OzU Mimarlık Sonbahar Çalıştayı Sona Erdi

"Büyük Sorunlar Çağında Tasarım: Deniz ve Kara Arasındaki Ekoton Arayüzler için Yeni Tasarım Modelleri" adlı OzU Sonbahar Çalıştayı sona erdi.

16- 20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve Pratt Institute GAUD Öğretim Üyesi Sulan Kolatan tarafından yürütülen “Büyük Sorunlar Çağında Tasarım: Deniz ve Kara Arasındaki Ekoton Arayüzler için Yeni Tasarım Modelleri” adlı OzU Sonbahar Çalıştayı bir sergi ile sonuçlandı.

Sulan Kolatan, beş gün süren çalışmaya günümüz dünyasında karmaşıklaşan çevreler içinde habisleşmiş, çözümü zor problemleri tanımlayan “super-wicked” kavramının tanımı ile başladı. Bu bağlam içinde, örnekler üzerinden, pek çok açıdan geçiş bölgesi olarak tanımlayabileceğimiz kıyı alanlarına ilişkin kavramsal çerçeve, sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, toploji-kent ekolojisi ve kıyının ekolojik bütünlük içinde ele alınması, geçişlilik- “ekotone” konularını özetleyen Kolatan, kara ve suyun iki ayrı sistem olarak ele alındığı uygulamaların ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlara değinerek, tasarım gurubu olarak ürettikleri çözüm önerilerini aktardı. Konvansiyonel olmayan farklı formların birbiri ile ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkan özgün kombinasyonlar elde etmek üzere, geleneksel üç boyutlu araçlarla analog denemeler yapıldı. Öğrenciler, bireysel ve gurup halinde çalışılarak elde ettikleri sonuçları, dijital ortama veri oluşturmak amacıyla fotoğraflayarak tespit ettiler.

Sonraki günlerde, önce temel formel çıkarımlar elde edecek düzeyde dijital araçlar üzerine anlatımlar ve uygulamalar yapıldı. Öğrenciler bu alıştırma ile yüzey ve birim oluşturma, ve birimin parametrik olarak üretme ve yeni birleşim olasılıkları ortaya çıkarma konusunda gerekli temel bilgi ve beceriler edinmiş oldular.

İlk kez dijital ortamda tasarım ve sunum yapan öğrenciler, yoğun katılım ve konsantrasyonun yanısıra Sulan Kolatan ve mimar Aslı Ağırbaş’ın sağladığı destekle ve eleştirilerle, seviyelerine göre oldukça tatminkar sonuçlar elde ettiler. Çalıştay, katılımcıların sunumları ve değerlendirmeler ile plaket ve katılım belgelerinin takdim edildiği ve her öğrencinin ikişer pafta ile fikrini anlattığı bir sergi ile sonuçlandı.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu Sulan Kolatan ve yardımcısı Aslı Ağırbaş’a hatıra takdim ederek teşekkür etti. Workshop’ un başarı ile gerçekleşmesi ve elde edilen sonuçlar için duyduğu menuniyeti dile getirdi.

Pratt Institute GAUD Öğretim Üyesi Sulan Kolatan ise çalıştayla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“5 gün süren Ozu Sonbahar Çalıştayı’nda, üç boyutlu modelleme, parametrik ve görsel temsiliyet/sunum araçları ve orjinal yazılımlar gibi farklı yazılım platformlarının birleşiminden oluşan dijital yöntemimin damıtılmış bir özetinin aktarılması amaçlandı. Konu bağlamında, öğrencilere çalışmalarımızın odağını teşkil eden iki başlık olan topoloji ve kent ekolojisi konuları kısaca aktarıldı.

Deneyimsizliklerine ragmen,bu tasarım yaklaşımına yoğun ilgi gösteren öğrencileri yeni tasarım araçlarını öğrenme konusunda oldukça istekli gördük. Bir iki günde yeni su-kara ilişkisi tasarımında karmaşık geometriler aracılığıyla oldukça hassas tasarım eskizleri ürettiler Bu tasarımları, ekolojik kıyılar olarak mevcut yaklaşımların çoğundan daha uygun çözümler olarak değerlendirebiliriz.

Bu workshoptaki ana hedefimiz, bütünleştirici ögeler olarak kullandığımız farklı kavram ve araçlarla ilgili olarak bir merak ve heyecan uyandırmanın tohumlarını atarak ilk yıl mimarlık stüdyosunda bir “dijital mimarlık kültürü'” başlatmaktı. Sanırım bunu başardık!”

Etiketler

Bir cevap yazın