Odalar: Bu Hastane Değil

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin yeni projesinde inşaat alanı 5 kat büyüyor. Eski hastanenin bahçesine 7 katlı bloğun inşa edileceği yeni projede deprem toplanma alanı bile iptal edilmiş. Mimarlar Odası ve Tabipler Odası tepkili.

Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin taşındığı Beyoğlu ve çevresi bir yıldır hastanesiz. Taksim’de hastane şart diyen Mimarlar Odası, İstanbul Tabip Odası Sağlık Bakanlığı’nın 2 No’lu Koruma Kurulu’ndan geçen yeni hastane projesini eleştirdi. Yeni hastane projesinde hastanenin yer aldığı parsellerde zemin üzerindeki inşaat alanı 5 kat büyüdü, hastanenin Sıraselviler Caddesi’ne bakan ön bahçesine ise 7 katlı bir blok inşa edilmesi öngörülüyor. Deprem toplanma alanın bile iptal edildiğini ifade eden odalar, yeni projenin ticari kaygıyla hazırlandığını belirtti.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi İncilay Erdoğan, Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin kapatılmasının kendilerini ilgilendiren iki yönlü sorun olduğunu belirtti. Erdoğan, birincisinin hastanede çalışan tüm kadroların bir gün içinde başka bir hastaneye gönderilmesi sorunu olduğunu ikinci boyutunun halk sağlığı boyutu olduğunu kaydetti.

Betonlaşmış Yapıya İzin Vermeyeceğiz

Erdoğan, “Beyoğlu gibi bir yerde hastane yok. Yaşanabilecek bir ölüm vakası yada ani durum halinde Beyoğlu’nda hastane bulunmaması kabul edilemez” dedi. “Dolaysıyla bu konu bizi yakından ilgilendirmektedir” diyen Erdoğan Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin tekrar Taksim’e kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını ancak çok yataklı kar eden betonlaşmış bir yapıya da izin vereyeceklerini kaydetti. Erdoğan, yeni hazırlanan projenin çevreye uygun olmadığını ve beton yığını olduğunu kaydetti.

Toplumsal olayların yaşandığı, adli vakaların da çok olduğu Taksim’de bir travma ve acil bölümünün de bulunduğu hastanenin olması gerektiğini belirten Erdoğan, “İlk Yardım Hastanemizi geri istiyoruz” dedi. Erdoğan, bu sorunla ilgili halkla beraber mücadeye devam edeceklerini ve konuya sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti.

Ticari Kaygıyla Hazırlanmış

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Taksim’de mutlak anlamda bir hastane bulunmasına dikkat çekerek, “hastane fonksiyonundan vazgeçilemez” dedi. Yapıcı, hazırlanan hastane projesiyle bu fonksiyonun yerine devasa bir blok inşa edileceği uyarısında bulunarak özelleştirmeye açık, ticari endişeyi öne çıkaran bir kompleksin inşa edileceğini kaydetti. Bölge halkının hastane talebiyle bu türden bir yapının inşa edilmesi arasındaki farka değinen Yapıcı, ticari amaçla hazırlanan ve üzerinde doğru düzgün çalışılmayan projede ne acil ne de ambulans girişlerinin düşünülmediğini belirtti.

Otel Görünümlü Hastane

Binanın özel hastane olarak tasarlandığını ve projeye baktığınızda devasa bloğun şehir oteline dönüşecekmiş izlenimini verdiğini belirten Yapıcı, projeyle hastane önünde bulunan ve deprem toplama alanı olan boşluğun iptal edildiğini söyledi. Bu devasa blokla halkın hastane talebinden vazgeçirilmesi gibi bir sinsi planın da bulunduğunu belirten Yapıcı, Mimarlar Odası İstanbul Tabipler Odası ve mahalle derneklerinin bu konuda ciddi bir çalışma yaptığını ve Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin restore edilerek hizmete sokulması için mücadele ettiklerini kaydetti. Projenin Koruma Kurulu’ndan geçtiğini belirten Yapıcı, kurulun da proje hakkında endişesi bulunduğunu ve bu yüzden projeyi kerhen desteklediğini ifade etti.

Bölgede O Kapasitede Başka Hastane Yok

İstanbul Kent Savunması aktivisti ve Cihangir Forumu üyesi Deniz Özgür de son olarak kapanan Alman Hastanesi ile birlikte Taksim çevresinde hastane bulunmadığını belirterek, acil durumlarda insanların Şişli Etfal gibi daha uzak hastanelere yönlendirildiğini kaydetti. Taksim İlk Yardım’ın sadece Cihangir açısından değil tüm Taksim için yaşamsal olduğunu belirten Özgür, bu kapasiteyle orada çalışan başka bir hastanenin olmadığını söyledi.

Hastane Cezalandırıldı

Bunun siyasi iktidarın yönetme mantığıyla ilgili olduğunu belirten Özgür, kendi kafasındaki kurguya hareket ettiğini ve Gezi’den sonra özel konumda olan hastanenin bir nevi cezalandırıldığını söyledi. Özgür, “Gezi’deki direniş sonrasında hastanenin taşınması hızlandırıldı. Öyle ki taşınan hastanenin yerine ne yapılacağı konusunda bir plan yok ve taşınmanın üzerinden bir yıl geçti” dedi.

İçine AVM Yapılacak

Özgür, Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin yerine hazırlanan projenin detayları hakkında da şunları söyledi: “Yeni bina hem sokağı tamamen kapatıyor hem de deprem sonrasında insanların toplanabileceği alan işlevi gören yeri engelliyor. Ambulansların acil giriş çıkışları açısından skıntı yaratacak bir konumda. Hastane binası daha çok sağlık turizmi düşünülerek büyük bir kompleks şeklinde yapılmış. İçinde büyük ihitmalle küçük AVM’ler de yapılacak. Bölgenin ihtiyacına yönelik bir proje yok ortada.” Özgür, projenin asıl amacının kamu kuruluşu olan hastanenin çalışanıyla yapısıyla bölge insanı arasındaki toplumsal bağı koparmak olduğunu belirtti.

Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin Beyoğlu’na geri kazandırılması için çağrı yapan İstanbul Kent Savunması 21 Eylül Pazar günü saat 17.00’de hastane bahçesinde bir eylem yapacak.

Etiketler

Bir cevap yazın