Peyzaja Gömülmüş Bir Şaraphane: Beronia Rioja Winery

Borja Gómez ve IDOM tarafından tasarlanan proje, İspanya’nın La Rioja bölgesindeki Ollauri köyünün yakınında, tepeciklerin ve nazik bir eğime sahip topoğrafyanın şarap bağlarıyla örtüldüğü bir araziye yerleşiyor.

Fotoğraflar: Francesco Pintón

Topoğrafyasına özgü 8 metrelik kot farkını bir tasarım girdisi olarak kullanan yapı, iklimsel ve jeolojik açıdan şarap yapımı için en elverişli koşulları değerlendiriyor. Şarap yapımının antik döneme kadar uzandığı tarihsel birikimi barındıran bölgede tasarım, mevcut peyzaja gömülerek, La Rioja Alta’nın üzüm bağlarıyla biçimsel uyum sağlıyor.

Yapının şarap üretim programı yer altında çözümlenerek, zemin kotundan düzayak erişilen mekanlara sosyal işlevler tanımlanmış. Bu sayede tasarımda fermentasyon eyleminde yer çekiminden ve toprağın ısıl ataletinden faydalanılıyor.

Tasarım kurgu olarak iki farklı programatik bloktan oluşuyor. Bölgede bulunan şaraphaneleri verimli ve sürdürülebilir kılan tipolojiyi takip ederek üretken programı zemin kotunun altına, sosyal ve şarap turizmi programı ise zemin kotunun üstüne konumlanıyor. Bağlayıcı öge olarak ise bu blokların arasına servis işlevindeki mekanlar yerleştirilmiş.

Yapının şarap üretimine ayrılmış bölümü öngerilmeli döşemeler, prefabrike sütunlar ve istinat duvarlarıyla bir araya geliyor. Güney kısmında ise, geometrik zorluklar sebebiyle yapı, yerinde inşa edilen bir strüktür ve güneş kırıcı bir çatı olarak davranan sonradan gerilmeli bir döşemeyle çözümleniyor.

Kompleks, tamamı betona gömülü 11 jeotermal kuyu ve bir grup ısıtma tesisatı tüplerinden bir sistem barındırıyor. Bu sistem sayesinde yapı birimlerinde minimum enerji kullanımı, yapının yerleşiminden gelen doğal yalıtım ve diğer yalıtım malzemeleriyle ise de sabit sıcaklık sağlanmış oluyor.

Strüktür de yapının koşullandırma stratejisine göre şekillenmiş. Geleneği ve teknolojiyi harmanlayarak yarı pasif sistemle tasarımda büyük bir direnç hedefleniyor.

Etiketler

Bir yanıt yazın