“Plaza” Kavramı İzmir’de Tartışıldı

VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin (TSMD),çağdaş mimarlıkta bellek oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirdiği VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi projesinin tartışma platformunu oluşturan panel serisinin üçüncü durağı İzmir oldu.

“Plaza-Fobi Ofis yapıları ya da beyaz yakalılar için ‘down-town’dan kaçış mümkün mü?” başlıklı panel, 8 Mayıs 2012 Salı günü İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Arzu Uludağ Elazığ bir açılış konuşması yaptı ve projeyi özetledi. Ardından söz alan Yeşim Hatırlı ise projenin neden yapıldığını anlattı ve 14 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da bir mimarlık merkezinin açılacağını müjdeledi.

Moderatörlüğünü Nil Aynalı’nın yaptığı panele; İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülsüm Baydar, MSGSÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Tercan, Nevzat Sayın, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Güner ve Ebru Ersöz konuşmacı olarak katıldı.

Nil Aynalı panelin bakış açısına kısaca değindi.

Şarkıcıların popstar, statların arena, konutların ise rezidans olarak adlandırılıp abartıldığı zamanları yaşadığımızı anlattı. Günümüzde abartılan bu konular içinden “ofis”in özellikle seçildiğini belirten Aynalı, Maslak’tan örnekler vererek bu yapıları, kentle kurdukları ilişkiler ile sorgulanmaya değer yapı tipleri olarak nitelendirdi. Bu yapıları anlamak için tartıştıklarını söyledi.

Merkezi iş alanlarında birbiri ardına yükselen plazaların incelendiği panelde Göksu Ofis ve Armona Denizcilik binaları, plazaların yoğunlaştığı Maslak bölgesi ve Büyükdere Caddesi’ndeki örneklerle birlikte ele alındı.

Büyük şehirlerde yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunun içinde bulunduğu hizmet sektörünün tercih ettiği bu yapıların, giderek yaygınlaşan bir davranış biçiminin de parçası haline geldiği üzerinde duruldu.

Sırasıyla Deniz Güner, Ebru Ersöz, Ahmet Tercan, Nevzat Sayın ve Gülsüm Baydar’ın konuşmalarının ardından soru-cevap ve yorumlara geçildi. 

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi kapsamındaki panellerin İstanbul, Kayseri ve İzmir’in ardından, yıl sonuna kadar Eskişehir, Ankara ve Diyarbakır’da düzenlenmesi planlanıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın