önerdiğimiz ‘kent terası’nı, tarihi Ulu Cami’nin cadde tarafından algısını olumsuz etkileyebileceği düşüncesi ile kaldırarak ‘kent saçağı’ olarak yeniden kurguladık. Bu değişiklik uygulamaya yönelik süreçte yaptığımız en radikal ve bizce en yerinde olan değişiklikti.

Bu değişiklikler sırasında hangi kurumlarla ortaklaşa çalışıldı? Çalışmalar nasıl ilerledi? 

Avan projenin teslim edilmesinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kararı ile yarışmadaki jüri üyelerinin tekrar bir araya geldiği bir toplantı organize edildi ve biz ekip olarak projede yaptığımız değişiklik ve düzeltmeleri jüriye sunduk. Açıkçası bu durum bizim için oldukça şaşırtıcıydı. Yapılan diğer yarışmalarda işin kazanan müellif ekipler yerine başka ofislere verildiği ya da kurumların projelerde ana fikirden uzaklaştıracak revizyonlar istemesi hikayelerini hep duyuyorduk. Oysa bizim içinde bulunduğumuz durumda kurum hem projenin aslına hem de jüri üyelerinin kararlarına olan saygısını gösteriyordu. 

İkinci jüri toplantısının ardından proje, kentte yaşayan insanlar ile paylaşıldı ve gündelik yaşamın ana aktörlerinin görüşleri alındı. Önemli bir tarihsel belleğe sahip meydanda yapılacak proje anıtlar kurulunun da onayına sunuldu. Çevrenin silueti ve tarihi yapılar ile uyumluluğu konusunda anıtlar kurulunun da onayı alındıktan sonra uygulama projelerinin hazırlanması süreci başladı ve 2013 yılının Ağustos ayı itibariyle tamamlandı.

Uygulama projesine paralel olarak idarenin onayı ile meydandaki mevcut dükkânlar kaldırıldı, alan projenin uygulanması ve hayata geçirilmesi için hazır hale getirildi. 

İnşaatın başlama ve bitiş tarihleriyle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? 

2016 yılında ihale sürecinin tamamlanması ve meydan düzenlemesi için inşaat sürecinin başlamasını bekliyoruz.

Etiketler

Bir cevap yazın