Neslihan Dostoğlu Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

MİDEKON (Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi) Yönetim Kurulu Seçildi

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bünyesinde mimarlık temel alanı disiplinlerinin (mimarlık, tasarım, planlama) yer aldığı fakültelerin dekanlarının oluşturduğu Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde toplandı. MİDEKON Genel Kurul Toplantısı’nda, Mayıs 2017-Mayıs 2019 tarihleri arasında görev yapmış olan MİDEKON Yönetim Kurulu, yürütmüş olduğu çalışmaları ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yapılmış olan toplantının içeriğini paylaştı. Daha sonra Kasım 2019-Kasım 2021 döneminde görev yapacak olan Yönetim Kurulu’nun seçimlerine geçildi. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu en yüksek oyu alarak, Kasım 2019 – Kasım 2021 tarihleri arasında görev yapmak üzere MİDEKON Başkanı oldu.

MİDEKON Yönetim Kurulu (Kasım 2019 – Kasım 2021)

Asıl
Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul
Prof.Dr. Özgür Dinçyürek, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagusa, KKTC
Prof.Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa
Prof.Dr. Attila Dikbaş, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul
Prof.Dr. Derya Oktay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

Yedek
Prof.Dr. Ali Türel, Çankaya Üniversitesi, Ankara
Prof Dr. Latif Gürkan Kaya, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur

MİDEKON Hakkında
MİDEKON, mimarlık temel alanı (mimarlık, tasarım, planlama) disiplinleri ile ilgili yönetim eğitim ve araştırma sorunları üzerinde AB ve küresel boyuttaki gelişmeleri de dikkate alarak görüş alışverişinde bulunmak; Adı geçen disiplinlerle ilgili öğretim programlarının etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek; Yönetim, eğitim ve araştırma alanlarında iletişim, karşılaştırma, ortak karar alma ya da seçenekleri irdeleme ve değerlendirme konularında görev yapmak; Mimarlık fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin oluşturduğu iletişim grupları arasında eşgüdümü sağlamak ve ilişkileri geliştirici çalışmalar yapmak; Profesyonel mimarlık, tasarım ve planlama hizmetleri için verilecek eğitimin lisans, yüksek lisans bütünselliğini sağlamak için yapılacak yeni düzenlemeleri üniversitelerarası kurula, üniversite senatolarına ve ilgili diğer kurumlara sunmak; Mimarlık temel alanı disiplinleri (mimarlık, tasarım, planlama) akademik alanları için yeni stratejiler geliştirmek, bu alanlarla ilgili gerektiği zaman yasalar ve yönetmelikler için öneriler hazırlamak ve hayata geçirilmesi için gerekli takibi yapmak amacıyla varlığını sürdürmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın