Özyeğin Üniversitesi Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Programı Başlıyor

Tezli ve tezsiz bütünleşik iki ayrı programdan oluşan ÖZÜ Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 Güz Dönemi'nde eğitime başlıyor. Deneyimsel bir eğitim modeli hedefleyen program, “Karmaşık Kentsel ve Mimari Tasarım” konusuna öncelik veriyor.

Yüksek lisans programı, 2020-2021 akademik yılında adaylara %100, %75 ve %50 burs imkanı sunuyor. Programın başvuru tarihi 28 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Dünyadaki güncel, hızlı ve çok boyutlu değişim ve dönüşümlerin mimarlık ortamına ve eğitimine yansımaları ile artık mimari tasarım araştırmalarının da yeni bir kavramsal çerçeveyi beslemesi kaçınılmaz. Dünyanın hızla kentleşmesi ve bununla birlikte değişen dinamikler; özellikle, tasarım teknolojileri, yapı/malzeme teknolojilerindeki gelişmeler ve disiplinler arası bilginin dönüşümü ile mimarlık pratiğinin, dolayısıyla mimarlık eğitiminin bu ihtiyaçlara yanıt vermesi gerekiyor.

Bu bakış açısıyla, Özyeğin Üniversitesi – FBE Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Programları (KMYL) deneyimsel ve bütünleşik iki ayrı programdan oluşan yeni bir yüksek lisans eğitim modeli oluşturma ve karmaşık kentsel ve mimari tasarım konularına yeni yanıtlar aramayı hedefler. Bu çerçevede kentin ve mimarlığın ihtiyaçlarını sorunsallaştırabilen, problemleri tanımlamayarak çözüm önerilerini eleştirel, deneysel, katılımcı, yaratıcı ve özgün yöntemlerle araştırma ve uygulama alanlarına yeni yaklaşımlarla aktarabilen tasarımcı ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlar.

Araştırma ve tasarım odaklı bütünleşik program genelde kentlerin, özelde İstanbul’un ürettiği ve üretilmesine imkân tanıdığı her türlü kentsel pratiği araştırma konusu edinir. Öncelikli olarak diğer bilgi alanları ile iş birliği yaparak küresel ağın bir parçası olan kentlerde ve İstanbul’da bu kentte üretim yapacak mimarların, metropolü tüm karmaşıklığı ile kavramalarını sağlamayı hedefler.

*Kent ve Mimarlık |TEZLİ| Yüksek Lisans Programı’nın amacı, mimari tasarımın kentle ilişkisinin irdelenmesiyle, yeni okumalar, değerlendirmeler ve sentezler üzerinden bilgi üretiminin sağlanmasıdır. Tasarım araştırmaları odaklı bu programda “küresel ağın bir parçası olan metropolü tüm karmaşıklığı ile kavrama ve kentsel problemlerin çözümünde mimari tasarımı araçsallaştırabilme” formasyonu ile kente, mimarlığa ve İstanbul’a çoklu bakışlar irdelenir.

TEZLİ Program 4 yarıyıldan oluşmakta ve iki yarıyıl süren ileri tasarım araştırmaları (LAB1 ve LAB 2) ana omurgayı oluşturmaktadır. İlk iki dönem öğrenciler zorunlu ve seçmeli derslerini bitirerek, son iki dönem boyunca araştırma projelerini yaparak ve sonunda tezlerini yazarak programı tamamlarlar.

*Kent ve Mimarlık |TEZSİZ| Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin ileri düzeyde mimari tasarım yapabilme becerilerinin geliştirilmesini sağlamayı; araştırma odaklı olmaları ile tasarım ve üretim süreçlerinin bütününü deneyimlemelerini hedefler.

Program ardışık 3 yarıyıldan oluşur her dönem birbiri ile ilişkili olarak programlanır. Ana kurguyu, tasarım atölyesi ve mekan derslerinden oluşan ileri tasarım (LAB1, LAB 2 ve LAB 3) stüdyoları oluşturur. Ayrıca her dönem genel strüktüre ek olarak o dönemin programını besleyen / destekleyen / zenginleştiren çalıştaylar gerçekleştirilir.
Her iki programda da LAB’ler; seminerler, workshoplar, davetli konuşmalar ile desteklenir. Küresel kentlerden birine yapılacak gezi programın temel bileşenlerinden önemli bir parçasını oluşturur. Öğrenciler tarafından üretilen işler her dönem sonunda proje sergisi, makale sunumları ile ortak bir platformda tartışılıp program sonunda ortak bir yayına dönüştürülmesi hedeflenir.

Program ekibi, akademik kadronun profesyonel mimarlar ve uzman araştırmacılar ile bütünleşmesinden oluşan dinamik ve esnek bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda 2020-2021 güz yarıyılında Tezsiz programda stüdyo ve mekan derslerinden oluşan LAB 1 – İleri Tasarım Stüdyosu Mimar Melike Altınışık; stüdyoyu destekleyen ve modüllerden oluşan Mekan dersi ise fakülte öğretim üyeleri ve farklı disiplinlerden araştırmacı ve mimarlardan oluşan davetli konuşmacılar tarafından yürütülür.

Programı OZU – UHL “Kent ve Konut Araştırmaları Laboratuvarı” ve IAPS- CS “Kültür ve Mekan Çalışma Ağı” ve OZU-SP “Sürdürülebilirlik Platformu” desteklemektedir .
Programla ilgili ayrıntılı bilgiye ve başvuru linkine buradan ve @ozu.uhl Instagram hesabından ulaşılabilir. Programın son başvuru tarihi 28 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

 

Etiketler

Bir cevap yazın