Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye’deki İtalyan Mimarlar ve Yapı Ustaları/ Sınırılar Ötesi Tasarım

Editörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi'nden Paolo Girardelli ve Floransa Üniversitesi'nden Ezio Godoli'nun üstlendikleri kitap, altı ülkeden akademisyenin yeni ortaya çıkarılan arşiv malzemesi üzerine araştırma ve değerlendirmelerinden oluşuyor.

Bu kitap İngilizcede yayınlanmış, Türkiye’deki ve Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde yer alan diğer topraklardaki İtalyan mimarların ve yapı ustalarının deneyimlerine adanmış ilk akademik çalışma. Tuna Prenslikleri’nden (günümüz Romanya’sı) Anadolu ve Ege Bölgesi’ne kadar geniş ve kompleks bir kültürel ve politik coğrafyayı kat eden kitap, Mart 2013’te İstanbul’da, İtalyan Kültür Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığında organize edilmiş uluslararası konferansta bir araya getirilen ve tartışılan kişisel araştırma deneyimlerinin bir ürünü.

Cambridge Scholars Publishing tarafından yayımlanan kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın