Özsaruhan Evi Yıkıldı!

İzmir Mimarlar Odası'nın internet sitesindeki habere göre 1950'lerin modern konut kültürünün bir temsilcisi olan Özsaruhan Evi yıkıldı.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan başvuru üzerine, İzmir 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2.12.2010 günlü karar ile “İkinci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescillenen yapı, Koruma Kurulu’na sunulan “bilimsel raporlar”ın binanın tescile değer olmadığı savları sonucu, yine aynı kurulun 16.06.2011 günlü yeni bir kararı ile tescilden düşürüldü. Kararın iptali için Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından dava açılmasına rağmen, yapı yıkıldı.

İzmir Karşıyaka’da Yalı Caddesi üzerinde yer alan Özsaruhan Evi, mimar Ziya Nebioğlu tarafından 1950-53 yıllarında tasarlanmış ve inşa edilmişti. Bu yapı, mimarın Amerikan modernizmi etkisinde şekillenen tasarım anlayışını yansıtan örneklerden biridir. Mimari nitelikleri ve değerleri tanımlanan Özsaruhan Evi, Türkiye’nin modern mimarlık mirasının nitelikli bir örneği ve 1950’lerin modern konut kültürünün bir temsilcisiydi.

Etiketler

Bir cevap yazın