Poyrazköy, İmar Planına Bugün İtiraz Edecek

Polonezköy'ün imara açılmasına ilişkin itiraz süresi bugün doluyor.

ÇEKÜL’ün topladığı imzalar ise bugün Çevre Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’ne teslim edilecek Polonezköy’ün yapılaşmaya açılıp, imar izni verileceği öngörülen Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı’na itiraz süresi bugün doluyor. ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) bugüne kadar topladığı imzaları bugün İstanbul’da bulunan Çevre Şehircilik İstanbul II Müdürlüğü’ne teslim edecek. Çağrıcılar arasında, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, istanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası istanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, istanbul Şubesi, ÇEKÜL, Kuzey Ormanları Savunması, Politeknik ve Kuzey Ormanları Savunması bulunuyor. ÇEKÜL ise yaptığı açıklamada “istanbul’un doğal değerlerini hedef alan yeni bir inşaat hamlesiyle karşı karşıyayız. Tabiat Parkı ve Doğal Sit alanında bulunan Polonez köy, yerleşik alanına ilişkin ilan edilen imar planlarıyla bölge, doğal niteliği tahrip edilecek nitelikte turizm ve konut amaçlı yapılaşmaya açılmaktadır. Her geçen gün biraz daha betona mahkûm edilen istanbul’un en güzel değerlerinden biri olan Polonezköy’ü koruyarak gelecek nesillere taşıyabilmek için, söz konusu imar planlarına itiraz ediyoruz. Kentine ve yeşiline duyarlı herkesi itirazlarımızı sunmadan önce gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı. Basın açıklaması saat 12.30’da gerçekleştirilecek.

Etiketler

Bir cevap yazın