Panama Mimarlık Öğrencileri Kabataş Terminali’ni Çalıştı

Selahattin Tüysüz yürütücülüğünde Panama Isthmus Academy 3. sınıf Mimarlık öğrencileri 5. yarıyıl projesi kapsamında Kabataş Terminali'ni ele aldılar.

Panama Kanalı ve İstanbul Boğazı’nın fiziksel özellikleri, farklı coğrafyalarda bulunmalarına rağmen konumlandıkları kentlere yapısal, kültürel ve ekonomik olarak benzer etkilerde bulunmalarına neden olmuştur. Bu durum farklı bir ülkede bulunan ama çok yakın bir oluşuma sahip bir şehir için üretim sürecine girerken Isthmus Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin daha cesur bir şekilde problemlere ve çevre verilere odaklanmalarını sağladı.

Proje konusuna girmeden önce ilk hafta eğitimi olarak, soyut tasarımın tarihsel izini anlatan sunumda İmhotep ve Hippodamus’tan başlayarak bilinen mimarlık ve kent planlama örneklerinin antik çağda Vitrivius, Rönesans döneminde ise Leon battista Alberti, Sebastiano Serlio ve Palladio’nun mimarlığı bir sistematiğe oturtma çabaları anlatıldı. Buna karşı Louis Etienne Boullee, Claude Nicolas Ledoux, Jean Jacques Lequeu ve Louis Sylvestre Gasse gibi düşsel mimari üzerine üretim yapan mimarların 18.yy da tasarıma bakışı temelden değiştirdikleri aynı yüzyılın sonunda gerçekleşen sanayi devrimiyle birlikte Hector Horeau, Joseph Paxton, Gustave Eiffel ve Tony Garnier’nin mimari yaklaşımları üzerinde duruldu. Seminer Rus konstruktivizmi, suprematizmiye gelişen sadeleşmeyi İvan Leonidov, Kazemir Malevich, İakov Tchernikov, Lazar Khidekel, Ilya Chasnik, El Lissitzky ve Laszlo Moholy Nagy’nin eserleri üzerinden incelenmesiyle devam etti. Bir sonraki aşamada Yona Freidman’ın Ville Spatial’i ve Isozaki, Kikutake, Kurokawa ve Tange’nin Friedman etkisinde oluşturdukları Metabolism akımı incelendikten sonra Jacques Derrida’nın oluşmasını sağladığı dekonstruktivizm akımı dahilinde Bernard Tschumi, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Thom Mayne ve Wolf D. Prix gibi mimarların erken dönem tasarımları üzerinde duruldu.

Bir sonraki evrede proje alanını ve kenti anlamak ve Panama ile ilişki kurmak adına kentsel analiz çalışmaları yapıldı. Bilinen ilk mimar ve şehir plancıdan günümüze gelen bu tasarım etkileşiminde öğrencilerin Kabataş Terminali’ni ele alırken verilen ihtiyaç programına göre ölçekli ve programlı soyut eskizler üretmesi tasarım eğitiminin bir sonraki durağını oluşturdu. Bir sonraki evrede soyutlamaların 3. boyuta aktarılması ve profesyonel sunum teknikleri eğitimi verildi.

Etiketler

Bir cevap yazın