Otoriter Neoliberalizmin Gölgesinde: Kent, Mekân, İnsan

Yakında Nika Yayınevi tarafından yayımlanacak olan Otoriter Neoliberalizmin Gölgesinde: Kent, Mekân, İnsan kitabı, her geçen gün daha fazla otoriterleşen neoliberal politikaların Türkiye kentlerindeki izlerini süren makalelerden oluşuyor.

Tanıtım metni:

2008-2009 krizini izleyen dönemde küresel çapta yükselen isyanlar, hem dünyada hem Türkiye’de yaklaşık yarım yüzyıllık neoliberalleşme sürecinde devletin geçirmiş olduğu değişimi çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Artık karşımızda ‘başka türlü bir devlet’vardı. Bu, yaşam alanlarının sistematik olarak sömürgeleştirilmesine ve toplumsal koordinasyon mekanizmalarının yerini finansal kaynak ve siyasi güç biriktirme mekanizmalarının almasına hizmet eden, gerektiğinde mevcut yasaları ihlal etmekten çekinmeyen, devlet pratiğinde illegalleşmeyi ve enformalleşmeyi kurumsallaştıran; evini, mahallesini, parkını, ormanını, kısacası yaşam alanlarını ve müştereklerini korumaya çalışan’halk’a karşı rövanşist siyasaları, hatta güvenlik güçlerini kullanmaktan kaçınmayan bir devletti.
Bu, otoriter neoliberalizmin devletiydi!

Otoriter Neoliberalizmin Gölgesinde: Kent, Mekân, İnsan, her geçen gün daha fazla otoriterleşen neoliberal politikaların Türkiye kentlerindeki izlerini süren makalelerden oluşuyor. Yazarlar, kentsel toplumsal-mekânsal ilişkilerde piyasalaşmanın yanı sıra, derin kültürel/ideolojik dönüşümleri de amaçlayan bu yeni ekonomi-politiğin kent siyasalarını, farklı alanlar ve ölçekler arasında dolaşarak inceliyorlar. Etnografik bakış açısını merkeze koyan zengin saha araştırması verilerinden yola çıkarak, sermaye birikim süreçlerinin yanı sıra siyasetin, mekânın, toplumsallığın ve öznelliğin ilişkisel dönüşümlerini de mercek altına alıyorlar.

Derleyen: Şerife Geniş
Yazarlar: Deniz Ay, Ulaş Bayraktar, Ayşe Çavdar, Didem Danış, Neslihan Demirtaş-Milz, Şerife Geniş, Esra Kaya Erdoğan, Tuna Kuyucu, Faranak Miraftab, Mehmet Penpecioğlu, Tuna Taşan-Kok, Candan Türkkan

Etiketler

Bir cevap yazın