NIT Kentsel Miras Laboratuvarı: Sürdürülebilir Şehirler için Su Mirası Eğitim Programı

Hollanda Araştırma Enstitüsü'nün (NIT); Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Radboud Üniversitesi, LDE Küresel Miras ve Kalkınma Merkezi ve İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu ile işbirliği içinde düzenlediği, 2022 sonbaharında su mirası üzerine geçmiş deneyimler ile beraber güncel ve tarihsel zorlukları odağına alan eğitim programına başvuru için son tarih 31 Ağustos 2022.

İstanbul’un su mirasına odaklanan eğitim programı, su mirasının sürdürülebilir kalkınma için nasıl bir itici güç olarak hareket edebileceğini ve dünya çapında çağdaş su sorunlarına ilişkin farkındalığı nasıl artırabileceğini araştırmayı amaçlıyor.

Eğitim programı, Hollanda ve Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarından 25 lisansüstü öğrenciye ve (herhangi bir disiplinden) yeni mezunlara açık. Programa, genç profesyoneller ve politika yapıcıların da başvurmaları teşvik edilmekte. Hollanda’daki veya Türkiye’deki kurumlarına bağlı olmayan öğrenciler ve yeni mezunlar da programa başvurabilirler. Eğitim programı, kısmen online kısmen de İstanbul’da yüz yüze gerçekleştirilecek. Eğitim dili İngilizcedir.

Programla ilgili detaylı bilgiye (İngilizce dilinde) buradan ulaşabilirsiniz >>

Başvurular için son tarih 31 Ağustos 2022 Çarşamba. Başvuru formuna (İngilizce dilinde) buradan ulaşabilirsiniz >>

Etiketler

Bir yanıt yazın